Nyhedsoversigt

         


Mystiske dødsfald blandt danske solsorte

fredag 15. februar 2019
Den dødelige fuglevirus Usutu er muligvis allerede kommet til Danmark i 2018, skriver bladet Fugle & Natur

Danmarks mest frugtbare kongeørn er død

søndag 3. februar 2019
I perioden 2006-2018 var fuglen den maskuline part i kongeørneparret i Hals Nørreskov nord for Limfjorden. Ørneparret fik 15 unger på vingerne i løbet af 13 år. Nu er kongeørnehannen død udmagret af en svampeinfektion. Her på trappen til en ny ynglesæson er der to enker og en tredje enlig hanørn i den danske bestand af kongeørne, der er sårbar og skrøbelig, når de erfarne falder fra

310 ørne blev talt trods tæt tåge over ørnelandet

torsdag 31. januar 2019
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) gennemførte i weekenden for 14. år i træk sin nationale midvintertælling af naturens største flyvende jægere, havørnen og kongeørnen. Facit blev 303 havørne og 7 kongeørne. Der var formentligt langt flere derude, de kunne bare ikke ses i tågen

Ringmærker har sat ringe på 164.000 danske fugle

onsdag 30. januar 2019
I disse dage har den 86-årige ornitolog William Carøe Aarestrup fra Pandrup i Nordjylland 60-års jubilæum som ringmærker. Og naturligvis fanger og ringmærker han fugle fra morgenstunden, hvis vejret ellers er til det. Den pensionerede skorstensfejermester har altid været i øjenhøjde med fuglene og været med til at afdække nogle af fugletrækkets gåder

Kobbersneppe på 26 år har fløjet mindst 127.000 kilometer

fredag 25. januar 2019
En farveringmærket lille kobbersneppe fundet forkommen på Læsø fortæller om en sej vadefugl, der kan leve længe og flyve langt, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

På ørnekig i alle afkroge af Danmark

torsdag 24. januar 2019
I den milde danske vinter opholder havørnene sig i disse uger meget spredt i landskabet. Derfor skal der spejdes grundigt, når den kommende weekends nationale midvintertælling af naturens største vingefang går over landet, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Hvem er grønnest – de røde eller blå? Se listen her!

fredag 18. januar 2019
Hvordan har skiftende regeringer siden 2001 ageret, hvad fugle- og naturbeskyttelse angår? Det har Dansk Ornitologisk Forening sammenstillet i nedenstående oversigt baseret for vores viden om, hvad der gavner eller skader natur og fugleliv.

Sjælden spætte spøger på ny i skovene ved Gråsten

tirsdag 15. januar 2019
I 1800-tallet var mellemflagspætten spredt ynglefugl over det meste af Danmark. I 1959 ynglede den for foreløbig sidste gang i den danske natur. Men nu er den tilbage. Siden 2011 er der adskillige dokumenterede fund af mellemflagspætter i den sydlige del af Jylland. Og den seneste uge er den sjældne spætte set i Gråstenskovene. Mellemflagspætter indvandret fra Nordtyskland kan være på vej til at etablere sig i grænselandets gamle løvskove, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Glenterne legede gemmeleg i weekenden

fredag 11. januar 2019
Mange af Danmarks røde glenter er tilsyneladende trukket sydpå før denne vinter. I hvert fald mangler der i midvinteren næsten halvanden hundrede glenter i forhold til en tilsvarende tælling i januar 2018

Sociale rovfugle skal tælles i deres sovegemakker

fredag 4. januar 2019
Den kommende weekend er det tid at sætte tal på den danske vinterbestand af rød glente. Der skal spejdes ekstra i år, for flere glenter har tilsyneladende skiftet overnatningsplads siden sidste sæson

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  ...  |  159     NÆSTE