Nyhedsoversigt

         


Bianca i Blåvand forsker i menneskers mentale sundhed i samspil med fugle

fredag 12. april 2024
Fugle, frisk havluft og natur ad libitum er medicin for både sjæl og legeme, mener Bianca Svendsen, der er ved at belyse naturens betydning for menneskers mentale sundhed. Det gør hun blandt andet med afsæt i fuglekiggeri og ringmærkning på Blåvand Fuglestation.

Trolderier i søer og fjorde

torsdag 11. april 2024
Flokke af troldænder kan om foråret opleves i mange søer og beskyttede fjordområder særligt i den østlige del af Danmark. Dykænderne hviler efter nattens fourageringstogter i nabolagets havområder, hvor de dykker efter snegle og muslinger. Snart trækker vintergæsterne mod yngleområder i Sverige, Finland og videre mod øst, mens vores hjemlige ynglefugle går på rede.

Vis hensyn og sæt fuglene først

torsdag 4. april 2024
Vejen til god naturmoral og færdsel i det fri tæt på fuglene bør altid gå gennem omtanke og respekt. DOF BirdLife har nedfældet 7 fuglevenlige råd til fugleturen.

Lille ugle, stor beskyttelse: Naturstyrelsen har indført adgangsforbud i skov med ynglende spurveugler

torsdag 4. april 2024
Europas mindste ugleart, spurveuglen, yngler med kun et par i Danmark. For at sikre de sjældne ugler fred og ro til at yngle i Gludsted Plantage i Midtjylland har Naturstyrelsen Søhøjlandet forbudt færdsel i yngleområdet. Forbuddet gælder frem til og med 15. juli 2024.

Nedtur for dykand: En tredjedel af Danmarks ynglende ederfugle er forsvundet på 10 år

torsdag 4. april 2024
Den danske ynglebestand af ederfugle toppede i årene 1990-2010 med op imod 25.500 ynglepar. Siden da er bestanden faldet med 32 procent, så den seneste nationale tælling i 2020 viste højst 17.500 rugende hunner. Fødemangel, sygdomme og prædation fra havørne er blandt årsagerne til tilbagegangen.

Svanesang, strandskader og skovfugle i forårshumør

torsdag 28. marts 2024
På marker og enge synges der i disse påskeferiedage til afgang for sangsvanen, mens mange skovfugle gør klar til en ny ynglesæson med sang.

Tranerne er over os med kurs mod nord

mandag 25. marts 2024
Tranens forårstræk har ændret karakter, så mindre flokke gennem flere uger siver nordpå over store dele af Sjælland og Sydøstdanmark uanset vindretningen. Tidligere gik der i reglen et massivt træk af traner over Østdanmark i løbet af få dage med østenvind.

Med påsken kommer grågåsens gulgrønne gæslinger

fredag 22. marts 2024
Grågåsen er en af de senere årtiers mest succesfulde danske ynglefugle med en voksende bestand. Snart vil det vrimle med gæslinger på gåselokaliteter over store dele af landet. Der kan være stor forskel fra år til år på tidspunktet for klækningen, men mildere vintre har generelt ført til stadigt tidligere kuld.

EU vil lade lærker, viber og agerhøns i stikken

onsdag 20. marts 2024
Kravet om at 4 procent af landbrugsjorden skal lægges brak til gavn for fugle, flora og fauna foreslås nu droppet af EU-kommissionen. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife kalder det et voldsomt tilbageslag for naturen og et grønnere landbrug, hvis forslaget bliver ført ud i livet.

Kig efter Danmarks sande forårsbebudere: Svalerne

onsdag 20. marts 2024
Snart er der svaler i sigte. På denne tid af året oftest i lav flugt over moser og søer. I forår med lune vinde fra syd er slutningen af marts ankomsttid for mange svaler. Kulde fra nordøst kan dog forsinke trækket, så svalerne først ankommer i april.

1  |  2  |  3  |  ...  |  212     NÆSTE