Nyhedsoversigt

         


Gambling på gåseruten: Vindmøller vil blive dødsfælder for truede tajgasædgæs

mandag 24. februar 2020
Hvis Viborg Kommune gør alvor af sine planer om at etablere en vindmøllepark med vindmøller, der snurrer i 150 meters højde ved Natura 2000-området Tjele Langsø øst for Viborg, vil Dansk Ornitologisk Forening (DOF) kraftigt overveje at klage til EU-Kommissionen. Møllerne står på trækruten, hvor sjældne og truede tajgasædgæs to gange i døgnet i lav flugt flyver mellem fødesøgning på marker og overnatning på søen.

Hovedrollerne besat af nye stjerner i ØrneTV

fredag 21. februar 2020
Både hannen og hunnen i havørnereden på Lolland, hvorfra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) døgnet rundt sender direkte optagelser, er debutanter som naturfilmstjerner. Siden 2013 har 100.000’er af danskere fulgt familielivet hos Nordeuropas største rovfugl på godt og ondt i reality-tv fra reden ved Hyllekrog

Nye jagttider i sigte: Truede havdykænder har udsigt til at blive jagtfredet i danske farvande

torsdag 20. februar 2020
Fra næste jagtsæson vil det være slut med at jage taffeland, havlit og fløjlsand i danske havområder. Og på landjorden vil tyrkerduen få sit på det tørre. Det har Vildtforvaltningsrådet i enighed indstillet til miljøministeren, efter at der er opnået et forlig. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er tilfreds med de kommende ændringer i jagttiderne, om end foreningen gerne havde set flere arter jagtfredet.

Fuglevenners klimafond slår rekord

mandag 10. februar 2020
I 2019 har Dansk Ornitologisk Forenings klimafond fået flere penge fra flere bidragydere end nogensinde, skriver bladet Fugle & Natur. Danske fugle- og naturvenner har indbetalt næsten en halv million kroner til klimafonden, som på én gang hjælper både klima og truet biodiversitet.

Næsten 1. mio. skydefugle udsættes hvert år - de fleste i det østlige Danmark

mandag 10. februar 2020

Opret et rejsehold til opklaring af faunakriminalitet

mandag 3. februar 2020
Selv om den akut dræbende nervegift carbofuran har været forbudt i EU siden 2008, kræver giften fortsat ofre blandt fredede danske rovfugle. Senest er en musvåge og en duehøg dokumenteret dræbt af carbofuran i Sønderjylland. Det er yderst sjældent, at giftdrab i naturen bliver opklaret og ender for retten. Derfor foreslår Dansk Ornitologisk Forening (DOF), at der bliver oprustet på politifronten

Nyt giftdrab på truet rovfugl

fredag 31. januar 2020
Den 22. november sidste år gjorde en lokal et bemærkelsesværdigt fund i Gallehus Skov nær Tønder. En musvåge og en duehøg lå døde på trods af, at de ellers var i fin stand. Finderen kontaktede dof, som straks tog affære og indleverede fuglene til undersøgelse hos Center for Diagnostik DTU

Millioner af finker gør skove levende

fredag 31. januar 2020
I Sydsverige er der denne vinter set flokke af kvækerfinker, som skønnes at tælle op imod fem millioner individer. Og to steder i Jylland optræder i disse uger kæmpeflokke på måske op imod 500.000 kvækerfinker, som hver eftermiddag stimler sammen i snakkende flokke over skovområder, som de overnatter i

Mild vinter får ringduen til at lægge æg i januar

torsdag 23. januar 2020
Danske ringduer er i god form efter sidste efterårs ekstraordinært frugtbare frøår i bøgeskovene. Nu giver den grønne vinter afsæt til æg i rederne allerede midt i januar. Ringduen er en af de fuglearter, der siden 1980’erne har haft størst fremgang i Danmark, viser de årlige punkttællinger lavet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Ny rødliste i en grøn tid: Det ser sort ud for flere danske fugle på rødlisten

onsdag 15. januar 2020
Danmarks fuglebestande har været til bestandsmæssig eksamen med større tilbagegang end fremgang som overordnet resultat. Flere arter af trækfugle er blevet rødlistede. Klimaændringer og ændrede forhold på trækruterne mellem Afrika og Nordeuropa har gjort det sværere at være trækfugl. Dansk Ornitologisk Forening vil have regeringen til at afsætte en milliard kroner om året til mere og bedre natur.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  ...  |  168     NÆSTE