Nyhedsoversigt

         


Stormsvale ringmærket i Skagen aflæst i Sydnorge

torsdag 3. august 2023
For første gang nogensinde er en dansk ringmærket lille stormsvale blevet aflæst. Aflæsningen sætter en streg under, at de blot stærestore stormsvaler er havets hurtige maratonflyvere.

Kæmpe havfugle-hotspot bliver 100 procent beskyttet

mandag 31. juli 2023
Et stort område midt i Nordatlanten er fra januar 2024 fuldt beskyttet hele vejen fra den sårbare havbund til op over havoverfladen. Forskning og fakta fra BirdLife International har været med til at støtte processen.

Nedtur for Danmarks store måger

torsdag 20. juli 2023
Både sølvmågen og sildemågen har i år haft en ynglesæson stort set uden æg og unger. Mangel på føde tvinger flere af mågerne ud i nabostridigheder, kannibalisme og æggerov.

EU-plan vil genoprette tabt natur

mandag 17. juli 2023
Det går i den rigtige retning på vejen mod mere og bedre natur for enden af en storstilet genopretningsplan for Europas natur. Men planen halter slemt på landbrugsfronten. Agerlandets trængte fugleliv får for lidt hjælp af EU, mener DOF BirdLife.

Døde fugle og dyr skal fremover undersøges i København

fredag 14. juli 2023
Fra 1. juli kan man ikke længere aflevere faldvildt til obduktion i Aalborg og Esbjerg. Københavns Universitet har overtaget opgaven med at undersøge dødfundet vildt, enten der er tale om havørne, viber, mårhunde, oddere eller hvaler.

Guide: Fugle i den danske højsommer

torsdag 13. juli 2023
Den hektiske forårstid med fuglesang, redebygning og yngelpleje er så småt ved at indlede sin slutspurt. Forude venter sensommeren og et begyndende efterårstræk sydpå. Med flokdannelse, proviantering inden trækket, måske en fældning af fjerdragten og en slutspurt med årets sidste kuld er det blevet tid til at kigge nærmere på nogle af de fugle, du kan møde i din sommerferie rundt omkring i Danmark.

Forbud ophævet: Kvæg og får på græs sikrer engfuglenes levesteder

tirsdag 11. juli 2023
Efter knap tre måneders forbud mod græssende kvæg og får på arealer med PFAS-fund har EU-kommissionen givet grønt lys til at sætte dyr på græs igen. Det er godt nyt for engfuglene, lyder det fra Dansk Ornitologisk Forening / DOF BirdLife.

Efter frugtbare år går hættemågen tilbage på grund af fugleinfluenza

onsdag 5. juli 2023
Mere end 10 års fremgang i nye ynglekolonier på fugleøer i naturgenoprettede søer er denne ynglesæson vendt til en nedtur for Danmarks hættemåger. Den aktuelle fugleinfluenza vil skønsmæssigt få 2-3 procent af bestanden til at bukke under.

Lille ugle, stor sensation: Europas mindste ugle yngler i år for første gang i Danmark

mandag 3. juli 2023
Et par af den blot stærestore spurveugle, der er en af verdens mindste uglearter, har fået seks unger på vingerne i Gludsted Plantage mellem Silkeborg og Herning.

Danmark har fået sin fugleart nummer 500

mandag 26. juni 2023
En kaspisk præstekrave er set i Margrethe Kog Syd i marsken. Det er første gang, at denne vadefugleart fra fjerne egne i Centralasien omkring Kaspiske Hav er observeret i Danmark, der hermed har en officiel artsliste på 500 fuglearter.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  ...  |  207     NÆSTE