Nyhedsoversigt

         


Ingen krudt og kugler i strengt beskyttet natur

fredag 18. december 2020

Udpeg Smålandsfarvandet som Natura 2000: DOF, DJ og DN opfordrer til afklaring

fredag 18. december 2020
Miljøministeren bør snarest få afklaret situationen om Smålandsfarvandet, så området kan udpeges som Natura 2000, mener DOF, DJ og DN, der sammen har henvendt sig til ministeren i sagen om det vigtige fugleområde og den planlagte vindmøllepark Omø Syd.

Grønspætten har hakket sig fast i Fyn

fredag 18. december 2020
Fyn er blevet et kerneområde for grønspætten, der nu for alvor er genindvandret som ynglefugl på øen, viser Danmarks største kortlægning af ynglefugle, ’Fugleatlas’.

Stor boligpakke på vej til perleugle, hvinand og tårnfalk

tirsdag 15. december 2020
Der er boligmangel blandt fugle, der yngler i hule træer og andre huller. Derfor skal et nyt projekt med støtte fra Fru Hedevig Quidings Legat sikre redekasser i de vigtigste områder og til de mest trængte arter.

Rekordhøring kræver at EU stopper sine ødelæggelser af regnskoven

mandag 14. december 2020
Knap 1,2 millioner underskrivere kræver, at EU stopper med at importere produkter, der bliver produceret på bekostning af verdens tropiske skove. Underskrifterne er i dag blevet overdraget til EU-kommissionen.

TV-ørn død af smitsom fugleinfluenza: Fundet via GPS

torsdag 10. december 2020
Den danmarkskendte GPS- og TV-ørn ’Kim’ er død af smitsom fugleinfluenza. Dødsfaldet er ærgerligt, men bidrager med viden takket være GPS-senderen. Samtidig viser den hurtige lokalisering af ørnen, at GPS’erne kan være en hjælp for alle danske havørne.

Kæmpe julegave til naturen: Det er den største sejr for dansk natur i nyere tid

fredag 4. december 2020
Det er helt uden fortilfælde og en strålende julegave til naturen, lyder reaktionen fra Dansk Ornitologisk Forening efter Regeringen og støttepartierne har præsenteret en aftale om 13 nye naturnationalparker og 75.000 hektar ny urørt skov. Det er en vigtig og historisk sejr. Det er en god begyndelse, men der er stadig et stykke op til at nå målene om 30 procent beskyttet natur.

Bekymring for Danmarks kongeørne: Virus-epidemi kan true sårbar ørnebestand

torsdag 3. december 2020
Der er næppe grund til at bekymre sig på vegne af den danske bestand af havørne, der i år har talt 134 par. Den talstærke havørnebestand skal nok klare en epidemi af fugleinfluenza H5N8. Derimod er der frygt for, at det kan gå grumme galt for den fåtallige og sårbare bestand af kongeørn, som kun tæller fem par.

Fugleinfluenzaen breder sig i Danmark

torsdag 3. december 2020
Det begyndte på Lolland i slutningen af oktober med en død vandrefalk, der fik diagnosen fugleinfluenza H5N8. Nu har fugleinfluenzaen spredt sig mod vest og nordpå. Mange bramgæs er døde i Vadehavsregionen. Men også måger og rovfugle er blevet ramt af virussygdommen. Den aktuelle fugleinfluenza er indtil nu påvist i 65 vilde fugle, der er fundet døde i løbet af den seneste måneds tid.

Enorm bog kortlægger ynglefugle i hele Europa: Det er en milepæl for europæisk naturbeskyttelse

torsdag 3. december 2020
Skovfuglene i Europa går frem, mens fuglene i landbrugslandet går tilbage. Det er blandt resultaterne af den anden kortlægning af Europas ynglefugle, der nu tæller 596 arter. Kortlægningen EBBA2, der bliver udgivet i dag, indeholder data fra Danmarks største kortlægning af ynglefugle, Atlas III, der udkom i november.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  ...  |  179     NÆSTE