Nyhedsoversigt

         


DEBAT: Vindmøller ved Omø vil fortrænge følsomme fugle

tirsdag 14. september 2021
Smålandsfarvandet har stor global betydning for flere truede og sårbare havfuglearter. Men en havvindmøllepark i området vil skræmme de følsomme fugle væk fra det vigtige raste-, fouragerings- og fældningsområde. Derfor må der findes en anden placering til vindmøllerne, skriver Hans Meltofte og Knud Flensted i et debatindlæg på Altinget.dk

DEBAT: Stop jagt på udsatte gråænder

tirsdag 14. september 2021
Indberetningerne af udsatte gråænder til jagt er meget lavere end produktionen af gråænder til formålet. Den ulovlige udsætning har givet tilliden til jagtformen et gevaldigt knæk. Samtidig er argumenterne for at stoppe udsætning af gråænder overvældende. Derfor skal udsætning af gråænder til jagt ophøre fra senest 2022, skriver formand i DOF BirdLife, Egon Østergaard i et debatindlæg på Altinget.dk

Hørringssvar: Uambitiøst delmål i klimaloven

mandag 13. september 2021
Klimalovens delmål om 50 procents reduktion af drivhusgasser inden 2025 er for lavt til at Danmark kan overholde sine forpligtelser i Parisaftalen, skriver 92-gruppen i et høringsvar til fastsættelsen af delmålet for 2025. Samtidig skal der fastsættes konkrete mål for reduktionerne hos de enkelte sektorer i samfundet, skriver 92-gruppen.

Ornitologisk benarbejde giver ny viden om dværgternen

mandag 13. september 2021
Ulf M. Berthelsen er Danmarksmester i dværgterne, hvis dén titel ellers findes. I løbet af mere end fire årtier har han håndteret en stor del af den danske ynglebestand af Europas mindste terneart. Aflæsning af farvede ringe på dværgterner har blandt andet kastet nyt lys over familielivet hos den truede art.

Stadig rod i gråænderne

torsdag 9. september 2021
Utroværdig indberetning af gråænder fortsætter i 2021. Tal fra Miljøstyrelsen, som DOF har fået indsigt i, viser, at indberetningen af gråænder udsat i den danske natur fortsat er mange gange lavere end produktionen af opdrættede gråænder til jagt.

Sjældenhed fra skoven: Snehvid huldue i nordjysk skov

tirsdag 7. september 2021
Danmarks første kendte næsten helt hvide huldue har forladt sin redekasse i en kommunal skov ved Frederikshavn. Nu lever den hvide due formentlig livet farligt, fordi den er let at se for rovfugle og rovdyr.

Åbne gylletanke kræver dødsofre i Danmarks storkebestand

fredag 3. september 2021
Efter en ynglesæson, hvor to flyvedygtige storkeunger druknede i en gylletank nær reden, vil storkegruppen i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og den private forening storkene.dk arbejde på at gøre gylletanke i nabolaget af storkereder mere sikre til foråret 2022.

78 nye fuglearter fundet i Danmark

fredag 27. august 2021
Der er nu registreret 489 forskellige fuglearter i Danmark, dokumenterer en kommende oversigt over Danmarks fugle fra Dansk Ornitologisk Forening.

Stop udsætninger af skydefugle!

tirsdag 24. august 2021
Flere grønne organisationer kræver et forbud mod udsætning af gråænder til jagt, skriver bladet Fugle & Natur.

Ny viden om havørne: Kollektive om vinteren, solister om sommeren

tirsdag 17. august 2021
Data fra 18 unge danske havørne med GPS-sendere viser, at rovfuglene har en forkærlighed for fællesskab i deres vinterkvarterer, mens de opholder sig enkeltvis i sommerresidenser, hvor de forbereder sig på voksenlivet.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  ...  |  188     NÆSTE