Meget mere fugl på FacebookAktiviteter med DOF

Nivåbugten
23. NOVEMBER 2019 KL. 09:00
DOF Nordsjælland

FORMIDDAGSTUR TIL SANDBJERG MØLLESØ
24. NOVEMBER 2019 KL. 09:00
DOF Sønderjylland OAS/ DOF-Sønderjylland

Foredrag Morten Bentzon Hansen om Natura 2000, Nov
25. NOVEMBER 2019 KL. 19:00
DOF Sydøstjylland

Find flere aktiviter