DOF udgiver årligt 4 nr. af det videnskabelige tidsskrift, DOFT, der offentliggør resultaterne af originale fugleundersøgelser – især fra Danmark, Grønland og Færøerne – samt oversigtsartikler.

Du finder udgivelserne i publikationsbasen

The Danish Ornithological Society / BirdLife Denmark annually publishes 4 issues of the scientific journal, DOFT, which publishes the results of original bird studies - especially from Denmark, Greenland and the Faroe Islands - as well as overview articles.

You will find the publications in the publication base