Nyhedsoversigt

         


Rekordhøring kræver at EU stopper sine ødelæggelser af regnskoven

mandag 14. december 2020
Knap 1,2 millioner underskrivere kræver, at EU stopper med at importere produkter, der bliver produceret på bekostning af verdens tropiske skove. Underskrifterne er i dag blevet overdraget til EU-kommissionen.

TV-ørn død af smitsom fugleinfluenza: Fundet via GPS

torsdag 10. december 2020
Den danmarkskendte GPS- og TV-ørn ’Kim’ er død af smitsom fugleinfluenza. Dødsfaldet er ærgerligt, men bidrager med viden takket være GPS-senderen. Samtidig viser den hurtige lokalisering af ørnen, at GPS’erne kan være en hjælp for alle danske havørne.

Kæmpe julegave til naturen: Det er den største sejr for dansk natur i nyere tid

fredag 4. december 2020
Det er helt uden fortilfælde og en strålende julegave til naturen, lyder reaktionen fra Dansk Ornitologisk Forening efter Regeringen og støttepartierne har præsenteret en aftale om 13 nye naturnationalparker og 75.000 hektar ny urørt skov. Det er en vigtig og historisk sejr. Det er en god begyndelse, men der er stadig et stykke op til at nå målene om 30 procent beskyttet natur.

Bekymring for Danmarks kongeørne: Virus-epidemi kan true sårbar ørnebestand

torsdag 3. december 2020
Der er næppe grund til at bekymre sig på vegne af den danske bestand af havørne, der i år har talt 134 par. Den talstærke havørnebestand skal nok klare en epidemi af fugleinfluenza H5N8. Derimod er der frygt for, at det kan gå grumme galt for den fåtallige og sårbare bestand af kongeørn, som kun tæller fem par.

Fugleinfluenzaen breder sig i Danmark

torsdag 3. december 2020
Det begyndte på Lolland i slutningen af oktober med en død vandrefalk, der fik diagnosen fugleinfluenza H5N8. Nu har fugleinfluenzaen spredt sig mod vest og nordpå. Mange bramgæs er døde i Vadehavsregionen. Men også måger og rovfugle er blevet ramt af virussygdommen. Den aktuelle fugleinfluenza er indtil nu påvist i 65 vilde fugle, der er fundet døde i løbet af den seneste måneds tid.

Enorm bog kortlægger ynglefugle i hele Europa: Det er en milepæl for europæisk naturbeskyttelse

torsdag 3. december 2020
Skovfuglene i Europa går frem, mens fuglene i landbrugslandet går tilbage. Det er blandt resultaterne af den anden kortlægning af Europas ynglefugle, der nu tæller 596 arter. Kortlægningen EBBA2, der bliver udgivet i dag, indeholder data fra Danmarks største kortlægning af ynglefugle, Atlas III, der udkom i november.

VIDEO: Miljøminister roser DOF

tirsdag 1. december 2020
Miljøminister Lea Wermelin roser DOF's arbejde for fuglene og den danske natur i en videohilsen i anledning af den nye samarbejdsaftale mellem DOF og Miljø- og Fødevareministeriet.

Udsigt til mindre faunaforurening: Farvel til minkavl er en fordel for fugle og natur

mandag 30. november 2020
I årtier har undslupne mink fra pelsfarme udgjort en trussel mod jordrugende fugle i den danske kystnatur og i indlandets vådområder. Minkavlen har lokalt givet kragefugle og måger et tilskud af foder, så disse fugle er blevet unaturligt talrige i nærheden af farmene. Desuden har forurening med ammoniak fra minkproduktionen skadet natur og vandmiljø. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) glæder sig over, at en epoke med produktion af pels fra nordamerikanske mink i Danmark er forbi.

Flere, men mindre skarvkolonier: Havørne stresser skarven til at ændre vaner

lørdag 28. november 2020
2020 har budt på en beskeden fremgang for skarven på knap 1.500 ynglepar til en samlet dansk bestand på 31.964 par. Havørne gør dog livet sværere og mere ustabilt for skarven, som kommer senere i gang med sit familieliv og får ringere ynglesucces. Ørnene får skarverne til at sprede sig mere og etablere flere nye, men mere fåtallige kolonier.

Har du mistanke om fugleinfluenza: Sådan gør du

torsdag 26. november 2020
Har du fundet en død fugl? Måske er det fugleinfluenza. DOF opfordrer til at man følger myndighedernes anvisninger. Se her.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  ...  |  181     NÆSTE