DOF’s naturpolitik hviler på foreningens særskilt formulerede natursyn, der indholdsmæssigt er bygget op omkring begreberne autenticitet, diversitet og dynamik. Hvor natursynet beskriver de overordnede synspunkter, udgør politikken en række konkrete ønsker til sikring af naturværdierne i de forskellige landskabstyper som fx skov, kyst og det dyrkede land. Derudover forholder politikken sig tematisk til emnerne jagt, planlægning & forvaltning samt rekreative forstyrrelser. 

DOF’s politik sigter mod at beskytte eksisterende naturværdier og økosystemer mod forringelser og at genoprette og udvide ødelagte eller reducerede naturområder. I prioriteret rækkefølge er det i følge ’brandmandens lov’ målet at: 1) bevare endnu uskadt natur, 2) reducere den skadelige påvirkning af naturen, 3) genoprette og udvide delvist ødelagte naturområder, 4) etablere nye naturområder i sammenhæng med eksisterende.

Læs naturpolitikken ved at trykke på emnerne i højre side eller download den samlede naturpolitik i linket derunder.