Nyhedsoversigt

         


GUIDE: Få den helt rigtige kikkert med på sommerferien

tirsdag 9. juli 2024
Sommerferien er over os, og skal man ud at opleve noget spændende natur, kan der være god mening i at se sig om efter den helt rigtige kikkert. En god kikkert kan åbne op for et skatkammer af nye oplevelser – særligt når det gælder de vilde fugle.

Historisk grøn aftale giver udsigt til rigere fugleliv

fredag 28. juni 2024
Vandfugle, skovfugle og det åbne lands fugle vil få meget bedre levevilkår, når de mange tiltag i den grønne trepartsaftale føres ud i livet. Der er grund til optimisme på vegne af de naturværdier, som i årtier er gået tabt i det intensive industrilandbrug, mener DOF BirdLife, der er klar til at bidrage med konstruktive indspil, når det kommer til praksis.

Biædere yngler i Nordjylland i selskab med digesvaler

torsdag 27. juni 2024
En koloni af farvestrålende, eksotiske biædere har bosat sig i en sandet skrænt i nærheden af Frederikshavn. Den kommende tid med sol, varme og insekter i luften vil give de luftakrobatiske fugle gode muligheder for at finde føde af sommerfugle, guldsmede og bier.

Udsigt til ynglesucces hos Danmarks hedehøge

onsdag 26. juni 2024
Trods sen ankomst fra vinterkvartererne i Afrika tegner 2024 til at give fremgang for den fåtallige og truede danske bestand af hedehøge. I øjeblikket er der registreret 20-27 ynglepar i Sydvestjylland, der er artens danske kerneområde, oplyser DOF BirdLife.

EU’s lov om naturgenopretning er nærmest et mirakel

torsdag 20. juni 2024
Med udsigt til flere lærker og viber i det åbne land og en saltvandsindsprøjtning til det marine miljø hilser DOF BirdLife EU’s plan for genopretning af den tabte natur velkommen. Der er grund til optimisme på vegne af de naturværdier, som er gået tabt igennem årtier, mener DOF BirdLife.

Fyrværkeri forstyrrer fugleflokke og ynglefugles familieliv

torsdag 20. juni 2024
Det bør ikke være tilladt at skyde fyrværkeri af i fuglenes yngletid og slet ikke i nærheden af Natura 2000-områder, hvor fuglelivet kræver særlig beskyttelse, mener DOF BirdLife. Foreningen opfordrer myndighederne til at stoppe tilladelser til at sende lysende raketter op i forbindelse med fejringen af sankthansaften.

Ros til regeringen: Brak vil bane vejen for lærker, viber og agerhøns

onsdag 19. juni 2024
På vegne af landbrugslandets truede fugleliv hilser DOF BirdLife regeringens plan om at bevare braklægningen af fire procent af landbrugsjorden velkommen. Et landbrug med oaser til naturen er en hårdt tiltrængt håndsrækning til flora og fauna.

Efter politianmeldelse: Firma påbudt at stoppe ulovlig ødelæggelse af mågereder

fredag 14. juni 2024
Syd- og Sønderjyllands Politi har påbudt NorSea på Esbjerg Havn at vente med firmaets tagrenovering, indtil mågeungerne på taget er flyvefærdige.

Ung havørn ringmærket udenfor ØrneTV’s rækkevidde

torsdag 13. juni 2024
Årets ØrneTV blev ikke til noget, fordi havørnene ved Hyllekrog valgte en rede 70 meter fra WEB-kameraet over rovfuglenes gamle rede. Men levende billeder eller ej, havørneungen skulle naturligvis ringmærkes.

Tænk på fugle og natur når du stemmer søndag

fredag 7. juni 2024
I en tid med klimakrise og en presset natur med flere faldende fuglebestande er der som aldrig tidligere brug for visionære politiske beslutninger på tværs af landegrænser. DOF BirdLife opfordrer sine medlemmer til at tænke de globale kriser på naturfronten ind i valget til Europa-Parlamentet.

1  |  2  |  3  |  ...  |  215     NÆSTE