Nyhedsoversigt

         


Danmarks bestand af kongeørne står i stampe

fredag 4. september 2020
Mens den danske bestand af havørne fortsat vokser, og nu tæller over 100 ynglepar, så skorter det på fremgang for kongeørnen. 2020 har budt på fem par ynglende kongeørne i Nordjylland, men kun tre af dem har haft ynglesucces.

Ornitologer lagde nakken tilbage: Og hvepsevågen lagde sommeren og Danmark bag sig

onsdag 2. september 2020
Mange hundrede hvepsevåger vinkede farvel til den skandinaviske sommer, da Fugleværnsfonden og DOF sendte rovfuglen, der lever af bier, hvepse og deres larver, godt afsted på Hvepsevågens Dag.

Farvel til sommeren: Hvepsevågen sætter kurs mod Afrikas insekter

lørdag 29. august 2020
Sensommer i Skandinavien er for mange insektædende fugle et signal til det store træk mod sydlige vinterkvarterer. Søndag holder ornitologer "Hvepsevågens Dag", og vinker farvel til rovfuglen, der lever af bier, hvepse og deres larver.

5.000 splitterner talt på fiskeri i den danske sensommer

torsdag 27. august 2020
Den første nationale tælling af splitterner i Danmark i august satte en streg under de danske farvandes store betydning for arten.

Loppegift kan havne i fuglereder: Det er sindssygt giftigt

onsdag 26. august 2020
Ekstremt giftige loppemidler til hunde og katte mistænkes for at kunne skade fugle og miljø. DOF opfordrer til at få effekterne undersøgt.

Ynglende duehøg formentlig skudt på Sjælland

torsdag 20. august 2020
En duehøg i nærheden af Køge er antageligt blevet skudt, viser undersøgelser fra DTU.

Otte ud af 13 rovfugle er i fremgang

tirsdag 18. august 2020
13 arter rovfugle yngler i Danmark. Otte arter er i fremgang, to arter er stabile, og tre arter er i tilbagegang. Det viser den hidtil mest omfattende kortlægning af Danmarks ynglefugle, skriver bladet Fugle & Natur.

Verdens hurtigste fugl sætter ynglerekord i Danmark

fredag 7. august 2020
Vandrefalkens ynglesucces i Danmark når nye højder 19 år efter den genindvandrede til Danmark.

Terner til tælling på sandstrande og revler

torsdag 6. august 2020
Danmark er et af splitternens vigtigste lande i Nordeuropa, og både hollandske, tyske og britiske ynglefugle flyver i sensommeren til danske havområder for at styrtdykke efter fisk, inden deres træk går sydpå til tropiske kyster i Afrika. Nu skal splitternerne for første gang tælles i august, når de på strande og sandrevler raster og slår mave efter fiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen

Hundelufteres halvø blev forvandlet til fuglenes rovdyrsikre yngleø

fredag 31. juli 2020
Mindst 237 ynglepar fordelt på 13 arter har i 2020 haft en frugtbar ynglesæson på Krik Sandø nær østbredden af Agger Tange ved Limfjordens vestlige munding. Den tidligere halvø, der blev en ø i 2019, har i år fået sit gennembrud som fuglenes ø, hvor terner, vadefugle og ænder kan yngle i sikkerhed for ræve, mårhunde, hunde og deres ejere.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  ...  |  174     NÆSTE