Nyhedsoversigt

         


Tal på kollektive rovfugle: Europas røde glenter blev talt på deres sovepladser

fredag 16. april 2021
Nu er facit af midvinterens store europæiske tælling af røde glenter kommet. Rundt regnet 23.000 glenter blev talt, da de flokkedes på 267 af artens overnatningspladser i 21 lande i Europa. Danmark leverede tal fra tre af sovepladserne for de kollektive rovfugle

Ungerne er udklækket: Følg opvæksten i ØrneTV  

fredag 16. april 2021
Der er kommet liv i reden i ØrneTV. Nu bliver det interessant at se, hvordan havørneungerne klarer at få indtaget føde og møde de udfordringer, som virkeligheden byder på.

Åbent brev: Afbrænding af træ er ikke fremtidens energi

onsdag 14. april 2021
Regeringen skal lægge sig i selen for at trække EU ud af den vildfarelse, at afbrænding af træbiomasse er vedvarende energi, lyder opfordringen fra DOF BirdLife og syv andre grønne organisationer.

UgleTV slukker efter mislykket yngleforsøg: Vi krydser fingre for næste år

fredag 9. april 2021
Reden er forladt, æggene er spist, og der kommer ikke til at ske mere hos uglerne i UgleTV. Det er meget ærgerligt og lidt overraskende, at det allerede er slut for i år, siger hovedmanden bag UgleTV, Klaus Dichmann.

Kollektiv med otte indgange: Stære får bolighjælp på kirkegården

mandag 5. april 2021
Ved Sunds Kirke mellem Herning og Karup er et stærekollektiv blevet rejst med udsigt til kirketårnet. Nu håber stærens venner, at alle otte adresser i toppen af stærestanderen bliver taget i brug de kommende uger.

Det fantastiske æg: Det er en ret genial opfindelse

fredag 2. april 2021
Ægget er et af naturens små vidundere. Men hvad ved du egentlig om det fantastiske æg, der får så meget opmærksomhed i påsken?

Ederfugle til tælling: Østersøens bestand af ederfugle er halveret

tirsdag 30. marts 2021
En vinterbestand på cirka 1.000.000 edderfugle er i løbet af tre årtier reduceret til rundt regnet 500.000 individer. Tilbagegangen for Østersøområdets ederfugle er markant for hunnerne, der i disse uger registreres særligt nøje, når de i hurtig flugt trækker forbi Hyllekrog på Lolland og Gedser på Falster.

Dødsfælde i EU-fuglebeskyttelsesområde: Fiskeørne i akut livsfare på grund af ’usynlige’ net

mandag 29. marts 2021
Det er skandaløst, at hverken Miljøministeriet eller Fødevareministeriet er deres ansvar bevidst i en sag om fuglefarlige trådnet over dambrug i et EU-fuglebeskyttelsesområde, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Et af Danmarks kun 5-6 ynglepar af fiskeørn er dagligt i overhængende livsfare på grund af nettene. Fiskeørnene ankom til deres yngleområde i Klosterheden Plantage lørdag 27. marts fra vinterkvartererne i Afrika.

Langbenet gæst fra fjerne egne: Prærietrane på turné i Danmark

søndag 28. marts 2021
En ekstremt sjælden prærietrane fra Nordamerika eller Østsibirien blev i januar opdaget på Sydsjælland. Senere trak den til egnen øst for Hundested. Så blev den spottet ved Gravlev Sø i Rold Skov. Nu er den set i en ådal øst for Viborg. Hvad bliver next stop for den grå trane fra fjerne egne?

Nye fuglebeskyttelsesområder: Det er en kæmpestor forbedring

fredag 26. marts 2021
Regeringen vil udpege seks nye fuglebeskyttelsesområder. Det er en stor forbedring af beskyttelsen af havnaturen, mener DOF BirdLife. Særligt på grund af Danmarks vigtige betydning for en række havfuglearter.

1  |  2  |  3  |  ...  |  183     NÆSTE