Nyhedsoversigt

         


Redekasser til vandstære skal øge Danmarks ynglebestand

torsdag 23. marts 2023
Ved åer og bække, hvor strømmen er stærk og vandet rigt på ilt, sidder rundt omkring i Danmark op imod 250 redekasser til vandstære, de fleste i den østlige og sydøstlige del af Jylland. Nu håber Dansk Ornitologisk Forening, der står bag en del af redekasserne, at ynglebestanden af vandstær vil vokse de kommende år.

Havfugle med plastik i maven dør af sult

mandag 20. marts 2023
8 ud af 11 mallemukker fundet døde på kysterne omkring Skagen havde plastik i maven. Skagen Fuglestation samler døde havfugle i et treårigt projekt, der skal give et fingerpeg om omfanget af plastikforureningen i vores havområder.

Hav, vind og fugleliv skal undersøges, før vindmøller kan snurre

fredag 17. marts 2023
Energistyrelsen har søsat en screening, der skal give overblik over potentialet for vindmølleprojekter i stor skala på havet. DOF BirdLife glæder sig over udsigten til en overordnet national planlægning, der tager hensyn til både fugle, miljø og energibehov.

Nu stilles der skarpt på forårets tidligste ynglefugle

onsdag 15. marts 2023
Med de tidlige yngletidstællinger opnås endnu bedre bestandsindekser for de tidligt ynglende fugle som grågås, musvåge og skovspurv. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer alle personer med et godt fuglekendskab til at deltage.

Vanvid med vindmøller højere end Eiffeltårnet ved Vadehavet

fredag 10. marts 2023
Planer om et testcenter for kæmpevindmøller placeret i marsken med udsigt til Vadehavet vil kollidere med alle love, direktiver og internationale aftaler, der beskytter natur og fugle. Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark er klar til at involvere EU og UNESCO, der har udnævnt Vadehavet til beskyttet verdensarv, i vindmølleplanerne.

Natur-tv for natteravne: Den feminine hovedrolle mangler at blive besat i DOF’s UgleTV

mandag 6. marts 2023
Den store hornuglehan i direkte reality-tv er enkemand efter at hunnen i yngleparret sidste år omkom i et trådhegn. Nu krydser Dansk Ornitologisk Forening fingre og ugleklør for, at en ny hun dukker op i reden i den sønderjyske grusgrav, så der også denne sæson kan sendes UgleTV døgnet rundt. DOF’s ugle-ekspert Klaus Dichmann mener, der er fifty-fifty chance for succes.

Ørnene gav varme på en kold og klar dag med store vingefang

torsdag 2. marts 2023
Omkring 4.000 danskere var af huse for at spejde efter naturens største flyvende jægere, havørnene og kongeørnene, da Dansk Ornitologisk Forening (DOF) bød udenfor til Ørnens Dag på vinterens sidste søndag. Der var ørne i sigte på alle 20 lokaliteter landet over, hvor DOF formidlede viden om rovfuglene. Mindst 58 havørne kom i kikkerten på dagen.

Fem minutter lange fugletællinger giver ny fugleviden

onsdag 1. marts 2023
En ny tællemetode, såkaldte spontantællinger, skal være med til at øge kendskabet til de almindelige fuglearters forekomst gennem hele året i Danmark. Alle med godt kendskab til danske fuglearter kan deltage. Hvor og hvornår er op til den enkelte observatør. Og en tælling varer kun 300 sekunder.

ØrneTV slukket i 2023-sæsonen: Havørne flyttet til ny rede 200 meter fra deres gamle adresse

tirsdag 28. februar 2023
Siden 2013 har danskere i tusindtal fulgt familielivet hos Nordeuropas største rovfugl på godt og ondt i reality-tv fra reden ved Hyllekrog på Lolland. Men i år har havørnene tilsyneladende valgt et sabbatår som tv-stjerner. De er flyttet ind i en rede blot 200 meter væk fra web-kameraet.

Gymnasieelever donerer knap 100.000 kroner til kampen for klima og biodiversitet

fredag 24. februar 2023
Elever på Helsingør Gymnasium har indsamlet 95.700 kroner, der skal arbejde i miljøets og artsrigdommens tjeneste. Via Dansk Ornitologisk Forenings Klima- og Biodiversitetsfond vil pengene gå til genopvækst af fuglerig tropisk bjergskov, en af verdens mest truede naturtyper.

1  |  2  |  3  |  ...  |  202     NÆSTE