Nyhedsoversigt

         


27 EU-lande forbyder brug af blyhagl til jagt i vådområder

torsdag 23. februar 2023
Hvert år dør skønsmæssigt en million vandfugle i EU, fordi de optager bly fra hagl, der spredes fra jagt. EU forbyder i løbet af de næste to år jægerne at bruge bly i patroner under jagt med haglgevær. Hvis det bliver overholdt, vil en meget væsentlig kilde til blyforurening forsvinde.

Fede tider for buttet finke

tirsdag 21. februar 2023
Dompappens historie som ynglefugl i Danmark er kort, for den begyndte først at yngle i vores natur i 1916. Men siden første ynglefund på Sjælland har den bredt sig vestpå og findes nu over hele landet.

Ørn i næsten alle baghaver

lørdag 18. februar 2023
Vil du se en ørn? I Danmark er der sjældent langt til den nærmeste havørn og søndag den 26. februar kan du forøge chancerne for at se Nordeuropas største rovfugl betragteligt. DOF BirdLife inviterer til Ørnens Dag og står klar med dygtige ornitologer ved Danmarks bedste ørnelokaliteter.

Med Grenen om bagbord på vej mod fuglefjeldene

fredag 17. februar 2023
Om vinteren er Kattegat et vigtigt spisekammer for alkefugle. De næste uger vil tusinder af alke sætte kursen mod nordvest for at nå ynglepladser på fuglefjelde i Nordatlanten. Da kan man visse dage ved Skagen opleve et spektakulært alketræk, der runder Danmarks nordlige kyster.

Fuglekiggerlommer øger sikkerheden under fuglekig i Vejlerne

tirsdag 14. februar 2023
Vejdirektoratet har etableret tre ekstra vigepladser på hovedvej A11 ved Bygholm Vejle - en af Danmarks bedste lokaliteter for engfugle. Fuglekiggerlommerne skal skabe større trafikal tryghed, når der kigges efter kobbersnepper, klyder og tusindtallige flokke af vandfugle klos op ad tæt trafik.

Fremgang for Danmarks flagspætter

onsdag 8. februar 2023
I de kommende uger vil fuglefaunaens svar på symfoniens slagtøjsgruppe, spætterne, for alvor være på stikkerne. Som optakt til en ny ynglesæson vil stor flagspætte tromme højlydt i de fleste af Danmarks skove og parker. Arten hører til blandt de trælevende fuglearter, der er gået mest frem de senere årtier.

Åben-dør-ordning lukket – DOF BirdLife glæder sig på fuglenes vegne

tirsdag 7. februar 2023
Havvindmølleprojekter og større anlæg til grøn energi skal udspringe af statslig planlægning og ikke af private investorers ansøgninger, der risikerer at kollidere med naturværdier, mener DOF BirdLife.

Nej til muslingefiskeri i vigtigt fugleområde

mandag 6. februar 2023
Bestanden af blåmuslinger i Horsens Fjord og farvandet østpå omkring øen Endelave i Kattegat er for lille til en åbning af erhvervsfiskeri med bundskrabende redskaber. Skaldyrene i Natura 2000-området er livsvigtige for sårbare havdykænder.

'Grønt BNP' sætter pris på fugle og natur

fredag 3. februar 2023
Når sanglærken en morgen i februar trods let frost og snefnug indleder forårets sang, har natursceneriet hidtil hørt til kategorien af såkaldt gratis glæder. Men sådan er det ikke nødvendigvis længere.

Rekordmange grågæs i Danmark

tirsdag 31. januar 2023
Sidste år i den første weekend af august stod ornitologer, jægere og forskere sammen om at nærstudere 910 danske gåselokaliteter, så der kunne komme talmæssigt styr på den bestand af grågæs, der yngler i Danmark. Facit kom til at lyde på mindst 141.000 grågæs.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  ...  |  202     NÆSTE