Nyhedsoversigt

         


Fugletårn med udsigt til skestorke og sølvhejrer

mandag 24. juni 2019
Lund Fjord Tårnet i Vejlerne er indviet, og giver ornitologer og andet godtfolk udsigt til en ellers skjult verden bag mandshøje tagrør. Med indvielsen er Danmarks længste rute i rørskove nu på plads og på planker i Vejlerne, hvor også kørestolsbrugere kan nå ud i en ellers svært tilgængelig naturtype

Skytte fik 5.000 kroner i bøde for ulovlig rovfuglefælde med levende lokkeduer

fredag 21. juni 2019
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er skuffet over en efter foreningens opfattelse alt for mild straf til en skytte, der ville fange duehøge på et sjællandsk gods, der opdrætter fasaner. Skytten fik en beskeden bøde, men han fik lov til at beholde sit jagttegn

Vindmøller kan blive dødsfælder for truet bestand af tajgasædgæs

fredag 21. juni 2019
Planerne om 8 vindmøller, der snurrer i 150 meters højde ved Natura 2000-området Tjele Langsø øst for Viborg er bekymrende, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Møllerne står præcis, hvor gæssene to gange i døgnet i lav flugt flyver mellem fødesøgning på marker og overnatning på søen. Viborg Kommune risikerer at få hovedrollen i en klagesag til EU-Kommissionen, hvis planerne føres ud i livet

Det skal du gøre for at undgå, at fuglene flyver mod ruderne

onsdag 19. juni 2019
Der lyder et dump og et støvet aftryk på vinduet afslører, at der er fløjet en fugl mod ruden. Dette er en ubehagelig oplevelse for enhver fugleven, og ikke mindst for fuglene selv. Der er heldigvis meget, man kan gøre for at forhindre dette.

Vindmøller kan true kongeørne i Store Vildmose

fredag 14. juni 2019
Det vil være det rene hasardspil med nogle af Danmarks mest sjældne ynglefugle at placere 16 vindmøller, der tårner sig 150 meter op i det flade landskab i Store Vildmose kun tre kilometer fra kongeørnenes rede, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Også flokke af svaner og gæs kan komme i farezonen, hvis møllevingerne kommer til at snurre i området

Sjælden yngleplads for vandrefalke sprængt i luften

fredag 14. juni 2019
Det skete med et brag på slaget 11:00 torsdag den 23. maj, da det kulfyrede Enstedværket ved Aabenraa blev jævnet med jorden ved en nøje planlagt aktion udført af et tysk sprængningsfirma.

DOFs formand med tre klare ønsker til en ny regering

tirsdag 11. juni 2019
Danmarks kommende regering skal følge op på de grønne løfter fra valgkampen med det samme. Det fremgår af altinget.dk, hvor cheferne fra fem toneangivende miljøorganisationer, kommer med deres ønsker til miljø- og naturområdet.

Vindmøller er farlige for store rovfugle

torsdag 6. juni 2019
Fuglerige områder bør friholdes for et farligt naboskab af snurrende vindmøller. Planlæggerne skal blive bedre til at tænke fuglene ind i sammenhængen, når vindmølleparker placeres, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

GPS-sender afslører: Ung havørn dræbt af snurrende vindmølle

torsdag 6. juni 2019
En ung dansk havørn udstyret med GPS-sender er blevet dræbt af en vindmølle på Falster. Den ulykkelige hændelse demonstrerer, hvor effektivt ny teknologi kan bruges i forskningens tjeneste. Desuden minder den om betydningen af at placere vindmøller i god afstand fra fuglerige områder

Husk den internationale fuglebeskyttelse på valgdagen – det gjorde regeringen ikke!

tirsdag 4. juni 2019
På Naturmødet i Hirtshals proklamerede Venstres Morten Løkkegaard, at den siddende regering havde udpeget 30.000 ha nye Natura 2000-områder. Han glemte diskret at nævne, at det var som kompensation for afbeskyttelsen af et tilsvarende areal.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  ...  |  163     NÆSTE