Nyhedsoversigt

         


Havørne får Danmarks skarvbestand til at gå tilbage

torsdag 19. september 2019
Den voksende bestand af havørne i Danmark påvirker i stigende grad ynglende skarver, der bliver jaget og forstyrret, så kolonier bliver mindre eller helt forladt. Godt 1.100 færre skarvpar har i år ynglet i den danske natur sammenlignet med sidste år. Facit for 2019 siger 30.469 reder. Det svarer til en tilbagegang på næsten 4 procent i forhold til sidste år.

Sjældne rovfugle fra stepperne på strejftog til Danmark

torsdag 12. september 2019
De seneste uger er der set steppehøge på træk mange steder i Danmark, og i weekenden blev et rekordstort antal på 13 noteret over Stevns i løbet af få timer. De elegante rovfugle fra de store vidder mod øst er blevet mere almindelige i Skandinavien og Nordvesteuropa de seneste årtier. Arten yngler nu i Sverige og Finland.

Boom af døde solsorte i danske haver og parker

torsdag 12. september 2019
Siden foråret har Dansk Ornitologisk Forening (DOF) fået omkring 100 henvendelser fra danskere, der har fundet døde eller døende solsorte. Nu frygtes droslerne at være ramt af den dødelige fuglevirus Usutu, der også kan gøre mennesker syge.

Trækkende ørne fisker fra Skagen til Gedser i september

torsdag 5. september 2019
I begyndelsen af september kulminerer trækket af skandinaviske fiskeørne på vej gennem Danmark. Da kan man overalt i landet være heldig at opleve ørne fange fisk i søer, moser, fjorde og vige. Fiskeørnen er en mesterfisker med en fast kurs mod Afrika.

Fiskeørn sætter rekorder: 6 ynglepar for første gang og 10 unger

torsdag 5. september 2019
Det er rekordernes år for den smukke fiskeørn i Danmark. For første gang i 40 år har vi seks ynglepar. Det er også første gang, der er kommet hele 10 unger på vingerne. Det er nyt, at der med sikkerhed er konstateret ynglende fiskeørne i Nationalpark Thy. Og endelig har et par fået sjældne trillinger. Det viser en opgørelse fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Invasion af unge aftenfalke fra Østeuropa rammer Danmark

torsdag 29. august 2019
Netop nu flyver ekstraordinært mange aftenfalke fra østlige yngleområder nordpå for at jage guldsmede og græshopper. I Sydsverige og Polen er der set mange aftenfalke på det seneste, og Danmark har også flere på besøg. Hvis vejret fortsætter med lune vinde fra syd og øst, vil flere aftenfalke sandsynligvis kunne ses en lang række steder i Danmark de næste dage.

Rekordstor flok af skestorke i sø ved Vadehavet

torsdag 29. august 2019
I disse sensommerdage kan der dagligt ses større ansamlinger af skestorke i Sneum Digesø syd for Esbjerg. For få dage siden blev der talt 324 skestorke, der rastede ved søen. For få årtier siden var skestorken i Danmark en sjælden fugl, der kun blev set fåtalligt hvert år. Se video af skestork nederst.

DOF MENER: Ny miljøminister bør starte med Natura 2000-områder

fredag 23. august 2019
Det såkaldte forståelsespapir bag den ny regering, ”Retfærdig retning for Danmark”, tegner meget lovende for naturen, konstaterer Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening. ”Det er længe siden, at stjernerne har lyst så grønt for naturen”, skriver han i en leder i foreningens medlemsblad Fugle & Natur.

Frie fugle skal yngle bag hegn

fredag 23. august 2019
Udhegning af rovdyr fra vigtige fuglelokaliteter kan blive nødvendigt i dansk naturforvaltning. Prædation på æg og unger er nu den værste trussel mod sjældne ynglefugle i Vadehavet, skriver bladet Fugle & Natur.

Havfugle med 25 stykker plastik i maven

fredag 23. august 2019
Danske fuglevenner opfordres nu til at lede efter døde mallemukker på strandene. De døde havfugle har i gennemsnit 25 små stykker plastik i maven, skriver bladet Fugle & Natur.

1  |  2  |  3  |  ...  |  164     NÆSTE