Fugle og Natur

Udsendes februar, april, primo september og november til samtlige medlemmer. Heri annonceres ture, møder m.v. Det er foreningens ansigt udadtil med artikler fra alle sider af foreningens virke. Bladene kan også ses i publikationsdatabasen, med undtagelse af det nyeste nummer.
Magasinet har eksisteret siden 1959, og har gennem tiden haft forskellige navne. I 1995 fik magasinet navnet Fugle og Natur, som stadig bruges i dag.

Bemærk, at vi nu igen udsender Fugle og Natur med PostNord. I tilfælde af, at du ikke modtager dit medlemsblad, henvend dig til DOF's sekretariat på telefon: 3328 3800 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift

Er DOF's faglige og videnskabelige tidsskrift med originale artikler fra dansk og international fugleforskning. Det udsendes efter bestilling kvartalsvis til kernemedlemmer. Find DOFT her. Vejledning til forfatterne findes her.

Fugleåret

DOF udgiver Fugleåret, der bl.a. indeholder en samlet oversigt over almindelige, fåtallige og sjældne yngle- og trækfugles forekomst i Danmark med årsrapporter fra Punkttællingsprojektet, Sjældenhedsudvalget, Rapportgruppen og DATSY-projektet. Desuden fortælles om årets observationer og aktiviteter på fuglestationer, fra feltornitologiske projekter, grupper og udvalg samt Fugleværnsfondens reservater. Derudover gives en status over årets forskellige forsknings- og overvågningsaktiviteter i statsligt regi, herunder ringmærkning. Fugleåret findes også i publikationsdatabasen, med undtagelse af det nyeste nummer.
Fugleåret er udkommet siden 2006.

Netfugl 2

Netfugl 2 henvender sig til feltornitologer og samler nyheder, feltbestemmelsesdiskussioner, galleri og krydslister på et og samme sted. Platformen er blevet til i et samarbejde mellem frivillige kræfter og ansatte i DOF BirdLife. DOF bidrager til Netfugls artikler med emner der tidligere har været publiceret på Pandion.

DOF på Facebook

DOF udkommer dagligt til mange tusinde venner på vores Facebook-side med levende video, flotte billeder og god viden om fugle. Alle kan se med, også folk uden en Facebook-profil.

Video med Danmarks fugle på DOF's YouTube-kanal, DOF TV

Oplev video med mange af vores fugle, samt film fra vores direkte stream fra havørn og stor hornugle på DOF's YouTube-kanal, DOF TV.

Derudover udgiver næsten alle lokalafdelinger deres eget blad med lokalt stof.

Søger du mere dybdegående information om de enkelte fuglearters yngleforhold, lokalitetskrav, adfærd, udbredelse, populationsstørrelser e.l. kan det anbefales at kigge i følgende værker og hjemmesider.

Publikationsbasen

Publikationsbasen viser bøger, artikler, rapporter og foldere udgivet af DOF samt udvalgte udgivelser om naturpolitiske emner og DOF’s faglige projekter i interne såvel som eksterne faglige publikationer.