Nyhedsoversigt

         


3,5 millioner fugle lagde vejen forbi fejringen af efterårstrækket

tirsdag 3. oktober 2023
Blæsten viste tænder, men trækfuglene viste sig til gengæld fra deres gode side, da DOF BirdLifes fuglestationer i Gedser, Blåvand og Skagen lørdag bød indenfor til Euro Birdwatch. Mere end 14.000 fugle strøg forbi de danske deltagere, der sammen med resten af Europa talte over 3,52 millioner trækfugle i løbet af weekenden.

Lysere tider i sigte: Fremgang for de danske kongeørne

fredag 29. september 2023
Fire ynglepar, der fik fire levedygtige unger på vingerne, og fire andre besatte territorier med mulig udsigt til ekstra frugtbarhed de kommende ynglesæsoner giver optimisme på vegne af den danske bestand af kongeørn.

Europas fuglekiggere tager fællesbillede af fugletræk

torsdag 28. september 2023
Efterårstrækket er netop nu på sit højeste og derfor samles fuglekiggere over hele Europa i weekenden til årets største fuglekiggerdag. Der bliver talt mange millioner trækfugle, som danner et stort fælles øjebliksbillede af det europæiske fugletræk. Besøg de danske fuglestationer i Gedser, Blåvand og Skagen og vær med til Euro Birdwatch.

Flok på over 700 traner overnatter i Jylland: Flere og flere traner flokkes i Vestdanmark

fredag 22. september 2023
Traner, der har ynglet i Danmark, holder om efteråret i stigende omfang til i hovedlandet, hvor de efter dagens fouragering samles på særlige lokaliteter for at overnatte kollektivt

Menu af melorme, myrer og maddiker fik forladte spætteunger på vingerne  

onsdag 13. september 2023
Et kuld unge vendehalse blev forældreløse og lå i deres redekasse overladt til den sikre død, da ornitologen Kurt Knudsen besluttede at påtage sig rollen som forælder og fodermester. Seks af ni unger overlevede, og er nu med lidt held på vej mod troperne for at æde af Afrikas vrimmel af myrer.

Fuglenes efterårstræk øger risikoen for ny spredning af fugleinfluenza

mandag 4. september 2023
Med afsæt i fjerkræhold i Kina har fugleinfluenzaen bredt sig mod vest til Europa og Afrika. Fra tamme fugle er virusepidemien fløjet med vilde fugle til Europa, og på tærsklen til efterårets fugletræk er der udsigt til ny spredning af virus.

Havørnens optur giver skestorken en nedtur

mandag 28. august 2023
Et stigende antal unge havørne, der dagligt jager på små ubeboede øer og holme med kolonier af kystfugle, er tilsyneladende blevet et problem for Danmarks skestorke. Antallet af par, der fik ruget på æg, er i år næsten halveret, formentlig fordi havørne har jaget skestorkene væk fra rederne.

Optur for verdens største terne: Rovternen etablerer større kolonier i Danmark

onsdag 23. august 2023
Den sølvmågestore mesterfisker, rovternen, har i en årrække været i tilbagegang i sine yngleområder i Østersøregionen, men den går frem som ynglefugl i den østlige del af Danmark. I disse uger kan der landet over ses småflokke af rovterner efter en ynglesæson med over 100 danske ynglepar.

Rovfugles træk over havet skal afsløres ved hjælp af GPS

tirsdag 15. august 2023
Hvilken højde flyver en bredvinget trækfugl som musvågen i, når den sætter kursen ud over havet? Flyver rovfugle som musvåger ad bestemte ruter over havområder forår og efterår? Det skal ny forskning give et svar på, så placeringen af kommende havvindmølleparker kan tage hensyn til eventuelle trækkorridorer.

Musvåge skudt på Fyn: Politiet svigter endnu engang en dræbt rovfugl

onsdag 9. august 2023
En musvåge er fundet dræbt ved Otterup på Nordfyn. Rovfuglen havde et skudhul i brystet og politiet undersøger nu sagen. Drabet er i sig selv beskæmmende, men også politiets håndtering af sagen er fortvivlende uprofessionel, mener DOF BirdLife.

1  |  2  |  3  |  ...  |  207     NÆSTE