DOFT trykker originalt videnskabeligt materiale, især sådant, der har relation til danske, færøske og grønlandske forhold. Oversigtsartikler trykkes også. Videnskabelige artikler bedømmes af en eller flere sagkyndige (peer-review). Artikler, der overvejende har dansk (nordisk) interesse, skal være på dansk; de forsynes med et engelsk resumé. Artikler på engelsk accepteres også, såfremt de skønnes af væsentlig interesse for international ornitologi. Sådanne artikler forsynes med et abstract samt et fyldigt dansk resumé.

Manuskriptet sendes til redaktøren (Hans Meltofte; Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.; postadr. Strandvejen 87B, 3-2, 2100 København Ø). Teksten, inkl. figurtekster og tabeller, sendes som fil (doc, rtf eller tilsvarende tekstformat), med tabeller og figurtekster anbragt  sidst eller som særskilte filer. Figurer bedes tilsvarende indsendt i elektronisk form, men figurer alene på papir accepteres også, forudsat at de er af god kvalitet.

Fuglenavne. Første gang en art nævnes, anføres både det danske og latinske navn, derefter kun det danske. Som hovedregel anvendes navnene i foreningens sidst udkomne fugleliste. Ved opremsninger/artslister benyttes rækkefølgen i samme fugleliste. Navne på underarter angives kun hvor det er relevant i den givne sammenhæng. Latinske navne kursiveres, og de sættes ikke i parentes. Danske fugleartsnavne skrives med stort begyndelsesbogstav; alle andre arter med lille. For engelsksprogede manuskripter gælder tilsvarende, blot med engelske navne i stedet for danske.

Figurer og tabeller. Figurer disponeres således, at de kan tåle at blive bragt i spaltebredde (63 mm) eller sidebredde (131 mm), og gøres ikke mere pladskrævende end nødvendigt. I den forbindelse skal man ikke mindst være opmærksom på, at bogstaver og tal får en passende størrelse, så de efter reproduktion vil have en højde på mindst én millimeter. Vedr. udformningen af tabeller anbefales det at konsultere tidligere numre af tidsskriftet, der sikkert også kan give inspiration til udformningen af visse typer af figurer. Det anbefales at bruge farver i grafer og kort, ligesom gode fotos er velkomne.

Litteratur. Citering af andre forfattere sker i artikelteksten ved angivelse af forfatterens efternavn og udgivelsesåret. Den citerede litteratur (og kun den) samles bagest i en referenceliste, ordnet alfabetisk efter forfatternavn. De enkelte titler udformes efter flg. system for tidsskriftartikler og bøger:

Rasmussen, L.M., H. Meltofte, K. Laursen & O. Amstrup 2010: Hjejler og Viber i Danmark i oktober 2008. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 104: 111-119.
Tickell, W.L.N. 2000: Albatrosses. – Pica Press, Sussex.

Vedr. udformningen i øvrigt anbefales det at konsultere de nyeste numre af tidsskriftet. Se endvidere http://library.caltech.edu/reference/abbreviations for forkortelser af tidsskriftnavne.

Sjældenheder. Meddelelser af fund af nye eller sjældne fugle skal forelægges Sjældenhedsudvalget (SU), før antagelse finder sted; jf. SUs seneste liste.

Korrektur. Forfattere modtager en første-korrektur (spaltekorrektur) og siden en anden-korrektur (ombrydningskorrektur), normalt som pdf-fil.

PDF. Forfattere til artikler modtager en pdf-fil i god opløsning.

DOFT på nettet. Indholdet af DOFT kan i pdf-format findes frit tilgængeligt på www.dof.dk. Forfattere, fotografer og illustratorer, der leverer stof til DOFT, formodes at kende og acceptere dette forhold.