Fugle skal være med til at give flere danskere det gode liv. Det er den helt overordnede målsætning for det projekt Fugle Overalt, der er finansieret af Nordea-fonden. Projektet skal give de danskere, der normalt ikke ser på fugle muligheden for at opleve og lære mere om de spændende fugle, der er lige i nærheden. Fugle som for manges vedkommende er uopdaget og ukendt land. At se på fugle er nemlig for alle. Og som andre naturoplevelser med til at give livskvalitet i hverdagen.

Landsdækkende vil fokus være på de allerede etablererede publikumssuccesser som Ørnens Dag i februar og Fuglenes Dag, der traditionelt ligger i slutningen af april. Her er det planen med hjælp af både de sociale mediere og regulære reklamespots at få endnu flere almindelige danskere til at deltage.

I kølvandet på de store fugleoplevelser streamer DOF fra et nyt redekamera i foråret 2016 i rækken af det populære ”FugleTV” fra såvel ørne- som uglereder.

Som en del af projektet vil seks kommuner og lokalområder være omfattet af en særlig indsats for at skabe mere opmærksomhed om fuglesagen lokalt. For at være blandt de udvalgte skal der være aktive DOF’ere, der lokalt kan være med til at løfte opgaven. Både når det gælder arrangementer og formidling. Gode samarbejdsmuligheder og formidlingssteder i lokalområdet er et andet krav. Og uden en fugleart med godt publikumstække går det heller ikke. Foreløbigt har seks lokale DOF lokalafdelinger meldt deres interesse.

Fugle til lolliker og falstringer

”Ørnegarantien” har været en medvirkende faktor til, at vi har valgt at fokusere på Lolland som en af de første lokaliteter til at skabe opmærksomhed om ”Fugle Overalt”. I samarbejde med bl..a Lolland kommune og Fugleværnsfonden vil DOF lokalt og centralt øge opmærksomheden på fugle. Samtidig med en mere langsigtet planlægning af alt lige fra hotspots og shelters for at øge kvaliteten i natur- og fugleformidlingen.

Fugle til københavnerne

For mange storbyboere ligger parker, kirkegårde og andre grønne områder i f.eks. København inden for kort afstand til hjemmet og er derfor en del af livskvaliteten i hverdagslivet. Publikummer er der altså rigeligt af. Hvad der måske er mindre kendt er, at der også er masser af eksotiske fugle.

Nye apps skal hjælpe

De små populære programmer til mobiltelefonen skal bidrage til at øge opmærksomheden. En mobil ”fuglenøgle” skal være med til at besvare spørgsmålet: ”Hvilken fugl er det, som jeg står og ser på lige nu” for den relativt uprøvede fuglekigger. App’en skal kunne identificere arter, man skal kunne lave egne lister og lære mere om fuglene i lokalområdet. Den første app forventes færdig i 2016.