Nyhedsoversigt

         


Udsigt til flyttedag for diget: Fjord og eng skal forenes til gavn for knortegæs og engfugle

mandag 19. september 2022
Fuglelivet og fjordens miljø med bølgende ålegræs vil få et løft, når et dige langs Mariager Fjord efter planen flyttes ind i landet, så højvander kan komme og gå og skabe nye strandenge.

Frygt for fugleinfluenza i frugtbar falkebestand

tirsdag 13. september 2022
Denne sommer er mindst 35 vandrefalkeunger fløjet fra rederne i den danske ynglebestand, der tilsyneladende har fundet et niveau på omkring 15 ynglepar med succes.

Skestorke talt fra drone af frygt for sultne sølvmåger

tirsdag 6. september 2022
I en tid, hvor Danmarks sølvmåger fattes føde af foderrester fra minkindustrien, kan det være risikabelt at yngle i tæt naboskab med de store måger. Derfor er de største danske kolonier af skestorke i år blevet talt ved hjælp af drone, så de sjældne ynglefugle ikke er blevet forstyrret væk fra æg og små unger med efterfølgende risiko for mågeangreb.

Vindstille nætter gav stormsvaler i nettet

torsdag 1. september 2022
Ved midnatstide fanges der stormsvaler for at blive ringmærket på Skagen Fuglestation. To fugle på otte nætter er det blevet til indtil videre denne sensommer.

Foreninger: Landbruget skal bruge mindre sprøjtegift

onsdag 31. august 2022
Insekterne og de vilde planter, dyr og fugle får nu hjælp fra EU-kommissionen, der vil halvere sprøjtegiftene i landbruget. Det skal Danmark bakke op om, mener Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening.

Vild dansk havørn sætter aldersrekord

tirsdag 23. august 2022
Jysk ørn på 37 år er suverænt Danmarks ældste havørn og kan være verdens ældste. Den har opfostret 23 unger og fået en ud at flyve i år.

Danmarks bestand af traner på vej mod 1.000 ynglepar

lørdag 20. august 2022
Omkring 1980 ynglede kun 1-2 par traner i den danske natur. I 1990’erne begyndte en epoke med en voksende bestand, og efter årtusindskiftet tog ynglebestanden et stort tranehop fremad. Nu spås det, at tranebestanden kan nå 1.000 ynglepar.

Ørneungerne er fløjet fra reden: Det var en perfekt sæson

tirsdag 16. august 2022
Årets sæson i ØrneTV har ikke kun været en succes for ørneparret og deres to unger, der nu er fløjet fra reden. Ørnekameraet har også fanget et væld af flotte detaljer og spændende scener fra ørnenes liv.

Servering for ådselædere: Trafikdræbte dyr kommer rovfugle og natur til gode i Faxe

tirsdag 9. august 2022
Ådselædende rovfugle som røde glenter, havørne og musvåger får på to kadaverplatforme i Faxe Kommune serveret trafikdræbte rådyr og dådyr. Ornitologen Jesper Petersen er manden bag ideen, som kommunen bakker op om. Og som gerne må brede sig til hele landet. Biltrafikken vil helt sikkert sørge for en rigelig menu.

Truet kirkeugle slår vild rekord: Det giver håb for Danmarks mindste ugle

tirsdag 2. august 2022
En rekordlang rejse fra Himmerland til Føvling overrasker og giver håb om at vende den negative udvikling for den truede kirkeugle.

1  |  2  |  3  |  ...  |  196     NÆSTE