Aktiviteter med DOF

Rovfugledage ved Hyllekrog
21. AUGUST 2019 KL. 10:00
Fugleværnsfonden

Trækfuglekursus i din lokalafdeling
21. AUGUST 2019 KL. 19:00
DOF Vestsjælland

Trækfuglekursus 2019
22. AUGUST 2019 DOF Nordsjælland

Find flere aktiviter