Nyhedsoversigt

         


'Grønt BNP' sætter pris på fugle og natur

fredag 3. februar 2023
Når sanglærken en morgen i februar trods let frost og snefnug indleder forårets sang, har natursceneriet hidtil hørt til kategorien af såkaldt gratis glæder. Men sådan er det ikke nødvendigvis længere.

Rekordmange grågæs i Danmark

tirsdag 31. januar 2023
Sidste år i den første weekend af august stod ornitologer, jægere og forskere sammen om at nærstudere 910 danske gåselokaliteter, så der kunne komme talmæssigt styr på den bestand af grågæs, der yngler i Danmark. Facit kom til at lyde på mindst 141.000 grågæs.

Flere aflyser den store tranerejse – fuglene holder vinter i Danmark

fredag 27. januar 2023
En grøn og våd januar giver rekordmange traner i det danske vinterlandskab gode muligheder for at søge føde og forberede sig på den ny ynglesæson. I stedet for som tidligere at flyve til Frankrig eller Spanien bliver et stigende antal traner i Nordvesteuropa tæt på Danmark året rundt, når vinteren er mild.

Fiskeri efter stenbider truer dykænder og havfugle i Kattegat

onsdag 25. januar 2023
Fra december til april finder et massivt og ureguleret fiskeri efter stenbider sted langs Nordjyllands Kattegatkyst, der er Natura 2000-område blandt andet på grund af sine tusindtallige flokke af havdykænder. I måneder står hundreder af kilometer garn som dødsfælder for edderfugle, sortænder og fløjlsænder. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer til en stramning af reglerne for kystnært garnfiskeri efter stenbider.

Fugle flyver omkring med PFAS

fredag 20. januar 2023
I Danmark er der de seneste måneder målt så høje værdier af flourstofferne PFAS i andefugle, at jægere er blevet frarådet at spise fugle og dyr nedlagt på Harboøre Tange og Agger Tange mellem Limfjorden og Vesterhavet. Og jagten i de to statsejede områder er indstillet indtil videre. I USA har man i årtier målt sundhedsskadelige PFAS-stoffer i fugle.

Danmarksrekord af røde glenter i en grøn vinter

fredag 13. januar 2023
En landsdækkende tælling af røde glenter resulterede i weekenden i 759 individer. Aldrig tidligere har den danske midvinter budt på så mange af de røde rovfugle.

Slørugleunger på vingerne i vintermørket

onsdag 11. januar 2023
Danmarks senest ynglende sløruglepar sendte deres unger afsted kort før nytår. Aldrig tidligere er der registreret så sene unger hos sløruglen, der trives med grønne vintre.

Nyt formidlernetværk: Bliv ’Fugleambassadør’ i DOF BirdLife

lørdag 7. januar 2023
DOF BirdLife styrker naturformidlingen for de mindste med et nyt netværk af frivillige ’Fugleambassadører’.

Sortgrå ryle i sigte: Havnemolernes skridsikre vadefugl skal tælles

torsdag 5. januar 2023
Arktisk ryleart på vintervisit langs kysterne skal findes, hvor havet møder moler og høfder i skumsprøjt fra bølger og brænding.

Fokus på røde rovfugle i en grøn vinter

onsdag 4. januar 2023
Ornitologer landet over vil den kommende weekend spejde efter røde glenter i og omkring rovfuglenes overnatningspladser. Den danske vinterbestand af rød glente ser ud til at holde stand på hjemmefronten trods uger med sne og frost i december.

1  |  2  |  3  |  ...  |  200     NÆSTE