Nyhedsoversigt

         


Slap straf for forgiftning af musvåge

torsdag 26. november 2020
Straffen på 40 dages betinget fængsel for at forgifte en musvåge med carbofuran er alt for vattet, mener Dansk Ornitologisk Forening efter en 72-årig mand fra Køge er dømt for giftdrab på den fredede rovfugl.

DOF-medlem har klaget til statsadvokaten: Politiet opgav at efterforske illegal rovfuglefælde

onsdag 25. november 2020
Der var ikke tale om seriøs politiefterforskning, da Nordjyllands Politi undlod at finde ud af, hvem der stod bag en ulovlig fælde med en levende due og en fredet duehøg, der sad fanget. Det mener den nordjyske ornitolog Peter Toubøl, som har klaget til statsadvokaten i Viborg i forventning om, at sagen bliver genoptaget

Det grå guld skal gøre de kommende generationer rige på natur

fredag 20. november 2020
Glæden og interessen for naturen skal styrkes hos børn, og det er bedsteforældrene, der skal stå for formidlingen. De er nemlig de bedste. Og potentialet for naturformidling fra den ældre generation er uforløst.

Skovfugle har indtaget Vestjylland

torsdag 19. november 2020
Spætmejsen, hulduen og natuglen var sjældne ynglefugle i det vestlige Jylland for tyve år siden. Nu har de sammen med en række andre løvskovsfugle indtaget betydelige dele af Vest- og Nordjylland. Det viser resultaterne fra den hidtil største kortlægning af Danmarks ynglefugle, skriver bladet Fugle & Natur.

Danmarks mest udbredte ynglefugl: Tornsangeren

onsdag 18. november 2020
Mange danskere vil nok gætte på solsorten eller sanglærken som Danmarks mest udbredte ynglefugl. Men det er faktisk den lille sangfugl tornsangeren, som løber med æren i den hidtil største kortlægning af Danmarks fugleliv. Solsort og sanglærke er henvist til anden- og tredjepladsen, skriver bladet Fugle & Natur.

Rovfugle forgiftes især på godser og slotte

tirsdag 17. november 2020
To tredjedele af de ulovlige giftdrab på rovfugle sker på godser og slotte. Det viser en opgørelse fra Dansk Ornitologisk Forening, skriver bladet Fugle & Natur.

Stor vindmøllepark i fugleområde sat på pause: Det er en halv sejr

lørdag 14. november 2020
Energistyrelsen har midlertidigt sat en stopper for arbejdet med en stor havvindmøllepark i det vigtige fugleområde Smålandsfarvandet. Det er den helt rigtige beslutning, mener DOF.

Endnu en havørn fundet død på Tåsinge

fredag 13. november 2020
Tåsinge er igen kommet på landkortet med en død havørn. Ørnen er den femte i rækken af døde havørne på den sydfynske ø, hvor fire ørne blev fundet forgiftet med carbofuran i september. Endnu en død havørn er en meget sørgelig nyhed, siger lederen af DOF’s Projekt Ørn.

DOF hilser blyforbud i ammunition velkommen

fredag 13. november 2020
Et blyforbud i riffelpatroner til jagt bliver godt for naturen, mener DOF, der glæder sig over planerne om udfasning fra Miljøministeriet og Danmarks Jægerforbund.

Fuglelys i novembers mørke: Usædvanlige fuglearter langvejsfra dukker ofte op sidst på efteråret

torsdag 12. november 2020
De seneste to uger er der i Danmark set kaffersejler, brundrossel, stor gulben og turkestantornskade, der alle er ekstreme sjældenheder på strejftog fra levesteder tusinder af kilometer fra deres danske findesteder. Men hvorfor dukker disse tilfældige gæster fra fjerne egne op på denne tid af året? Og er der et mønster i forekomsterne?

FORRIGE     1  |  ...  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  181     NÆSTE