Sidste nyt i DOF

fredag 14. september 2018
Skarven er gået tilbage i Danmark


Aktiviteter med DOF

Roshage/Hanstholm: havfugle og småfugle
23. SEPTEMBER 2018 KL. 07:30
DOF Nordvestjylland Martin Høj Hansen

Kallø Grå og Fladet med vadefugle, ænder m.m.
23. SEPTEMBER 2018 KL. 09:00
DOF Storstrøm DOF Storstrøm

Stevns Klint
23. SEPTEMBER 2018 KL. 10:00
DOF København

Find flere aktiviter