Det skal være sjovt og spændende at kigge på fugle, og det skal altid foregå med respekt for
fuglene, den øvrige natur og andre mennesker, der kommer efter dig.

I DOF/BirdLife Danmark anser vi det for en selvfølge, at folk overholder love og myndigheders
påbud for færdsel i naturen og i det hele taget opfører sig hensynsfuldt over for såvel naturen som
andre mennesker i naturen.

Derudover har DOF følgende råd og holdninger:

1. Undgå at skræmme fuglene eller andre dyr væk og ødelæg ikke naturlig beplantning for at få et
bedre udsyn, både af hensyn til fuglene, den øvrige natur og andre mennesker, som kommer
senere for at opleve dem.

2. Vær tålmodig i felten og vent på, at fuglene kommer til dig.

3. Ynglefugle – også mulige ynglefugle – kræver særlig beskyttelse ved ynglestedet. Lad være med
at gå tæt på eller at forstyrre. Træk dig væk, hvis du uforvarende er kommet tæt på et ynglested.

4. Afspilning af lyd skal bruges med stor omtanke. Undgå playback i yngletiden. Brug heller ikke
playback over for potentielle ynglefugle, da det kan stresse dem nok til, at de forsvinder. Undersøg
desuden, om der er andre ornitologer i området, hvis du bruger playback på en lokalitet, så de ikke
tror, at de hører en sjælden fugl, som ikke er der.

5. Brug alt teknisk udstyr hensynsfuldt over for såvel naturen, som andre mennesker. Optræd altid
med respekt for, at naturen er vigtigere end billeder, lydoptagelser og andre registreringer.

6. Hjælp andre til at få ligeså gode oplevelser i naturen som dig selv – også de mindre erfarne; vi
har alle være begyndere engang.

7. Brug sociale medier med omtanke; vis respekt for ophavsrettigheder og kommuniker med de
øvrige brugere, så flere får lyst til at komme i naturen, vise respekt for den og passe på den.