I Danmark har vi omkring 200 forskellige ynglefugle. Af disse er 66 arter (34 procent) rødlistet som truede eller næsten truede, og tolv arter er siden 1850 helt forsvundet som ynglefugle i Danmark.
Hvis vi ønsker at bevare en høj biodiversitet, er der et stort behov for at udvikle fokuserede metoder, der kan beskytte enkelte arter.

Projekt Fokuseret Fugleforvaltning har til formål at stabilisere og øge bestanden for ni udvalgte arter og er finansieret af Villumfonden. Det vil vi blandt andet gøre ved at benytte GPS-loggere og redekameraer til at afdække, hvordan fuglene finder føde og hvor mange unger de får.
For at beskytte de ni arter mener DOF, at der skal en ny type indsats til. En indsats hvor man i stedet for at koncentrere beskyttelsesarbejdet på at forbedre fuglenes levesteder, fokuserer på enkelte, specifikke arter – en såkaldt fokuseret fuglebeskyttelse.

Læs mere om projektet her 


Hedehøg med satellitsender. Foto: Lars Maltha Rasmussen