Nyhedsoversigt

         


Unge havørne flyver til fællesspisning med stenbidere på menuen

onsdag 13. marts 2019
De seneste uger er der observeret tocifrede antal af havørne på østkysten af Himmerland. Her stimler særligt unge ørne sammen for at æde levninger efter garnfiskeri af stenbider i Kattegat. Når fiskerne har taget rognen ud af fiskene, bliver levningerne ofte smidt over bord og driver ind på holme, revler og kyster som mulig ørnemad. Den unge havørn Svend, der har en GPS-sender på ryggen, er også til ædegilde ved de nordjyske østkyster

Ild baner vejen for klyder og knortegæs

tirsdag 12. marts 2019
Mariager Fjord stod i flammer, da der blev sat ekstra fut i februar med en kontrolleret brand på fugleøen Store Plet. Efter branden er der redt op til indflytning af ynglende klyder og havterner samt græssende lysbugede knortegæs, der holder af kort vegetation i kystnær natur

Populær havørn skudt med haglgevær

onsdag 6. marts 2019
En undersøgelse har afsløret hagl i kroppen på hunnen fra DOF BirdLife Danmarks havørne-tv på Sydlolland. Hun blev fundet død et par kilometer fra den populære rede, få dage efter at hun blev set i fuld gang med at forberede sig på at yngle sammen med sin faste mage

ØrneTV er i luften med en ny ørn

fredag 22. februar 2019
Dansk Ornitologisk Forening har netop åbnet for en ny sæson med live-tv fra en havørnerede i Fugleværnsfondens reservat Saksfjed-Hyllekrog på Lolland. Det bliver med en ny hun, efter at den kendte hun med skævt ben for få dage siden blev fundet død.

Færre sædgæs i Danmark om vinteren

fredag 22. februar 2019
Mildere vintre får tilsyneladende flere flokke af sædgæs til at droppe Danmark som vinterkvarter for i stedet at holde vinter længere mod nord. Det viser de årlige punkttællinger lavet af Dansk Ornitologisk Forening

Grønt fremskridt i forhandlingerne om EU's landbrugspolitik

torsdag 21. februar 2019
Godt nyt for Europas natur og dyreliv: EU-parlamentets Miljøudvalg bringer biodiversitet tilbage i forhandlingerne om reform af EU’s landbrugspolitik

Landmænd og fuglevenner vil sammen hjælpe viben

fredag 15. februar 2019
Dansk Ornitologisk Forening, DOF, indleder nu et samarbejde med Landbrug og Fødevarer om at standse tilbagegangen for viben i landbrugslandet. Det sker med en fælles folder med forslag til, hvordan landmændene frivilligt kan hjælpe de trængte viber, skriver bladet Fugle & Natur.

Mystiske dødsfald blandt danske solsorte

fredag 15. februar 2019
Den dødelige fuglevirus Usutu er muligvis allerede kommet til Danmark i 2018, skriver bladet Fugle & Natur

Danmarks mest frugtbare kongeørn er død

søndag 3. februar 2019
I perioden 2006-2018 var fuglen den maskuline part i kongeørneparret i Hals Nørreskov nord for Limfjorden. Ørneparret fik 15 unger på vingerne i løbet af 13 år. Nu er kongeørnehannen død udmagret af en svampeinfektion. Her på trappen til en ny ynglesæson er der to enker og en tredje enlig hanørn i den danske bestand af kongeørne, der er sårbar og skrøbelig, når de erfarne falder fra

310 ørne blev talt trods tæt tåge over ørnelandet

torsdag 31. januar 2019
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) gennemførte i weekenden for 14. år i træk sin nationale midvintertælling af naturens største flyvende jægere, havørnen og kongeørnen. Facit blev 303 havørne og 7 kongeørne. Der var formentligt langt flere derude, de kunne bare ikke ses i tågen

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  ...  |  160     NÆSTE