Nyhedsoversigt

         


Tænk på fugle og natur når du stemmer søndag

fredag 7. juni 2024
I en tid med klimakrise og en presset natur med flere faldende fuglebestande er der som aldrig tidligere brug for visionære politiske beslutninger på tværs af landegrænser. DOF BirdLife opfordrer sine medlemmer til at tænke de globale kriser på naturfronten ind i valget til Europa-Parlamentet.

Rågen yngler i flere kolonier med færre par

torsdag 30. maj 2024
I maj og juni er rågen i skudlinjen i mange af sine danske kolonier. De senere år er der hvert forår skudt op imod 75.000 unge råger, når de kravler ud af deres reder. Bekæmpelsen får tilsyneladende ynglefuglene til at sprede sig mere i landskabet og grundlægge flere kolonier med færre par ofte i byer. Der er brug for mere forskning, hvis vi skal blive klogere på effekten af at skyde råger i yngletiden.

Naturstyrelsen er for rundhåndet med at give tilladelse til at regulere råger

torsdag 30. maj 2024
Bekæmpelsen af ynglende råger i Danmark er planløs og et skud i tågen med hensyn til, om beskydningen har den ønskede effekt, mener DOF BirdLife. Foreningen opfordrer kommunerne til at skrue ned for forårets nedskydning af rågeunger, der er uetisk.

Firma politianmeldt for at fjerne mågereder på bygning i havneområde

onsdag 29. maj 2024
Alle fugle har ret til et familieliv, og det er ulovligt at fjerne fuglereder. DOF BirdLifes afdeling i Sydvestjylland har politianmeldt firmaet NorSea på Esbjerg Havn for ulovlig fjernelse af mågereder på et tag under renovering.

Efter 65 års ynglepause har mellemflagspætten unger i en dansk skov

tirsdag 28. maj 2024
I 1800-tallet var mellemflagspætten ynglefugl over det meste af Danmark. I 1959 ynglede den for sidste gang i en epoke i den danske natur. Men nu er den tilbage. Et ynglepar fodrer i disse dage unger i den sønderjyske Draved Skov, der er en af Danmarks største urørte skove og del af en kommende naturnationalpark. Med sin tilstedeværelse giver mellemflagspætten sit blå stempel til en naturskov af største kvalitet og naturrigdom.

Stormmågen i modvind som dansk ynglefugl

fredag 24. maj 2024
Tidligere tiders kæmpestore kolonier af stormmåger på øer og holme er blevet færre, mindre og geografisk mere spredte i Danmark. En større andel af de danske stormmåger er flyttet fra kystnaturen og ind i byerne.

Havmåge på landgang: Danmarks bestand af sildemåger fordoblet

torsdag 23. maj 2024
I løbet af de seneste årtier er den danske bestand af sildemåger vokset til næsten 5.000 ynglepar. Fra de traditionelle kolonier i Kattegat har sildemågen bredt sig vestpå i landet, og sydfra er flere sildemåger rykket nordpå til Vadehavet og Sønderjylland. Engang blev sildemågen betragtet som en klassisk marin måge, en rigtig havmåge. Men nu er den gået i land flere steder, for naturen og landskabet ændrer sig, og sildemågen tilpasser sig.

Hættemågen har tabt terræn i Danmark

onsdag 22. maj 2024
Færre fødekilder og græsarealer i landbrugslandet samt flere ræve, mink og store måger på ynglestederne fik i flere årtier den danske bestand af hættemåger til at rasle ned i antal. Omkring 1980 ynglede 300.000 par hættemåger i Danmark. Siden 2006 har bestanden været på godt 80.000 ynglepar. Nedturen er nu bremset i kraft af nye vådområder og yngleøer til gavn for mågerne.

Hjælp havets måge med et hotel i Hirtshals

lørdag 18. maj 2024
Den hvide havmåge, riden, trænger til bedre boligforhold på havnen i Hirtshals. DOF BirdLife opfordrer til at bygge et mågehotel eller et kunstigt fuglefjeld til riden, der er en sjælden ynglefugl i Danmark og en art i dramatisk tilbagegang på globalt plan.

Invitér byens måger tilbage til havnene

lørdag 18. maj 2024
Man kan godt byplanlægge sig ud af de værste konflikter mellem kystnaturens måger og byens folk, mener DOF BirdLife, der har de danske mågearter som tema på Naturmødet i Hirtshals i dagene 23-25. maj.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  ...  |  215     NÆSTE