Her kan du finde hjælp og inspiration til hvor du kan tage på fugleture i Danmark. Du kan finde forskellige fuglelokaliteter spredt over hele landet. For hver lokalitet finder du:

  • en kort beskrivelse af området og et link til lokaliteten på Google Maps
  • en gennemgang af hvilke fugle man kan forvente at se – sædvanligvis både yngle-, træk- og rastefugle
  • kørsels- og parkeringsvejledninger
  • information om fugletårne, udstillinger, naturcentre og andre publikumsfaciliteter
  • links til DOFs lokalafdelingers hjemmesider og Fugleværnsfondens hjemmeside
  • links til Naturstyrelsens vandretursfoldere, hvis de findes for det pågældende område
Jylland
Fyn
Sjælland
Lolland, Falster, Møn
Bornholm


Ved udvælgelse af lokaliteterne er der blevet lagt vægt på følgende:

  • at der er mange og/eller interessante fugle
  • at der er gode muligheder for at kunne iagttage fuglene
  • at der er gode adgangsforhold
  • at alle egne af landet er medtaget

Det vil betyde, at der er nogle gode fuglelokaliteter, der ikke kommer med – f.eks. hvis de er utilgængelige for offentligheden eller for besværlige at komme til.

De fugle, der omtales i teksten, er de arter der er typiske for stedet. Dertil kommer eksempler på mere fåtallige arter, som forekommer på lokaliteten, samt sjældenheder, som kan dukke op ved lejlighed. De mest almindelige fugle, der ses over hele landet, omtales normalt ikke.

Danmark er et relativt lille land, men vi har over 7000km kystlinie med strandenge, bugter, sandflader og marskland, og vi ligger på fuglenes hovedtrækruter til og fra resten af Skandinavien. Både forår og efterår kan man opleve et massivt træk af gæs, ænder, vadefugle, rovfugle og småfugle. Nogle bliver her og yngler og nogle er vintergæster. Der er altså altid mulighed for at iagttage fugle et eller andet sted. Vi håber at de følgende sider vil hjælpe dig til at finde et sted med gode fugleoplevelser!

Der findes selvfølgelig mange flere lokaliteter end de omtalte - vi vil tilføje nye efterhånden.