Som frivillig kan du være med til at beskytte fugle og knytte venskaber på tværs af alverdens grænser. Hvorfor ikke bruge en ferie på at bevogte truede ynglefugle, blive fortrolig med andre arter af fugle ved at tælle træk under fremmede himmelstrøg eller være med til at rydde krat og bygge fugleskjul i et andet land? Sprogproblemer betyder ofte ikke noget særligt, når bare vi har en fælles interesse og glæde over naturen.

På nettet kan du selv finde projekter, som mangler frivillige, men du kan også starte her på DOF's aktivitetsside for internationalt frivilligt arbejde, hvor vi har samlet nogle projekter fra DOF's søsterorganisationer i BirdLife-samarbejdet og fra andre organisationer, der har ry for at være seriøse i deres arbejde for fuglene.

Når du tager ud til projekter, skal du som regel regne med, at du selv skal betale for din rejse til og fra projektet. Ofte skal du også betale noget for kost og logi, og du skal være indstillet på at arbejde mindst en uge i projektet.

Desuden skal du være forberedt på, at forholdene kan være primitive, og at måden, som det arbejdet foregår på, kan være anderledes end ved tilsvarende frivilligt arbejde i Danmark – for eksempel med andre former for ledelse og et andet arbejdstempo.

Her er en liste over projekter, du kan deltage i. Nogle af dem har tidligere haft danske deltagere, som du er velkommen til at kontakte:

DOF giver ikke økonomisk støtte til, at du kan deltage i den slags projekter, men du kan i begrænset omfang søge om penge i Internationalt Udvalg til engangsstøtte til et projekt, som du har været glad for at deltage i – for eksempel til fuglebøger, kikkerter, et teleskop, værktøj, cykler eller andre redskaber.