Nyhedsoversigt

         


Hvem er grønnest – de røde eller blå? Se listen her!

fredag 18. januar 2019
Hvordan har skiftende regeringer siden 2001 ageret, hvad fugle- og naturbeskyttelse angår? Det har Dansk Ornitologisk Forening sammenstillet i nedenstående oversigt baseret for vores viden om, hvad der gavner eller skader natur og fugleliv.

Sjælden spætte spøger på ny i skovene ved Gråsten

tirsdag 15. januar 2019
I 1800-tallet var mellemflagspætten spredt ynglefugl over det meste af Danmark. I 1959 ynglede den for foreløbig sidste gang i den danske natur. Men nu er den tilbage. Siden 2011 er der adskillige dokumenterede fund af mellemflagspætter i den sydlige del af Jylland. Og den seneste uge er den sjældne spætte set i Gråstenskovene. Mellemflagspætter indvandret fra Nordtyskland kan være på vej til at etablere sig i grænselandets gamle løvskove, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Glenterne legede gemmeleg i weekenden

fredag 11. januar 2019
Mange af Danmarks røde glenter er tilsyneladende trukket sydpå før denne vinter. I hvert fald mangler der i midvinteren næsten halvanden hundrede glenter i forhold til en tilsvarende tælling i januar 2018

Sociale rovfugle skal tælles i deres sovegemakker

fredag 4. januar 2019
Den kommende weekend er det tid at sætte tal på den danske vinterbestand af rød glente. Der skal spejdes ekstra i år, for flere glenter har tilsyneladende skiftet overnatningsplads siden sidste sæson

Grønne organisationer går mod DF’s opgør med naturfredninger

fredag 21. december 2018
Danmarks Naturfredningsforening (DN) skal ikke fratages retten til at rejse fredningssager på egen hånd, lyder det fra grønne organisationer i åbent brev til Miljø- og Fødevareministeren og Folketingets miljøordfører.

Færre fugle bliver dræbt i den danske trafik

onsdag 12. december 2018
Ny analyse viser, at der dør 76 procent færre fugle på Danmarks veje gennem landområder som følge af påkørsler sammenlignet med trafiksituationen i 1960’erne og 1970’erne. Forklaringen skal søges i, at der er blevet færre fugle i landbrugslandet, mens dem, der stadig er der, er blevet bedre til at passe på bilerne. Det kan man læse i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), der netop er sendt på vingerne

Færøske ornitologer kæmper for at få totalfredet lunden

fredag 7. december 2018
Mens andre lande bakker op om at totalfrede lunden på internationalt plan, støtter den danske regering Færøernes selvstyre i, at der fortsat kan fanges lunder i øernes sårbare ynglekolonier. Danmark gør sig medskyldig i en naturødelæggende praksis, mener de færøske ornitologer, der bakkes op af Dansk Ornitologisk Forening (DOF)/ BirdLife Danmark

Fugle flygtet fra en af Danmarks fuglerige fjorde

fredag 30. november 2018
Trækfugle i tusindtal haster videre mod andre græsgange, fordi de mangler føde af ålegræs i Odense Fjord. 25.000 knortegæs, svaner, ænder og blishøns har forladt fjorden sammenlignet med for 25 år siden. Desuden er bestande af ynglefugle på øerne i Odense Fjord kollapset, viser tællinger lavet af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) afdeling på Fyn.

Ulv set på Danmarks nordligste punkt

fredag 23. november 2018
Naturvejleder fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) fik tirsdag morgen i denne uge øjenkontakt med en ulv, da han så på fugletræk ved Skagen Nordstrand .

Flere fugle i Danmark foretrækker byer fremfor natur 

fredag 23. november 2018
12 almindelige og vidt udbredte danske fuglearter vil hellere leve i bymæssig bebyggelse, end de vil bygge og bo i skove, agerland, enge, heder, klitter eller vådområder. Det viser de såkaldte punkttællinger, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har lavet hvert år i næsten et halvt århundrede.

1  |  2  |  3  |  ...  |  158     NÆSTE