Kronologisk fortegnelse over faglige artikler og rapporter med originale bearbejdninger af data indsamlet af Dansk Ornitologisk Forening

Version af 22. marts 2022

Hjælp os med at opdatere listen, hvis du finder fejl og mangler. Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mange af artiklerne og rapporterne på denne liste findes frit tilgængeligt på nettet. De åbnes ved at klikke på de ’levende’ titler.

*)        Artiklen kan kun hentes mod betaling.
**)      Registrering er nødvendig for at hente artiklen.
***)    Kun et resumé af artiklen er tilgængeligt.

 

Indhold

Atlasprojekterne

[rimelig komplet]

[rimelig komplet]

Dybbro, T. 1976: De danske ynglefugles udbredelse. – Zoologisk Museum og Dansk Ornitologisk Forening.

Grell, M.B., H.E. Jørgensen, H. Meltofte & H. Skov 1998: Fugle­nes Danmark. De danske fugles udbredelse, tæthed, bestands­forhold og udviklingstendenser 1971-1996 baseret på resulta­terne af Dansk Ornitologisk Forenings landsdækkende kort­lægning i 1993-96. – Gads Forlag.

Det Økonomiske Råd 2000: Dansk Økonomi Efterår 2000. – Vismandsrapporten.

Lund, M.P. & C. Rahbek 2000: En kvantitativ biologisk analyse af dansk naturforvaltning med fokus på den biologiske mangfoldighed. Arbejdspapir 2000: 1. – Det Økonomiske Råd.

Lund, M.P. 2002: Performance of the species listed in the European community ‘Habitats’ directive as indicators of species richness in Denmark. – Environmental Science & Policy 22: 1-8. *)

Lund, M.P. & C. Rahbek 2002: Cross-taxon congruence in complementarity and conservation of temperate biodiversity. – Animal Conservation 5: 163-171. *)

Petersen, A.H., F.W. Larsen, C. Rahbæk, N. Strange & M.P. Lund 2005: Naturværdier i Danske Nationalparker. En kvantitativ analyse af den biologiske mangfoldighed i potentielle danske nationalparker. – Center for Makroøkologi, Københavns Universitet.

Borregaard, M.K. & C. Rahbek 2006: Prevalence of intraspecific relationships between range size and abundance in Danish birds. – Diversity and distribution 12: 417-422. *)

Strange, N., C. Rahbek, J.K. Jepsen & M.P. Lund 2006: Using farmland prices to evaluate cost-efficiency of national versus regional reserve selection in Denmark. – Biological Conservation 128: 455-466. *)

Bladt, J., F.W. Larsen & C. Rahbek 2008: Does taxonomic diversity in indicator groups influence their effectiveness in identifying priority areas for species conservation? – Animal conservation 11: 546-554. *)

Larsen F.W., A.H. Petersen, N. Strange, M.P. Lund & C. Rahbek 2008: A quantitative analysis of biodiversity and the recreational value of potential national parks in Denmark.Environmental Management 41: 685-695. *)

Larsen, F.W., J. Bladt & C. Rahbek 2009: Indicator taxa revisited: useful for conservation planning? – Diversity and distribution 15: 70-79.  *)

Meltofte, H., M.B. Grell, P.L. Lindballe & T. Nyegaard 2009: Ynglefuglene i danske småbiotoper. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 103: 11-21.

Sunde, P., K. Thorup, L.B. Jacobsen, M.H. Holsegård-Rasmussen, N. Ottesen, S. Svenné & C. Rahbek 2009: The spatial behavior of little owls (Athene noctua) in a declining low-density population in Denmark. – Journal of ornithology 150: 537-548.  *)

Gotelli, N.J., G.R. Graves & C. Rahbek 2010: Macroecological signals of species interactions in the Danish avifauna. – PNAS 107: 5030-5035. *)

McGill, B.J. 2010: Matters of scale. – Science 328: 575-576. *)

Meltofte, H., M.B. Grell & T. Nyegaard 2010: Mønstre og udvikling i fuglenes artsdiversitet i Danmark 1971-74 til 1993-96. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 104: 120-130.

Thorup, K., P. Sunde, L.B. Jacobsen & C. Rahbek 2010: Breeding season food limitation drives population decline of the Little Owl Athene noctua in Denmark. – Ibis 152: 803-814. *)

Andersen, A.-M.H., N. Ottesen & C.R. Ralund 2012: En kvantitativ analyse af diversiteten af ynglefugle i potentielle danske nationalparker. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 106: 51-64.

Vikstrøm, T. & C.M. Moshøj (red.) 2020: Fugleatlas – De danske ynglefugles udbredelse. – Dansk Ornitologisk Forening & Lindhardt og Ringhof.

 

Blåvand Fuglestation (inkl. de forudgående DOF-projekter ved Blåvand)

[rimelig komplet]

Ferdinand, L., B. Jensen & A. Larsen 1956: Trækobservationer i Blåvandshukområdet, Vestjylland, i begyndelsen af august 1955. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 50: 299-323.

Preuss, N.O. 1959: Fugletrækket ved Blåvandshuk i september og oktober 1959. – Dublikeret rapport.

Preuss, N.O. 1960: Fugletrækket ved Blåvandshuk og Skallingen i juli-august og oktober 1960. – Dublikeret rapport.

Preuss, N.O. 1961: Feltiagttagelser ved Jyllands vestkyst til belysning af Strandskadens (Haematopus ostralegus (L.)) træk over Nordsøen. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 55: 140-151.

Møller, A., B. Netterstrøm & J. Rabøl 1967: Bjergløv­sanger (Phylloscopus bonelli bonelli (Vieillot)) ny art for Danmark truffet ved Blåvand. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 61: 129-132.

Møller, A. & J. Rabøl 1967: Forårstrækbevægelser af Spurvefugle (Passeres) ved Blåvand. Med bemærk­ninger om årsagerne til omvendt træk. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 61: 168-182.

Andersen-Harild, P. & E. Kramshøj 1968: Virksomheden ved Blåvand Fuglestation efteråret 1965. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 62: 191-204.

Rabøl, J. 1969: Orientation of Autumn Migrating Garden Warblers (Sylvia borin) after Displacement from Western Denmark (Blåvand) to Eastern Sweden (Ot­tenby). A Preliminary Experiment. – Dansk Orn. Foren.Tidsskr. 63: 93-104.

Netterstrøm, B. 1970: Efterårstrækket af Islandsk Ryle (Calidris canutus) i Vestjylland. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 64: 223-228.

Thelle, T. 1970: Trækket af Strandskade (Haematopus ostralegus) fra Vestnorge til Vadehavet. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 64: 229-247.

Meltofte, H. & B.M. Sørensen 1971: Blåvandsrapport juli-novem­ber 1971. – Rapport.

Rabøl, J. & F.D. Petersen 1971: Experiments on the Orientation of Nightmigrating Passerines in Denmark, Autumn 1969. Comparison of the Reactions at 6 Different Sites. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 65: 20-26.

Byskov, J.O. 1972: Albatros (Phoebetria fusca/palpebrata) set ved Blåvandshuk. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 66: 71.

Meltofte, H., S. Pihl & B.M. Sørensen 1972: Efterårstrækket af vadefugle (Charadrii) ved Blåvandshuk 1963-1971. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 66: 63-69.

Rabøl, J. 1972: Displacement Experiments with Night Mi­grating Passerines (1970). – Zeitschrift für Tierpsycholo­gie 30: 14-25. *)

Meltofte, H. 1973: Trækket af gæs (Anserinae) ved Blåvandshuk 1963-1971. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 67: 35-41.

Rabøl, J. 1973: Orientation Experiments with Whitethroats (Sylvia communis) and Lesser Whitethroats (Sylvia curruca). – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 67: 85-94.

Sørensen, B.M. & E. Overlund 1973: Blåvand Fuglestation efteråret 1972. – Dansk Ornitologisk Forening (20 pp.).

Jensen, O.B. 1974: Blåvand Fuglestation efteråret 1973. – Dansk Ornitologisk Forening (31 pp.).

Noer, H. & B.M. Sørensen 1974: Forekomsten af Stormfugle Precellariae, Thorshane (Phalaropus fulecarius) og Sabinemåge (Xema sabini) ved Blåvandshuk 1963-1971. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 68: 15-24.

Overlund, E. & B.M. Sørensen 1974: Blåvand Fuglestation foråret 1973. – Dansk Ornitologisk Forening (27 pp.).

Petersen, F.D. 1974: Trækket af ænder Anatinae ved Blåvand 1963-71. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 68: 25-37.

Rabøl, J. 1975: The Orientation of Night-migrating Pas­serines without the Directional Influence of the Starry Sky and/or the Earth Magnetic Field. – Zeitschrift für Tierpsychologie 38: 251-266. *)

Faldborg, J. 1977: Blåvand Fuglestation 1974 forår. – Dansk Ornitologisk Forening (24 pp.).

Faldborg, J. 1977: Blåvand Fuglestation 1975. – Dansk Ornitologisk Forening (38 pp.).

Faldborg J., T. Rasmussen & P. Lynx 1977: Blåvand Fuglestation forår 1976. – Dansk Ornitologisk Forening (29 pp.).

Meltofte, H. & J. Rabøl 1977: Vejrets indflydelse på efter­årstrækket af vadefugle ved Blåvands­huk, med et forsøg på en analyse af trækkets geografiske oprindelse. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 71: 43-63.

Faldborg, J. 1979: Blåvand Fuglestation efterår 1976. – Dansk Ornitologisk Forening (14 pp.).

Faldborg, J. 1979: Blåvand Fuglestation forår & efterår 1977. – Dansk Ornitologisk Forening (46 pp.).

Meltofte, H. 1979: Forekomsten af kjover Stercorarinae ved Blåvandshuk 1963-1977. – Dansk Orn. Foren. Tids­skr. 73: 297-304.

Noer, H. 1979. Speeds og migrating Waders Charadriidae. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 73: 215-224.

Meltofte, H. & P. Lyngs 1981: Forårstrækket af vadefugle Cha­ra­drii ved Blåvandshuk 1964-1977. – Dansk Orn. Foren. Tids­skr. 75: 23-30.

Meltofte, H. 1983: Blåvand Fuglestation 1963-1977. – Proc. third Nordic Congr. Ornithol. 1981: 143-157.

Jakobsen, B. 1984: Ringmærkningen ved Blåvand 1954-1983. – Fredningsstyrelsen (29 pp.).

Rasmussen, J. 1985: Blåvand 1978-83. En 5-års rapport over fugleobservationer ved Blåvandshuk. – Dansk Ornitologisk Forening (77 pp.)

Jakobsen, B. & K.N. Mouritsen 1986: Blåvand Fuglestation. Årsrapport over observationer og ringmærkning 1984. – Dansk Ornitologisk Forening (169 pp.).

Meltofte, H. & J. Faldborg 1987: Forekomsten af rastende måger og terner på Blåvandshuk 1963-1977. - Dansk Orn. Foren. Tids­skr. 81: 137-166.

Frikke, J. 1988: Forekomsten af rovfugle ved Blåvandshuk 1963-1976. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 7-12.

Jakobsen, B. 1988: Trækket af lappedykkere ved Blåvands­huk 1963-1977. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 1-6.

Meltofte, H. 1988: Døgnrytmen af vadefugletrækket ved Blåvands­huk i Vestjylland og Revtange i Sydvestnorge. – Dansk Orn. Foren. Tids­skr. 82: 13-18.

Rost, F., J. Durinck & B. Jakobsen 1988: Årsrapport over observationer og ringmærkning ved Blåvandshuk 1985. – Dansk Ornitologisk Forening (81pp.).

Durinck, J. & M. Lausten 1990: Effekt af observa­tionsind­sats på beskrivel­sen af havfugles træk, Blåvandshuk 1978-1988. – Pelagicus 5: 8-16.

Mouritsen, K.N. 1991: Forekomsten af alkefugle ved Blå­vandshuk 1963-1985. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: 41-51.

Jakobsen, B. 1993: Indvirker jagt på fuglebestandenes træktider? – Vår Fuglefauna, Suppl. 1: 62-64.

Meltofte, H. 1993: Vadefugletrækket gennem Danmark. De invol­verede bestande, deres træktider og træk­strategier. – Dansk Orn. Foren. Tids­skr. 87: 1-180.

Kjær, P. 2002: Blåvand Fuglestation – en oversigt over fugleobservationer 1993-1999. – Ribe Amt.

Meltofte, H., J. Durinck, B. Jakobsen, C. Nordstrøm & F.F. Rigèt 2006. Trends in wader populations in the East Atlantic flyway as shown by numbers of autumn migrants in W Denmark, 1964-2003. – Wader Study Group Bull. 109: 111-119.

Jakobsen, B. 2008: Fuglene ved Blåvandshuk 1963-1992. – Dansk Ornitolo­gisk Forening og Ribe Amt.

Nielsen, M.S. uden år: Udvalgte observationer ved Blåvandshuk 1950(1963)-2016. – http://www.martinsoegaardnielsen.dk/blaavandshuk/artsgennemgang.htm

Noer, H. 2017: Heldagsobservationerne af vadefugletræk ved Blåvandhuk i 1972 og 1973 – Et hidtil uskrevet kapitel i Blåvand Fuglestations historie. – Blåvand Fuglestation.

Meltofte, H., J. Durinck, B. Jakobsen, C. Nordstrøm & F.F. Rigét 2018: Vejrets indflydelse på efterårstrækket af vadefugle ved Blåvandshuk 1963-2017. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 112: 40-52.

Meltofte, H., J. Durinck, B. Jakobsen, C. Nordstrøm & F.F. Rigét 2019: Trends in the autumn passage numbers of Arctic and boreal waders in W Denmark 1964-2017 as a contribution to East Atlantic Flyway population trends. – Ardea 107: 197-211. doi:10.5253/arde.v107i2.a7 *)

Noer, H. 2019: Strandskadetrækkets dagsrytmer ved Blåvandshuk og Revtangen i Norge. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 113: 55-64.

 

Christiansø Fuglestation (før Fredningsstyrelsen og Christiansø Naturvidenskabelige Feltstation)

Sørensen, B.M. 1972: Christiansø foråret 1972. – Dansk Ornitologisk Forening.

 

Dansk Ornitologisk Forenings Arbejdsgruppe for Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY), nu Projekt truede og sjældne ynglefugle

nu: Projekt truede og sjældne ynglefugle

[rimelig komplet]

Sørensen, U.G. 1995: Danmarks truede og sjældne ynglefugle 1976-81. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89: 1-48.

Grell, M.B. 2000: Forvaltningsplan for hvid stork Ciconia ciconia i Danmark. – Dansk Ornitologisk Forening.

Grell, M.B. (red.) 1999: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: 105-126.

Grell, M.B. (red.) 2000: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1999. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: 55-72.

Grell, M.B., J. Hansen & B. Rasmussen 2000: Overvågning af den akut truede ynglefugl, Toplærken Galerida cistata – med en gennemgang og vurdering af Toplærkens danske ynglehabitater år 2000. – Dansk Ornitologisk Forening.

Grell, M.B. (red.) 2001: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2000. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: 51-68.

Grell, M.B. (red.) 2002: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2001. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 96: 43-67.

Heldbjerg, H. & M.B. Grell 2002: Forslag til forvaltningsplan for den danske ynglebestand af Hjejle Pluvialis apricaria. – Dansk Ornitologisk Forening.

Grell, M.B. 2003: Forslag til en forvaltningsplan for bevarelsen af Rød glente Milvus milvus i Danmark. – Dansk Ornitologisk Forening.

Grell, M.B. & B. Rasmussen (red.) 2003: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2002. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 97: 175-192.

Grell, M.B., H. Heldbjerg, B. Rasmussen, M. Stabell, J. Tofft & T. Vikstrøm (red.) 2004: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2003. Midtvejsrapport fra Dansk Ornitologisk Forenings Arbejdsgruppe for Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY). – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: 45-100.

Thorup, O. 2003: Truede engfugle. Status for bestande og forvaltning i Danmark. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nyegaard, T. & M.B. Grell (red.) 2005: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2004. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 99: 88-106.

Nyegaard, T. & M.B. Grell (red.) 2006: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2005. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 100: 11-28.

Nyegaard, T. & M.B. Grell (red.) 2007: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2006. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nyegaard, T. & M.B. Grell (red.) 2008: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2007. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nyegaard, T. & M.B. Grell (red.) 2009: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2008. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nyegaard, T. & M. Willemoes (red.) 2010: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2009. Dansk Ornitologisk Forening.

Eskildsen, A. & T. Vikstrøm (red.) 2011: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2010. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nyegaard, T. (red.) 2012: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2011. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nyegaard, T., H. Meltofte, J. Tofft & M.B. Grell 2014: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012. Afsluttende rapport fra Dansk Ornitologisk Forenings Arbejdsgruppe for Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY). – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 108: 1-144.

Nyegaard, T. & M.F. Jørgensen 2020: Projekt truede og sjældne ynglefugle 2018-2020. – Fugleåret 14: 189-190.

Nyegaard, T. & M.F. Jørgensen 2021: Projekt truede og sjældne ynglefugle 2018-2021. – Fugleåret 15: 172-173.

 

Den Store Vinterfugletælling

[komplet]

Meltofte, H. & J.D. Larsen 2015: Vinterfugle i danske haver. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: 167-178.

 

DOFbasen/Rapportgrupperne (inkl. bearbejdninger af gruppernes data)

[tilnærmelsesvis komplet, men uden lokalrapporter]

Netterstrøm, B. (ed.) 1971: Årsoversigt 70 fra FO's rapportgrupper. – Feltornithologen 13: 3-32.

Hansen, P.S. (ed.) 1972: Årsoversigt 71 fra FO's rapportgrupper. – Feltornithologen 14: 51-83.

Lokalredaktørerne 1973: Årsoversigt 72 fra FO's rapportgrupper. – Feltornithologen 15: 48-59.

Braae, L. (ed.) 1974: Årsrapporten 1973. Feltornithologen 16: 98-118.

Braae, L. (ed.) 1975: Årsrapporten 1974. – Århus.

Braae, L. 1975: Invasion af Gråsisken Carduelis flammea i Danmark 1972-73. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 69: 41-53.

Møller, A.P. 1976: Turtelduens Streptopelia turtur forekomst i Danmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 70: 99-102.

Braae, L. (ed.) 1977: Årsrapporten 1975. – Feltornithologen 19: 5-14.

Braae, L. (ed.) 1977: Årsrapporten 1976. – Feltornithologen 19: 185-196.

Braae, L. 1977: Forekomsten af Sort Glente Milvus migrans i Danmark, især i årene 1970-1974. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 71: 23-28.  

Rasmussen, E.V. 1977: Danske forekomster af Hærfugl Upupa epops 1968-1975, Biæder Merops apiaster og Ellekrage Corocias parrulus 1970 1975. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 71: 37-42.

Pedersen, K. & E.V. Rasmussen 1978: Invasion af Aftenfalk Falco vespertinus i Danmark i efteråret 1975. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 72: 81-90.

Møller, A.P. 1979: Stor Korsnæb Loxia pytyopsittacus som invasionsfugl i Danmark i 1960-1976. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 73: 305-309

Rasmussen, E.V. 1979: Den Sorte Storks Ciconia nigra forekomst i Danmark, især i årene 1970-1978. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 73: 265-270.

Braae, L. & U.G Sørensen 1980: Årsrapporten 1977. – København.

Rasmussen, E.V. 1981: Storkjovens Stercorarius skua forekomst i Sydskandinavien, især Danmark, 1970-1978. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 75: 41-46.

Østergaard, E. 1982: Pomeransfuglens Eudromias morinellus træk og forekomst i Danmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 76: 15-20.

Laursen, J.T. 1983: Hedelærke. – Gejrfuglen 19: 12-16.

Schiemann, H. 1983: Thorshanen Phalaropus fulicarius som træk- og vintergæst i Danmark, Norge, Sverige og Finland. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 77: 25-34.

Bang, M. 1985: Husrødstjerten i Århus-området. – Gejrfuglen 21: 82-84.

Christiansen, J.H. 1985: Sulen Sula bassana i Kattegat 1984. – Havsfåglar i Kattegat 1984. Rapport från Kullabygdens Ornitologiska Förening suppl. 7: 19-22.

Dissing, H. 1985: Gulirisken – et levn fra 70'erne. – Fugle 1985(5): 22. 

Franzmann, N.E. 1985: Færre Flamingoer i Nissum Fjord. – Fugle 1985(4): 7.

Hake, M. 1985: Labbar Stercoraridae i Kattegat 1984. – Havsfåglar i Kattegat 1984. Rapport från Kullabygdens Ornitologiska Förening suppl. 7: 23-26.

Janniche, A. 1985: Skægmejse og Pungmejse i Århus amt 1969-85. – Gejrfuglen 21: 92-101.

Jansson, R. 1985: Stormfågeln Fulmarus glacialis i Kattegat 1984. – Havsfåglar i Kattegat 1984. Rapport från Kullabygdens Ornitologiska Förening suppl. 7: 8-11.

Nøhr, H. 1985: Stormsvaler. – Havsfåglar i Kattegat 1984. Rapport från Kullabygdens Ornitologiska Förening suppl. 7: 16-18.

Olsen, K.M. 1985: Karmindompap – en fugleart i fremgang. – Fugle 1985(3): 25.

Rasmussen, E.V. 1985: Forekomsten af Sodfarvet Skråpe Puffinus griseus i Danmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 79: 1-9.

Rasmussen, E.V. 1985: Forekomsten af skråper Procellaridae i Kattegat 1984. – Havsfåglar i Kattegat 1984. Rapport från Kullabygdens Ornitologiska Förening suppl. 7: 12-15.

Bergendahl, R. 1986: Tretåig mås Rissa tridactyla, tärnmås Larus sabini och dvärgmås Larus minutus i Kattegat 1985. – Pelagicus 1: 24-29.

Christensen, H. 1986: Fyrremejsen (Parus montanus) under indvandring i Syd- og Sønderjylland. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 80: 65-67.

Christensen, J.H. 1986: Vendehals. – Sandeviften 86(2): 8-13.

Clausen, P. & J. Madsen 1986: Forekomsten af Korttået Træløber Certhia brachydactyla i Danmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 80: 9-16.

Fischer, K. 1986: Lysbuget knortegås i Vadehavet. – Strandskaden 86(1): 16-19.

Janniche, A. 1986: Stor tornskade – forekomst i Århus amt. – Søravnen 86(4): 4-5.

Jansson, R. 1986: Stormfågeln Fulmarus glacialis i Kattegat 1985. – Pelagicus 1: 3-6.

Jensen, F. 1986: Tranens efterårstræk ved Bornholm. – Fugle 1986(2): 24.

Lindgren, L. 1986: Forekomsten af Suler Sula bassana i Kattegat 1985. – Pelagicus 1: 15-18.

Nøhr, H. 1986: Stormsvaler. – Pelagicus 1: 11-14.

Olsen, K.M. 1986: Forekomsten af Kjover Stercorariidae i Kattegat 1985. – Pelagicus 1: 19- 23.

Rapportgruppen 1986: Nyt om Fugle i Danmark, årsrapport 1978-79. – DOF, København.

Rasmussen, E.V. 1986: Forekomsten af skråper Procellaridae i Kattegat-Skagerrak 1985. – Pelagicus 1: 7-10.

Sørensen, B.M. 1986: Sløruglen (Tyto alba) i Danmark. – Accipiter 86(2): 95-98.

Christensen, J.O. 1987: Ynglende terner i Ringkøbing Amt 2; Splitterne og Sandterne. – Sandeviften 87(3): 31-32.

Christensen, J.O. 1987: Ynglende terner i Ringkøbing Amt 3: Sortterne og Dværgterne. – Sandeviften 87(4): 17-18.

Christensen, R. & C.C. Tofte 1987: Norddykker – en årlig gæst på Furesøen. – Fugle 1987(4): 12-13.

Christoffersen, H. & J.S. Pedersen 1987: Søkonge Alle alle og dens forekomst i Skandinavien 1978-1986. – Pelagicus 2: 11-16.

Petersen, J. 1987: Sommer-Dværgmåger. – Fugle 1987(1): 12.

Peterz, M. 1987: Förekomsten av sillgrissla Uria aalge og tordmule Alca torda i Kattegat. – Pelagicus 2: 3-10.

Asbirk, S. 1988: Ynglebestanden af Tejst Cepphus grylle i Danmark 1978-87. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 131-134.

Christensen, T.K. 1988: Lille skallesluger i Århus amt. – Søravnen 88(4): 5-8.

Laursen, J.T. 1988: Vendehals i Århus amt. – Gejrfuglen 24: 94-99.

Nyrup, H. 1988: Lille Kjove i Nordjylland 1980-86. – Riden 14(1): 13-15.

Thomasen, E. 1988: Sort glente i Århus amt. – Søravnen 88(2): 5-7.

Østergaard, E. (red.) 1988: Natfugle i Ringkøbing amt 1986-87. – DOF-Ringkøbing amt.

Asbirk, S., S. Brøgger-Jensen & K. Falk 1989: Status for ynglebestanden af nogle fåtallige hede- og kystfuglearter i Danmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: 103-112.

Christoffersen, H. 1989: Stormsvaler i Nordjylland 1978-88. – Riden 89(2): 4-6.

Clausen, P. 1989: Lysbuget knortegås i Østjylland. – Gejrfuglen 25: 156-161.

Fischer, K. 1989: Fugletræk ved Sønderho 1987-88. – Strandskaden 89(1-2): 10-14.

Janniche, A. 1989: Skægmejsens forekomst i Østjylland 1967-89. – Gejrfuglen 25: 174-183.

Jönsson, P.E. 1989: Tobisgrisslan Cepphus grylle i Kattegat – en stationär fågelart i ett krisdrabbat hav. – Pelagicus 4: 1-10.

Lange, P. 1989: Havfugle ved Østjylland; Sule. – Søravnen 89(4): 22-24.

Novrup, L. 1989: Pungmejsen (Remiz pendulinus) i Nordvestjylland. – Sandeviften 89(3): 3-8.

Pedersen, J.S. 1989: En sammenstilling af Skråpernes forekomst i Skandinaviske farvande i årene 1978-1987. – Pelagicus 4: 11-17.

Pedersen, J.S. 1989: Alkefugle – 23 år med alkefugle i Østjylland. – Gejrfuglen 25: 162-166.

Sørensen, B.R. 1989: Sortspættens indvandring og etablering i Jylland. – Gejrfuglen 25: 167-169.

Christensen, R., M. Munk, H. Skov & J. Smidt 1990: Fugle i Danmark 1988. Årsrapport over observationer. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 84: 105-144.

Lange, P. 1990: Forekomsten af Storkjove Catharacta skua i Kattegat 1978-1988. – Pelagicus 5: 1-7.

Lange, P. 1990: Kjover i Århus amt. – Søravnen 90(3): 5-8.

Munk, M., R. Christensen, H. Skov & J. Smidt 1991: Fugle i Danmark 1989. Årsrapport over observationer. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: 109-144.

Lange, P. 1991: Noget om Hedelærken. – Søravnen 91(4): 4-6.

Laursen, J.T. 1991: Skærpiberen i Århus amt. – Gejrfuglen 27: 21-23.

Pedersen, M.B. 1991: Vinterforekomsten af Enkeltbekkasin Lymnocryptes minimus og Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago i Danmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: 173-181.

Haugaard, S.O. 1992: Locustella og Acrocephalus-arter ved Maribosøerne. – Strømstæren 92(3): 7-13.

Janniche, A. 1992: Forekomsten af Stor tornskade i Århus amt 1927-1989. – Søravnen 92(1): 5-14.

Lange, P. (red.) 1992: Årsrapport Danmark 1980-83. – Rapportgruppen, DOF.

Laursen, J.T. 1992: Lille fluesnapper som ynglefugl i Danmark. – Gejrfuglen 28: 68-71.

Laursen, J.T. 1992: Nøddekrigen i Danmark. – Gejrfuglen 28: 29-34.

Skov, H., M. Munk, R. Christensen, P. Lindballe & J. Smidt 1992: Fugle i Danmark 1990. Årsrapport over observationer. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: 209-242.

Laursen, J.T. 1993: Kongeørnen i Århus amt. – Gejrfuglen 29: 48-53.

Lindballe, P., R. Christensen, M. Munk, H. Skov, J. Smidt, E. Søby & T. Søby 1993: Fugle i Danmark 1991. Årsrapport over observationer. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 87: 191-230.

Meltofte, H. 1993: Vadefugletrækket gennem Danmark. De invol­verede bestande, deres træktider og træk­strategier. – Dansk Orn. Foren. Tids­skr. 87: 1-180.

Tofft, J. 1993: Ynglende Turtelduer i Sønderjylland. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 87: 251.

Østergaard, E. 1993: Pomeransfugle. – Sandeviften 93(1): 28-32.

Laursen, J.T. 1994: Havørnen i Østjylland. – Gejrfuglen 30: 10-20.

Laursen, J.T. 1994: Høgesangeren i Århus amt. – Gejrfuglen 30: 105-107.

Lindballe, P., R. Christensen, M.F. Munk, H. Skov, J. Smidt & E. Søby 1994: Fugle i Danmark 1992. Årsrapport over observationer. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 88: 111-150.

Rasmussen, L.M. 1994: Landsdækkende optælling af Hjejler Pluvialis apricaria i Danmark, oktober 1993. – Dansk Orn. Foren. Tidskr. 88: 162-169.

Lange, P. (red.) 1995: Årsrapport 1984-1987. – Rapportgruppen, DOF.

Lindballe, P., R. Christensen, M.F. Munk, H. Skov, J. Smidt, L.G. Hansen, K. Christensen & E. Søby 1995: Fugle i Danmark 1993. Årsrapport over observationer. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89: 145-182.

Sørensen, U.G. 1995: Truede og sjældne danske ynglefugle 1976-1991. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89: 1-48.

Christensen, K., L.G. Hansen & E. Søby 1996: Fugle i Danmark 1994. Årsrapport over observationer. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 90: 49-88.

Meltofte, H. 1996: Koncentrationer uden for yngletiden af Toppet Lappedykker Podi­ceps cristatus i Dan­mark. – Dansk Orn. Foren. Tids­skr. 90: 99-108.

Søby, E. & K. Christensen 1997: Aprilfund af Blåhals Luscinia svecica i Danmark: nordlig eller sydlig race? – Dansk Orn. Foren. Tids­skr. 91: 76-78.

Søby, E., K. Christensen & L.G. Hansen 1997: Fugle i Danmark 1995. Årsrapport over observationer. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 5-48.

Christensen, K. & E. Søby 1998: Fugle i Danmark 1996. Årsrapport over observationer. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: 201-248.

Søby, E. & K. Christensen 1999: Fugle i Danmark 1997. Årsrapport over observationer. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: 9-56.

Søby, E. & K. Christensen 2000: Fugle i Danmark 1998. Årsrapport over observationer. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: 101-144.

Østergaard, E. 2001: Pomeransfuglens Charadrius morinellus forekomst i Danmark 1981-1999. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: 1-8.

Lange, P., R. Christensen & P. Lindballe 2002: Fugle i Danmark 1999 og 2000. Årsrapport over observationer. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 96: 91-144.

Lange, P. & R. Christensen 2003: Fugle i Danmark 2001. Årsrapport over observationer. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 97: 239-272.

Lange, P. 2004: Fugle i Danmark 2002. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: 101-139.

Lange, P. 2005: Fugle i Danmark 2003. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 99: 127-161.

Lange, P. 2006: Fugle i Danmark 2004. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 100: 319-358.

Lange, P. & J.S. Christensen 2007: Fugle i Danmark 2005 og 2006. – Fugleåret 1: 7-97.

Rasmussen, L.M. 2007: Koordineret optælling af Hjejler Pluvialis apricaria i Danmark i oktober 2003. – Dansk Orn. Foren. Tids­skr. 101: 15-23.

Rasmussen, L.M. & S. Gillings 2007: Results of a coordinated count of European Golden Plover Pluvialis in Northern Europe, October 2003. – Wader Study Group Bulletin 114: 60-64.

Lange, P. & J.S. Christensen 2008: Fugle i Danmark 2007. – Fugleåret 2: 23-116.

Christensen, J.S. & P. Lange 2009: Fugle i Danmark 2008. – Fugleåret 3: 29-121.

Meltofte, H., K. Laursen & O. Amstrup 2009: Markant stigning i antallet af rastende og overvintrende Storspover i Danmark efter fredning og klimamildning. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 103: 99-113.

Christensen, J.S. & P. Lange 2010: Fugle i Danmark 2009. – Fugleåret 4: 1-129.

Rasmussen, L.M., H. Meltofte, K. Laursen & O. Amstrup 2010: Hjejler og Viber i Danmark i oktober 2008. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 104: 111-119.

Christensen, J.S. & P. Lange 2011: Fugle i Danmark 2010. – Fugleåret 5: 25-124.

Ehmsen, E., L. Pedersen, H. Meltofte, T. Clausen & T. Nyegaard 2011: The occurrence and reestablishment of White-tailed Eagle and Golden Eagle as breeding birds in Denmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 105: 139-150.

Nyegaard, T., H. Heldbjerg & S. Brølling 2012: DOF basen 10 years. – Bird Census News 2012, 25/1: 13-16.

Gillings, S., A. Avontins, O. Crowe, S. Dalakchieva, K. Devos, J. Elts, M. Green, T.G. Gunnarsson, R. Kleefstra, V. Kubelka, T. Lehtiniemi, W. Meissner, E. Pakstyte, L. Rasmussen, G. Szimuly  & J. Wahl 2012: Results of a coordinated count of Eurasian Golden Plovers Pluvialis apricaria in Europe during October 2008. – Wader Study Group Bull. 119: 125-128.  **)

Lange, P. 2012: Fugle i Danmark 2011. – Fugleåret 6: 21-96.

Lange, P. 2013: Fugle i Danmark 2012. – Fugleåret 7: 22-102.

Nyegaard, T., H. Meltofte, J. Tofft & M.B. Grell 2014: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012. Afsluttende rapport fra Dansk Ornitologisk Forenings Arbejdsgruppe for Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY). – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 108: 1-144.

Meltofte, H. 2014: Antal og overnatningspladser for Stormmåger og Hættemåger i Danmark i julen 2010 og 2011. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 108: 226-231.

Lange, P. 2014: Fugle i Danmark 2013. – Fugleåret 8: 24-113.

Lange, P. 2015: Fugle i Danmark 2014. – Fugleåret 9: 25-109.

Fox, A.D., H. Heldbjerg & T. Nyegaard 2015: Invasive alien birds in Denmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: 193-205.

Kamp, J., S. Oppel, H. Heldbjerg, T. Nyegaard & P.F. Donald 2016: Unstructured citizen science data fail to detect long-term population declines of common birds in Denmark. – Diversity and Distributions 22: 1024-1035. *)

Lange, P. 2016: Fugle i Danmark 2015. – Fugleåret 10: 27-109.

Rasmussen, L.M. 2017: Rastende Hjejler og Viber i Danmark i oktober 2014. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 111: 15-22.

Brides, K., K.A. Wood, R.D. Hearn & T.P.M. Fijen 2017: Changes in the sex ratio of the Common Pochard Aythya ferina in Europe and North Africa. – Wildfowl 67: 100-112.

Lange, P., H. Christophersen & J.S. Christensen 2017: Fugle i Danmark 2016. – Fugleåret 11: 25-118.

Lange, P., H. Christophersen & J.S. Christensen 2018: Fugle i Danmark 2017. – Fugleåret 12: 33-128.

Lange, P., H. Christophersen & J.S. Christensen 2019: Fugle i Danmark 2018. – Fugleåret 13: 29-124.

Lange, P., H. Christophersen & J.S. Christensen 2020: Fugle i Danmark 2019. – Fugleåret 14: 26-134.

Møller, M.J., K. Sand-Jensen & L. Båstrup-Spohr 2019: Fuglenes biodiversitet i nye danske søer. – Vand & Jord 26: 64-68.

Møller, M.J., K. Sand-Jensen & T. Kragh 2020. Fuglesamfund i spritnye og naturlige søer. – Vand & Jord 27: 161-165.

Lange, P., H. Christophersen & J.S. Christensen 2021: Fugle i Danmark 2020. – Fugleåret 15: 18-115.

 

Fugleværnsfondens reservater

[komplet]

Heldbjerg, H. 2007: Constant Effort Site Ringmærkning ved Fugleværnsfondens reservat Ravnstrup Sø. – Arbejdsrapport fra Dansk Ornitologisk Forening.

Amstrup, O., M. Bak & O. Thorup 2012: Ynglefuglene på engene på Nyord 2012. – Amphi Consult.

Amstrup, O., M. Bak & O. Thorup 2013: Ynglefugle og forvaltning på engene på Nyord 2013. – Amphi Consult.

Nielsen, H.H. 2015: Ynglefuglerapport Nyord Enge 2015. – Avifauna Consult.

Nielsen, H.H. 2016: Ynglefuglerapport Nyord Enge 2016. – Avifauna Consult.

Jacobsen, E.M. 2016: Fugle, naturpleje og overvågning i reservaterne. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 110: 116-137.

 

Gedser Fuglestation

Berg, P. 2014: Andelen af hunner og unge hanner blandt de trækkende Ederfugle ved Hyllekrog i forårene 2013 og ’14. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 108: 207-213.

Berg, P. & T. Bregnballe 2020: Forårstrækket af Ederfugle gennem Femern Bælt 2009-19: Trækkets forløb og udviklingen i antal og kønssammensætning. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 114: 42-55.

Kayser, B. 2021: Ændringer i fænologi, antal og ynglesucces blandt rastende småfugle ved Gedser 2007-19. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 115: 197-204.

 

Gåsegruppen

[komplet]

Madsen, J. 1984: Beskyttelse af de vesteuropæiske gåsebestande. Pp. 52-57 i J. Woolhead & S. Brøgger-Jensen (eds): Fuglebeskyttelse og fugleforskning – symposium 1984. – Dansk Ornitologisk Forening.

Madsen, J. 1986: Danske rastepladser for gæs. Gåsetællinger 1980-1983. – Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen.

Madsen, J., J. Frikke & K. Laursen 1990: Forekomst og habitatvalg hos Mørkbuget Knortegås Branta bernicla bernicla i Danmark og specielt Vadehavet. – Danske Vildtundersøgelser 45.

Madsen, J. & Å. Andersson 1990: Status and management of Branta canadensis in Europe. Pp. 66-69 in: Matthews, G.V.T. (ed.) Managing Waterfowl Populations. – Proc. IWRB Symp., Astrakhan 1989. IWRB Special Publ. 12, Slimbridge.

Madsen, J. 1994: Dark-bellied brent geese in the Danish Wadden Sea: Numbers and habitat utilisation. Pp. 97-101 i: J. van Nugteren (ed.): Brent Geese in the Wadden Sea. – Proc Int. Workshop “Brent Geese in the Wadden Sea”, Leeuwarden, The Netherlands, September 1994. Dutch Society for the Preservation of the Wadden Sea.

Madsen, J. 1994: Dark-bellied brent geese in the Danish Wadden Sea: Management and conservation problems. Pp. 153-156 i: J. van Nugteren (ed.): Brent Geese in the Wadden Sea. – Proc Int. Workshop “Brent Geese in the Wadden Sea”, Leeuwarden, The Netherlands, September 1994. Dutch Society for the Preservation of the Wadden Sea.

Clausen, P., J. Madsen, S.M. Percival, D. O’Connor & G.Q.A. Anderson 1998: Population development and changes in winter site use by the Svalbard light-bellied brent goose, Branta bernicla hrota 1980-1994. – Biological Conservation 84: 157-165.

Madsen, J., G. Cracknell & A.D. Fox (eds) 1999: Goose Populations of the Western Palearctic. A review of status and distribution. Wetlands International Publication No. 48. Wetlands International, Wageningen, The Netherlands. National Environmental Research Institute, Rønde, Denmark.

Fox, A.D., J. Madsen, H. Boyd, E. Kuijken, D.W. Norriss, I.M. Tombre & D.A. Stroud 2005: Effects of agricultural change on abundance, fitness components and distribution of two arctic-nesting goose populations. – Global Change Biology 11: 881-893. *)

 

Havefugleundersøgelsen 1992-1996

Johansen, B.T. & E.M. Jacobsen 1993: Foderbræt-tællinger 1992/93. – Dansk Ornitologisk Forening.

Johansen, B.T. & E.M. Jacobsen 1994: Foderbræt-tælling 1993/94. – Dansk Ornitologisk Forening.

Johansen, B.T. & E.M. Jacobsen 1994: Havefugleundersøgelse 1993. – Dansk Ornitologisk Forening.

Johansen, B.T. 1995: Foderbrættælling 1994/95. – Dansk Ornitologisk Forening.

Johansen, B.T. 1995: Dansk Ornitologisk Forenings Havefugleundersøgelse 1994. – Dansk Ornitologisk Forening.

Johansen, B.T. 1996: Er Munken Sylvia atricapilla en overset vintergæst i Danmark? – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 90: 35-36.

 

Havfuglegruppen

[rimelig komplet]

Danielsen, F., H. Skov & J. Durinck 1986: Biological and environmental conditions of the North Sea. Mapping of conditions in Danish sector and the Wadden Sea with reference to oil spill impact. Annex A: Atlas of Birds. Preliminary determination of areas important to water birds with assessment of sensitivity to oil pollution. – Maersk Oil and Gas A/S, Copenhagen.

Skov, H., F. Danielsen & J. Durinck 1987: Seabird mapping in Danish waters: Initial studies 1986 87. – Dansk. Orn. Foren. Tidsskr. 81: 174-176.

Danielsen, F., H. Skov & J. Durinck 1988. Preliminary results of a ship-based survey of the nonbreeding distribution and ecology of seabirds in Danish waters. – Proc. 3rd Seabird Group Conf. Cambridge.

Falk, K. & J. Durinck 1989: Polarlomvien (Uria lomvia) ved Vestgrønland, efteråret 1988: Pelagisk udbredelse samt vurdering af omfanget ved drukning. – Teknisk Rapport Nr. 9 - juli 1989. Grønlands Hjemmestyre, Miljø-og Naturforvaltning.

Skov, H., F. Danielsen & J. Durinck 1989: Dead seabirds along European coasts. Results of the International Beached Birds Survey. – Sula 3(1): 9-19.

Skov, H., J. Durinck & F. Danielsen 1989: Sammenfaldende forekomst mellem Søkonger Alle alle og Glaskutling Aphya minuta i Flekkefjord, Sydnorge november 1988. – Pelagicus 4: 22-24

Danielsen, F., H. Skov & J. Durinck 1990: Mortality of marine mammals in Denmark using activity-corrected stranding surveys, 1984-89. Pp. 46-48 in: P.G.H. Evans (ed.). European Research on Cetaceans. – European Cetacean Society, Cambridge.

Danielsen, F., H. Skov, J. Durinck & D. Bloch 1990: Marine distribution of seabirds in the North East Atlantic between Iceland and Scotland, June-September 1987 and 1988. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 84: 45-63.

Danielsen, F. 1991: Mid-winter populations of Red-throated Diver Gavia stellata and Black-throated Diver Gavia arctica in Northwest Europe. – Proceedings of the Nordic Congress of Ornithology 7: 18-25.

Durinck, J., K.D. Christensen, F. Danielsen & H. Skov 1991: Fødevalg hos overvintrende Lomvier Uria aalge i Skagerrak. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: 145-150.

Durinck, J., H. Skov & F. Danielsen 1991: Diet of Guillemots Uria aalge wintering in the Skagerrak. – Dansk. Orn. Foren. Tidsskr. 85: 145-150.

Durinck, J., H. Skov & F. Danielsen 1992: Factors determining seabird distribution in the North Sea and Skagerrak. – Proceedings of the Nordic Congress of Ornithology 7: 9-17.

Skov, H., J. Durinck & F. Danielsen 1992: Udbredelse og antal af Lomvier Uria aalge i Skagerrak i sensommerperioden. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: 169-176.

Danielsen, F., H. Skov & J. Durinck 1993: Estimates of the wintering population of Red-throated Diver Gavia stellata and Black-throated Diver Gavia arctica in northwest Europe. Pp. 18-25 in: J. Madsen (ed.): Proc. Seventh Nordic Congress of Ornithology, 1990. – Danish Ministry of Environment.

Durinck, J., K.D. Christensen, H. Skov & F. Danielsen 1993: Diet of the Common Scoter Melanitta nigra and Velvet Scoter M. fusca wintering in the North Sea. – Ornis Fennica 70: 215-218.

Durinck, J., H. Skov & F. Danielsen 1993: Some factors determining seabird distribution in the North Sea. Pp. 9-17 in: J. Madsen (ed.): Proc. Seventh Nordic Congress of Ornithology, 1990. – Danish Ministry of Environment.

Durinck, J., H. Skov, F. Danielsen & K.D. Christensen 1994: Vinterføden hos Rødstrubet Lom Gavia stellata i Skagerrak. – Dansk. Orn. Foren. Tidsskr. 88: 39-41.

Durinck, J., H. Skov, F.P. Jensen & S. Pihl 1994. Important marine areas for wintering birds in the Baltic Sea. – Ornis Consult report, EU DG XI research contract no. 2242/90-09-01.

Skov, H. & J. Durinck 1995: Associations between the distribution of Fulmars (Fulmarus glacialis) and Little Auks (Alle alle) and surface hydrography. – Limosa 68: 124 (abstract). **)

Laursen, K., S. Pihl, J. Durinck, M. Hansen, H. Skov, J. Frikke & F. Danielsen 1997: Numbers and Distribution of Waterbirds in Denmark 1987-1989. – Dan. Rev. of Game Biol. 15(1): 1-181.

Lyngs, P. & J. Durinck 1998: Diet of Guillemots Uria aalge in the central Baltic Sea. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: 197-200.

Skov, H. & J. Durinck 1998: Constancy of frontal aggregations of seabirds at the shelf break in the Skagerrak. – Journal of Sea Research 39: 305-311. **)

Skov, H & J. Durinck 2000: Seabird distribution in relation to Hydrography in the Skagerrak. – Continental Shelf Research 20: 160-187. *)

 

Havørneprojektet på Grønland

[rimelig komplet]

Ferdinand, L. 1979: DOF’s havørneekspeditioner til Grønland. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 73: 103-105.

Hansen, K. 1979: Status over bestanden af Havørn Haliaeetus albicilla groenlandicus Brehm i Grønland i årene 1972-74. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 73: 107-130.

Christensen, J. 1979: Den grønlandske Havørns Haliaeetus albicilla groenlandicus Brehm ynglebiotop, redeplacering og rede. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 73: 131-156.

Kampp, K. & F. Wille 1979: Fødevaner hos den grønlandske Havørn Haliaeetus albicilla groenlandicus Brehm. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 73: 157-164.

Boertmann, D. 1979: Ornithologiske observationer i Vestgrønland i somrene 1972-77. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 73: 171-176.

 

Internationale projekter

[næppe komplet]

Danielsen, F. & H. Skov 1987: Waterbird Study Results from South East Sumatra. – OBC Bull. 3: 8-11.

Danielsen, F. & H. Skov 1988: The importance of South-East Sumatra as a summering area for non-breeding waders, especially the Black-tailed Godwit Limosa limosa. – Wader Study Group Bulletin 53: 8-10. (Reprinted in The Stilt 14: 40-42, 1989.)

Danielsen, F. & W.J.M. Verheugt 1990: Integrating conservation and land use planning in the coastal region of South Sumatra, Indonesia. With contributions from H. Skov, R. Kadarisman, U. Suwarman and A. Purwoko. – PHPA and AWB-Indonesia, Bogor, Indonesia and Danish Ornithological Society, Copenhagen.

Verheugt, W., F. Danielsen, H. Skov, A. Purwoko, R. Kadarisman & U. Suwarman 1990: Seasonal variations in the wader population of the Banyuasin Delta, South Sumatra, Indonesia. – Wader Study Group Bulletin 58: 28-35.

Danielsen, F. & A. Jensen 1991: Integrating forest conservation with land-use development in the Sierra Madre Mountain Range, the Philippines. Pp. 187-200 i: G.M. van den Top (ed.): Forestry for People and Nature. – CVPED, Leiden University og Isabela University, Cabagan.

Danielsen, F., A. Purwoko, M. Silvius, H. Skov & W.J.M. Verheugt 1991: Breeding colonies of Milky Stork in South Sumatra. – Kukila 5: 133-135.

Danielsen, F., H. Skov & U. Suwarman 1991: Breeding colonies of waterbirds along the coast of Jambi Province, Sumatra, August 1989. – Kukila 5: 135-137.

Verheugt, W.J.M., A. Purwoko, F. Danielsen & H. Skov 1991: Integrating mangrove and swamp forests conservation with coastal lowland development: the Banuyasin Sembilang swamps case study, Indonesia. – Landscape and Urban Planning 20: 85-94.  *)

Heegård, M. & A. Jensen 1991: Biological Diversity in the Sierra Madre Mountains: A World Heritage Site. – Environscope VII, 6: 12-13.

Heegaard, M. & A.E. Jensen 1992: Tubbataha Reef National Marine Park – a preliminary ornithological inventory. – Enviroscope VII, 7: 13-19.

Andersen, C.Y., M.K. Poulsen, O.F. Jacobsen & M. Heegaard 1992: Observations on the Luzon Water Redstart Rhyacornis bicolor in the Mount Pulog National Park, Philippines. – Forktail 7: 147-150.

Danielsen, F., A.E. Jensen, H. Miranda & M. Caleda 1992: A preliminary survey of the Philippine Eagle Pithecophaga jefferyi and the conservation of the Northern Sierra Madre mountains in the Philippines. – Department of Environment and Natural Resources and BirdLife International, Manila.

Mallari, N.A.D. & A. Jensen.1993: Biological diversity in northern Sierra Madre, the Philippines: its implication fro conservation and management. – AsiaLife Sci. 2: 101-112.

Verheugt, W., H. Skov & F. Danielsen 1993: Notes on the birds of the tidal lowlands and floodplains of South Sumatra Province, Indonesia. – Kukila 6(2): 53-84.

Danielsen, F., D.S. Balete, T.D. Christensen, M. Heegaard, O.F. Jakobsen, A. Jensen, T. Lund & M.K. Poulsen 1994: Conservation of biological diversity in the Sierra Madre Mountains of Isabela and southern Cagayan Province, the Philippines. – DENR, BirdLife International, Zoological Museum and Danish Ornithological Society.

Jensen, A., M.K. Poulsen, J. Accos, O.F. Jakobsen, C.Y. Andersen & L.A. Viray 1994: Conservation of biological diversity of Mt. Pulog National Park, the Philippines. – DENR-BirdLife International, Manila and DOF, Copenhagen.

Jacobsen, O.F. & C.Y. Andersen 1995: New distributional records and natural history notes on the Whiskered Pitta Pitta kochi of the Philippines. Forktail 11: 111-120.

Poulsen, M.K. 1995: The threatened and near-threatened birds of Luzon, Philippines, and the role of the Sierra Madre Mountains in their conservation. – Bird Conservation International 1995(5): 79-115.

Danielsen, F., R. Kadarisman, H. Skov, U. Suwarman & W.J.M. Verheugt 1996: The Storm’s Stork Ciconia stormi in Indonesia: breeding biology, population and conservation. – Ibis 139: 67-75. *)

Manamtam, A.S. 1996: Survey of Seabirds in Tubbataha, Cavili and Cagayancillo, the Sulu Sea. – Haribon Foundation, Danish Ornithological Society, BirdLife International and DENR.

Leones, M.A.B. & A. Jensen 2003: Lessons learned in raising public awareness on biodiversity conservation in the Northern Sierra Madre Natural Park. In: J. van der Ploeg, A.B. Masipiquena & E.C. Barnardo (eds): The Sierra Madre Mountain Range: Global Relevance, Local Realities. Papers presented at the 4th Regional Conference on Environment and Development, pp. 444-452.

Thorup, K., I.H. Sørensen, M. Willemoes, M. Lerche-Jørgensen, J. Fjeldså, A.P. Tøttrup, E.M. Jacobsen, A.H. Reeve, R. Oteng-Appau, A. Asamoah & T. Lehmberg 2019: Winter site use by Afro-Palearctic migrants in Ghana: site persistence and densities of Willow Warbler, Pied Flycatcher, Melodious Warbler and Common Redstart. – Ostrich 90: 173-177. *)


Jordsand Fuglestation

[formentlig komplet; dog ingen rapport fra 1927]

Olsen, R.J. 1922: Jordsand som dansk Fuglefristed. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 16: 59-61.

Olsen, R.J. 1923: Fuglefristedet ”Jordsand”. 2. Beretning, sommeren 1923. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 17: 142-148.

Anon. 1924: Fuglefristedet ”Jordsand”. 3. Beretning, sommeren 1924. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 18: 164-168.

R.H.S. 1925: Fuglefristedet ”Jordsand”. Sommeren 1925. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 19: 146.

Olsen, R.J. 1926: Fuglefristedet ”Jordsand”. Sommeren 1926. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 20: 168-170.

Olsen, R.J. 1928: Jordsand 1928. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 22: 141-142.

Olsen, R.J. 1929: Jordsand 1929. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 23: 94-95.

Christiansen, A. 1930: Beretning om Fuglelivet paa Jordsand i sommeren 1930. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 24: 168-172.

Christiansen, A. 1931: Beretning om Fuglelivet paa Jordsand i sommeren 1931. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 25: 172-176.

Christiansen, A. 1932: Beretning om Fuglelivet paa Jordsand i sommeren 1932. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 26: 178-184.

Vibe, C.G. 1933: Beretning om Fuglelivet paa Jordsand sommeren 1933. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 27: 142-147.

Christiansen, A. 1934: Fugleriget i Vesterhavet. – C.E.C. Gads Forlag.

Petersen, L. 1934: Beretning om Fuglelivet paa Jordsand Sommeren 1934. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 28: 163-166+167.

Petersen, L. 1935: Beretning om Fuglelivet paa Jordsand Sommeren 1935. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 29: 140-146.

Petersen, L. 1936: Jordsand. Beretning om Fuglelivet Sommeren 1936. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 30: 235-238.

Løppenthin, B. 1937: Jordsand og Aarø Kalv. Beregning om Besøg i Juni 1937. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 31: 194-197.

 

Keldsnor Fuglestation

Tønder, O., J. Larsen & T. Simonsen 1969: Efterårstræk ved Sydlangeland 1965-1969. – Rapport fra Keldsnor Fuglestation nr. I.

 

Kongelunden Fuglestation

[komplet]

Pedersen, B.B, S. Pedersen & S.K. Rasmussen 1968: Iagttagelser af fuglelivet ved Sydvestamager 1964-1966. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 65: 30-65.

Rasmussen, S.K. 1970: Mindre almindelige fugle på Amager 1958 -1968. – Intern publ.

Rasmussen, B. 1972: Kongelunden forår 1972. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, B. 1973: Kongelunden efterår 1972. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, B. 1973: Kongelunden forår 1973. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, S.K. 1974: Kongelunden efterår 1973. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, S.K. 1974: Kongelunden forår 1974. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, S.K. 1975: Kongelunden efterår 1974. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, S.K. 1975: Kongelunden forår 1975. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, S.K. 1976: Kongelunden efterår 1975. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, S.K. 1976: Kongelunden forår 1976. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, S.K. 1977: Kongelunden efterår 1976. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, S.K. 1977: Kongelunden forår 1977. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, S.K. 1978: Kongelunden efterår 1977. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, S.K. 1978: Kongelunden forår 1978. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, S.K. 1979: Kongelunden efterår 1978. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, S.K. 1980: Kongelunden 1979 (reduceret udgave). – Intern publ.

Berg, P. 1982: Kongelunden forår & efterår 1980. – Dansk Ornitologisk Forening.

Berg, P. 1982: Kongelunden forår & efterår 1981. – Dansk Ornitologisk Forening.

Berg, P. 1983: Kongelunden forår & efterår 1982. – Dansk Ornitologisk Forening.

Berg, P., L. Nordbjærg & S.A. Linderström 1984: Kongelunden 1983. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nordbjærg, L. 1985: Kongelunden 1984 (reduceret udgave). –  Intern publ.

Berg, P. 1987: Kongelunden 1985. –  Intern publ.

Berg, P. 1987: Kongelunden 1986. –  Intern publ.

Berg, P. 1988: Kongelunden 1987. – Dansk Ornitologisk Forening.

Berg, P. 1989/1994: Kongelunden 1988. – Dansk Ornitologisk Forening.

Berg, P. 1990/1994: Kongelunden 1989. – Dansk Ornitologisk Forening.

Berg, P. 1991/1994: Kongelunden 1990. – Dansk Ornitologisk Forening.

Berg, P. 1992: Kongelunden 1991. – Dansk Ornitologisk Forening.

Berg, P. 1993: Kongelunden 1992. – Dansk Ornitologisk Forening.

Meltofte, H. 1993: Vadefugletrækket gennem Danmark. De invol­verede bestande, deres træktider og træk­strategier. – Dansk Orn. Foren. Tids­skr. 87: 1-180.

Berg, P. 1994: Kongelunden 1993. – Dansk Ornitologisk Forening.

Berg, P. 1995: Kongelunden 1994. – Dansk Ornitologisk Forening.

Berg, P. 1997: Kongelundens Fuglestation 1995. – Dansk Ornitologisk Forening.

Berg, P. 1998: Kongelundens Fuglestation 1996. – Dansk Ornitologisk Forening.

Berg, P. 1999: Kongelundens Fuglestation 1997. – Dansk Ornitologisk Forening.

Berg, P. 2000: Kongelundens Fuglestation 1998. – Dansk Ornitologisk Forening.

Berg, P. 2001: Kongelundens Fuglestation 1999. – Dansk Ornitologisk Forening.

Berg, P. 2002: Kongelundens Fuglestation 2000. – Dansk Ornitologisk Forening.

Berg, P. 2003: Kongelundens Fuglestation 2001. – Dansk Ornitologisk Forening.

 

Lokalitetsregistreringsprojekter

[rimelig komplet]

Ferdinand, L. 1967: Større danske fuglelokaliteter. – Dansk Ornithologisk Forening, duplikeret.

Ferdinand, L. 1968: De Sønderjyske Mosers Fugleliv. – Dansk Ornithologisk Forening.

Ferdinand, L. 1971: Større danske fuglelokaliteter, Bind I. – Dansk Ornithologisk Forening og Kulturministeriet.

Andersen, O.B. 1974: Ulvedybet. En beskrivelse af en fuglelokalitet. – Dansk Ornithologisk Forening, Afdeling for Nordjylland.

Andersen-Harrild, P., W. Mardal & L.U. Rasmussen 1974: Det Sydfynske Øhav 18.-26.maj 1973. – Dansk Ornithologisk Forening.

Ferdinand, L. 1980: Fuglene i landskabet. Større danske fuglelokaliteter, Bind II. – Dansk Ornithologisk Forening.

Eriksen, N. & E. Østergaard 1981: Ornitologisk undersøgelse af parceller under Feldborg Statsskovdistrikt. – Rapport til Fredningsstyrelsen udarbejdet af DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Dybbro, T. & H. Boeg 1982: Fuglelokaliteter i Hovedstadsområdet. – Dansk Ornitologisk Forening.

Dybbro, T. & P. Bomholt 1982: Fuglelokaliteter i Vejle Amt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Dybbro, T. & S.E. Jensen 1982: Fuglelokaliteter i Vestsjællands Amt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Dybbro, T., K.D. Johansen & N.B. Jensen 1982: Fuglelokaliteter i Fyns Amt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Dybbro, T. & P. Eriksen 1983: Fuglelokaliteter i Storstrøms Amt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Dybbro, T. & M. Iversen 1983: Fuglelokaliteter i Sønderjyllands Amt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Dybbro, T. & J. Ballegaard 1983: Fuglelokaliteter i Ringkøbing Amt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Dybbro, T. & A. Janniche 1983: Fuglelokaliteter i Århus Amt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Dybbro, T. & F. Jensen 1983: Fuglelokaliteter i Bornholms Amt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Dybbro, T. & T. Nielsen 1983: Fuglelokaliteter i Nordjyllands Amt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Dybbro, T., G.T. Wæhrens & H. Søndergård 1983: Fuglelokaliteter i Viborg Amt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Brøgger-Jensen, S. & E. Sørensen 1984: Hallenslev, Ulstrup, Rye & Høng Moser. – Dansk Ornitologisk Forening, Vestsjællandsafdelingen.

Dybbro, T. 1985: Status for danske fuglelokaliteter. En oversigt over Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering 1978-81 med eksempler på landsdækkende resultater af projektet. – Dansk Ornitologisk Forening.

Østergaard, E. 1985: Ornitologisk undersøgelse af parceller under Klosterheden Statsskovdistrikt. – Rapport til Fredningsstyrelsen udarbejdet af DOF’s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Pedersen, N.U. 1986: Ynglefugleregistreringer på Venø 1985. – DOF’s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Østergaard, E. 1986: Fugle ved Søby Sø og de omkringliggende brunkulsgrave 1960-1985. – DOF’s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

DOF Ringkøbing amt 1987: Undersøgelse af ynglefuglene i Vest Stadil Fjord 1987. – Undersøgelse foretaget for Ringkøbing Amtskommune.

Rønnest, S., L.M. Rasmussen & J. Frikke 1987: Fuglelokaliteter i Ribe Amt: En undersøgelse af fuglelokaliteternes status i Ribe Amt i perioden 1970-1980. – Ribe Amtsråd.

Christensen, J.H. 1988: Fugle på Borristerrænet før og nu. – DOF’s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Daugård, B. 1988: Fuglelokaliteter i Ikast Kommune. – DOF’s lokalafdeling i Ringkøbing Amt.

Olesen, J.Ø. 1992: Søby Sø området. Fugleobservationer 1991. – DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Laursen, C. 1993: Fuglelivet i Gødstrup Sø. Udvikling og status. – DOF’s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Sørensen, H. & L. Novrup 1996: Geddal Strandenge – Statusrapport over fuglelivet 1992-1995. – DOF’s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

DOF-Storstrøm 1997: Projekt fugle på øer og holme 1997. Optælling af ynglefugle. – Dansk Ornitologisk Forening – Storstrøm.

Nielsen, M. 1997: Fuglelokaliteterne i Storstrøms Amt, Bind 1. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nielsen, M. 1997: Fuglelokaliteterne i Storstrøms Amt, Bind 2. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nielsen, M. 1997: Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt – Dansk Ornitologisk Forening.

Nielsen, M. 1997: Fuglelokaliteterne i Fyns Amt, Bind 1. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nielsen, M. 1997: Fuglelokaliteterne i Fyns Amt, Bind 2. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nielsen, M. 1997: Fuglelokaliteterne i Fyns Amt, Bind 3. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nielsen, M. 1997: Fuglelokaliteterne i Sønderjyllands Amt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nielsen, M. 1997: Fuglelokaliteterne i Ringkøbing Amt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nielsen, M. 1997: Fuglelokaliteterne i Viborg Amt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Biledgaard, K. & M. Nielsen 1998: Fuglelokaliteterne i Vejle Amt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Grell, M.B. 1998: Fuglenes Danmark. – Gads Forlag.

Lange, P. & M. Nielsen 1998: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, Bind 1. – Dansk Ornitologisk Forening.

Lange, P. & M. Nielsen 1998: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, Bind 2. – Dansk Ornitologisk Forening.

Lange, P. & M. Nielsen 1998: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, Bind 3. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nielsen, T. & M. Nielsen 1998: Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt, Bind 1. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nielsen, T. & M. Nielsen 1998: Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt, Bind 2. – Dansk Ornitologisk Forening.

Pedersen, A. & M. Nielsen 1998: Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Vikstrøm, T. & M. Nielsen 1998: Fuglelokaliteterne i Københavns Amt samt Københavns og Frederiksberg Kommuner. – Dansk Ornitologisk Forening.

Bakken, K. & M. Nielsen 1999: Fuglelokaliteterne i Ribe Amt, Bind 1 og 2. – Dansk Ornitologisk Forening.

Vikstrøm, T. & M. Nielsen 1999: Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Østergaard, E. 2003: Skjern Enge – rapport over fuglelivet 2001-2002. – DOF’s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Sørensen, H. & L. Novrup 2004: Geddal Enge & Sønderlem Vig. Rapport over fuglelivet 1996-2003 med særligt henblik på årene 1996-1998. – DOF’s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Vikstrøm, T., T. Nyegaard, M. Fenger, N. Brandtberg & H. Thomsen 2015: Status og udviklingstendenser for Danmarks internationalt vigtige fugleområder (IBA’er). – Dansk Ornitologisk Forening.

Andersen, E.S. 2018: Forbedret vurdering af ynglebestande af Vendehals. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 112: 19-28.

 

Lomvieprojektet på Færøerne

[komplet]

Dyck, J. & H. Meltofte 1973: Lomvieoptællingen på Færøerne 1972. – Dansk Ornitologisk Forening, Fiskerilaboratoriet (Tórshavn) og Københavns Universitet (Institut for Sammen­lign. Anatomi).

Meltofte, H. 1973: Iagttagelser på Færøerne 1972. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 67: 105-108.

Olsen, B. & M. Permin 1974: Bestanden af Sule Sula bassana på Mykineshólmur 1972. – Dansk Orn. Foren. Tids­skr. 68: 39-42.

Dyck, J. 1975: Reighardia lomviae sp. nov., a new pentastomid from guillemot. – Norw. J. Zool. 23: 97-109.

Dyck, J. & H. Meltofte 1975: The Guillemot Uria aalge popula­tion of the Faeroes 1972. – Dansk Orn. Foren. Tids­skr. 69: 54-64.

 

Måge- og ternegruppen

Christensen, J.O. 1986: Status for ynglebestande af måger og terner i Ringkøbing Amt. – DOF’s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Christensen, J.O. (red.) 1990: Status for ynglebestande af måger og terner m.fl. i Danmark, 1988. – Måge- og ternegrupen, Dansk Ornitologisk Forening.

 

Navnegruppen

Behnke-Pedersen, M. & S. Rønnest: Danske navne på alverdens fugle. – Dansk Ornitologisk Forening.

Fjeldså, J., S. Rønnest & M. Behnke-Pedersen 2015: Vestpalæarktiske fugle. – Dansk Ornitologisk Forening.

Fjeldså, J., S. Rønnest & M. Behnke-Pedersen 2016: Vestpalæarktiske fugle. 2. Udgave. – Dansk Ornitologisk Forening.

Fjeldså, J., S. Rønnest & M. Behnke-Pedersen 2017: Vestpalæarktiske fugle. 3. Udgave. – Dansk Ornitologisk Forening.

Fjeldså, J., S. Rønnest & M. Behnke-Pedersen 2018: Vestpalæarktiske fugle. 4. Udgave. – Dansk Ornitologisk Forening.

Fjeldså, J., S. Rønnest & M. Behnke-Pedersen 2018: Vestpalæarktiske fugle. 5. Udgave. – Dansk Ornitologisk Forening.

 

Oliefuglegruppen

[rimelig komplet]

Danielsen, F., J. Durinck & H. Skov 1986: Havfugle og olieforurening i danske farvande 1984-85. – Oliefuglegruppen, Dansk Ornitologisk Forening.

Skov, H., P. Andell, F. Danielsen & J. Durinck 1990: Hvordan kan man forebygge olieforureningsskader på havfugle i Kattegat och Skagerrak. – Fauna och Flora 3-4: 153-160.

Skov, H. & J. Durinck 1992: Atlas of seabird vulnerability to oil pollution in the Danish sector of the open North Sea. – North Sea Operators Committee, Denmark.

Dahlmann, G., D. Timm, C. Averbeck, C.J. Camphuysen, H. Skov & J. Durinck 1994: Oiled seabirds – Comparative investigations on oiled seabirds and oiled beaches in the Netherlands and Germany (1990-93). – Mar. Pol. Bull. 28: 305-310.

Skov, H., K.D. Christensen & J. Durinck 1996: Trends in marine oil pollution in Denmark 1985-1995. An analysis of beached bird surveys. – Danish Environmental Protection Agency, Danish Ministry of Environment: Working report no. 75.

Durinck, J. & H. Skov 2002: Trends in marine oil pollution in Denmark and Western Germany1984-2001. An analysis of 18 years of Beached Bird Surveys. Danish Environmental Protection Agency, Danish Ministry of Environment: Working report no. 51 2001.

Larsen, J.L., J. Durinck & H. Skov 2007: Trends in chronic marine oil pollution in Danish waters assessed using 22 years of beached bird surveys. – Marine Pollution Bulletin 54: 1333-1340. *)

 

Pesticidprojektet

[komplet]

Dyck, J., K. Arevad & M. Weihe 1972: Reproduction and Pesticide Residues in Orchard Passerine Populations in Denmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 66: 2-30.

Bejer-Petersen, B., P.R. Hermansen & M. Weihe 1972: On the Effects of Insecticide Sprayings in Forests on Birds Living in Nest Boxes. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 66: 30-50.

 

PhD-project: Citizen Science Based Bird Population Studies v. Henning Heldbjerg

[komplet]

Fox, A.D., H. Heldbjerg & T. Nyegaard 2015: Invasive alien birds in Denmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: 193-205.

Heldbjerg, H. & A.D. Fox 2016: Regional trends amongst Danish specialist farmland breeding birds. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 110: 214-222.

Heldbjerg, H., A.D. Fox, G. Levin & T. Nyegaard 2016: The decline of the Starling Sturnus vulgaris in Denmark is related to changes in grassland extent and intensity of cattle grazing. – Agriculture, Ecosystems & Environment 230: 24-31.

Kamp, J., S. Oppel, H. Heldbjerg, T. Nyegaard & P.F. Donald 2016: Unstructured citizen science data fail to detect long-term population declines of common birds in Denmark. – Diversity and Distributions 22: 1024-1035. *)

Lehikoinen, A., R.P.B. Foppen, H. Heldbjerg, Å. Lindström, W. van Manen, S. Piirainen, C.A.M. van Turnhout & S.H.M. Butchart 2016: Large-scale climatic drivers of regional winter bird population trends. – Diversity and Distributions 22: 1163-1173. *)

Heldbjerg, H., A.D. Fox, P.V. Thellesen, L. Dalby & P. Sunde 2017: Common Starlings (Sturnus vulgaris) increasingly select for grazed areas with increasing distance-to-nest. – PLoS ONE 12(8): e0182504.

Heldbjerg, H., P. Sunde & A.D. Fox 2017: Continuous population declines for specialist farmland birds 1987-2014 in Denmark indicates no halt in biodiversity loss in agricultural habitats. – Bird Conservation International. *)

Stephens, P.A., L.R. Mason, R.E. Green, R.D. Gregory, J.R. Sauer, J. Alison, A. Aunins, L. Brotons, S.H.M. Butchart, T. Campedelli, T. Chodkiewicz, P. Chylarecki, O. Crowe, J. Elts, V. Escandell, R.P.B. Foppen, H. Heldbjerg, S. Herrando, M. Husby, F. Jiguet, A. Lehikoinen, Å. Lindström, D.G. Noble, J.-Y. Paquet, J. Reif, T. Sattler, T. Szép, N. Teufelbauer, S. Trautmann, A.J. van Strien, C.A.M. van Turnhout, P. Vorisek & S.G. Willis 2016: Consistent response of bird populations to climate change on two continents. – Science 352: 84-87. *)

Bowler, D.E., H. Heldbjerg, A.D. Fox, R. O’Hara, K. Böhning-Gaese 2018: Disentangling the effects of multiple environmental drivers on population changes within communities. – J. Anim. Ecol. 87: 1034-1045

Heldbjerg, H., A.D. Fox & T. Vikstrøm 2018: How can we improve future citizen science based bird monitoring in Denmark? – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 112: 90-104

 

Projekt Fokuseret Fugleforvaltning

Larsen, J.D., N.H. Brandtberg, I.H. Sørensen, H. Heldbjerg, T. Nyegaard, U. Rasmussen & M. Schuster 2015: Projekt Fokuseret Fugleforvaltning 2012-2014. – Dansk Ornitologisk Forening.

 

Projekt Hedehøg

[ikke komplet; der er flere hedehøgerapporter fra før 1994]

Rasmussen, L.M. 1995: Status for Hedehøg (Circus pygargus) i Danmark. Pp. 41-49 i M. Grell & M. Nielsen (eds): Feltornitologisk symposium på Mandø 1994. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, L.M. 2004: Hedehøg i Sydvestjylland ynglesæsonen 2004. – Dansk Ornitologisk Forening

Rasmussen, L.M. 2005: Hedehøg i Danmark ynglesæsonen 2005. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, L.M. & T. Nygaard 2005: Moniteringsplan for Hedehøg Circus pygargus. – DOF’s Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle.

Rasmussen, L. M. 2006: Hedehøg i Sydvestjylland Ynglesæsonen 2006. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, L.M. 2007: Hedehøg i Danmark ynglesæsonen 2007 – arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg. – Dansk Ornitologisk Forening

Clausen, M.B. & L.M. Rasmussen 2008. Hedehøg i Danmark ynglesæsonen 2008 – arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg. – Dansk Ornitologisk Forening.

Clausen. M.B. & L.M. Rasmussen 2009: Hedehøg i Danmark ynglesæsonen 2009 – arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, L.M. & M.B. Clausen 2010: Hedehøg i Danmark ynglesæsonen 2010 – arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, L.M. & M.B. Clausen 2011: Hedehøg i Danmark ynglesæsonen 2011 – arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg. – Dansk Ornitologisk Forening.

Lerche-Jørgensen, M., L.M. Rasmussen, M.B. Clausen, C. Rahbek & K. Thorup 2012: Effekt af redehabitat, hegning og vejr på ungeproduktion hos de danske Hedehøge fra 1995 til 2009. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 106: 79-86.

Rasmussen, L.M. & M.B. Clausen 2013: Projekt Hedehøg 2013. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, L.M., M.B. Clausen & I.H. Sørensen 2014: Projekt Hedehøg 2014. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, L.M., M.B. Clausen & I.H. Sørensen 2015: Projekt Hedehøg 2015. – Dansk Ornitologisk Forening.

Clausen, M.B., L.M. Rasmussen & I.H. Sørensen 2016: Projekt Hedehøg 2016. – Dansk Ornitologisk Forening.

Sorensen, I.H., A.E. Schlaich, R.H.G. Klaassen, H. Heldbjerg & B.J. Koks 2017: Rare case of an adult male Montagu's Harrier Circus pygargus over-summering in West Africa, as revealed by GPS tracking. – Journal of Ornithology 158: 753-760.

Schlaich, A.E., W. Bouten, V. Bretagnolle, H. Heldbjerg, R.H.G. Klaassen, I.H. Sorensen, A. Villers & C. Both 2017: A circannual perspective on daily and total flight distances in a long-distance migratory raptor, the Montagu's harrier, Circus pygargus. – Biology Letters 13: 20170073.

Rasmussen, L.M., I.H. Sørensen, Aa. Mathiesen, K.B. Christensen, S.A. Schwebs, S.O. Petersen & T. Nyegaard 2018: Hedehøg i Danmark 2017. – Fugleåret 12: 254-261.

Rasmussen, L.M., I.H. Sørensen, Aa. Matthiesen, J. Leegaard, K.B. Christensen, S.A. Schwebs & T. Nyegaard 2019: Hedehøg i Danmark 2018. – Fugleåret 13: 228-234.

Rasmussen, L.M., I.H. Sørensen, Aa. Matthiesen, J. Leegaard, S.A. Schwebs & T. Nyegaard 2020: Hedehøg i Danmark 2019. – Fugleåret 14: 271-279.

Rasmussen, L.M., Aa. Matthiesen, J. Leegaard, S.A. Schwebs, I.H. Sørensen & T. Nyegaard 2021: Hedehøgen i Danmark 2020. – Fugleåret 15: 255-264.

 

Projekt Mere og Bedre Bynatur

Johansen, B.T., J. Frisenvænge, J.R. Jensen & A. Jørgensen 1999: Byens natur og fugleliv – ideer og erfaringer. – Dansk Ornitologisk Forening.

Johansen, B.T., J. Frisenvænge, A. Jørgensen & A. Navntoft 1999: Mere og Bedre Bynatur. Rapport om Dansk Ornitologisk Forenings Bynaturprojekt 1997-1999. – Dansk Ornitologisk Forening.

 

Projekt Ørn

[rimelig komplet]

Génsbøl, B. 1996: Årsberetning – Projekt Ynglende Havørn 1996. – Dansk Ornitologisk Forening.

Juhl, T., W. Fabricius, H.H. Andersen & J. Tofft 1996: Første vellykkede yngleforsøg af Havørn i Danmark i 40 år. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 90: 137-138.

Génsbøl, B. 1997: Årsberetning. Projekt Ynglende Havørn 1997. – Dansk Ornitologisk Forening – BirdLife Danmark.

Génsbøl, B. 1998: Projekt Havørn. Resultater og perspektiver – en foreløbig status. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: 339-341.

Génsbøl, B. 1998: Årsberetning. Projekt Ynglende Havørn 1998. – Dansk Ornitologisk Forening – BirdLife Danmark.

Génsbøl, B. 1999: Årsberetning. Projekterne Ynglende Havørn og Ynglende Kongeørn 1999. – Dansk Ornitologisk Forening – BirdLife Danmark.

Knudsen, B., P. Knudsen & T. Clausen 2000: Kongeørn Aquila chrysaetos som ynglefugl i Danmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: 97-98.

Génsbøl, B. 2001: Årsberetning for Projekt Ørn 2000 og 2001. – Dansk Ornitologisk Forening.

Tofft, J. 2002. Zur Einwanderung und Bestandssituation von Seeadler Halietus albicilla und Steinadler Aquila chrysaetos in Dänemark. – Corax 19, Sonderheft 1: 79-84.

Génsbøl, B. 2003: The re-colonization of the Sea Eagle in Denmark. Pp. 67-69 in B. Helander: Sea Eagle 2000. Proceedings from the International Sea Eagle Conference in Björkö, Sweden, 13-17 September 2000. – Swedish Society for Nature Conservation, Stockholm.

Ehmsen, E. 2004: Årsrapport for projekt ørn 2004. – Dansk Ornitologisk Forening.

Stabell, M. 2005: Havørnen i Danmark – en analyse af danske havørnes habitatkrav, bestandsudvikling samt mulige fremtidige bestandsstørrelse. – Dansk Ornitologisk Forening.

Ehmsen, E. & L. Pedersen 2005: Årsrapport for projekt ørn 2005. – Dansk Ornitologisk Forening.

Ehmsen, E. & L. Pedersen 2006: Årsrapport for projekt ørn 2006. – Dansk Ornitologisk Forening.

Grell, M.B. 2006: Dansk Ornitologisk Forenings anbefalinger til den fremtidige forvaltning af havørnen i Danmark. – Dansk Ornitologisk Forening.

Ehmsen, E. & L. Pedersen 2007: Årsrapport for Projekt Ørn 2007. – Dansk Ornitologisk Forening.

Ehmsen, E. 2009: Successful breeding by a three-year old female White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 103: 93-94.

Ehmsen, E. & L. Pedersen 2009: Projekt Ørn – Årsrapport 2008. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nielsen, J.T. 2009: Kongeørnens fødevalg i Danmark 2005-2012 - foreløbige resultater. Pp. 229-230 in J.S. Christensen & P. Lange (eds): Fugleåret 3. – Dansk Ornitologisk Forening.

Pedersen, L. & E. Ehmsen 2010: Projekt Ørn – Årsrapport 2009. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, L.U., C.M.L. Pedersen & K. Skelmose 2010: Ringmærkning af Havørneunger i 2009. Pp. 236-237 in J.S. Christensen & P. Lange (eds): Fugleåret 4. – Dansk Ornitologisk Forening.

Ehmsen, E., L. Pedersen, H. Meltofte, T. Clausen & T. Nyegaard 2011: The occurrence and reestablishment of White-tailed Eagle and Golden Eagle as breeding birds in Denmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 105: 139-150.

Ehmsen, E. & L. Pedersen 2011: Projekt Ørn – Årsrapport 2010. – Dansk Ornitologisk Forening.

Pedersen, L., E. Ehmsen & T. Nyegaard 2012: Projekt Ørn – Årsrapport 2011. – Dansk Ornitologisk Forening.

Ehmsen, E., Pedersen, L. & I.H. Sørensen 2013: Projekt Ørn – Årsrapport 2012. – Dansk Ornitologisk Forening.

Pedersen, L., E. Ehmsen & I.H. Sørensen 2014: Projekt Ørn – Årsrapport 2013. – Dansk Ornitologisk Forening.

Ehmsen, E., K. Skelmose & I.H. Sørensen 2015: Projekt Ørn – Årsrapport 2014. – Dansk Ornitologisk Forening.

Ehmsen, E., K. Skelmose & T. Nyegaard 2016: Projekt Ørn – Årsrapport 2015. – Dansk Ornitologisk Forening.

Skelmose, K., E. Ehmsen & O.F. Larsen [2017]: Projekt Ørn – Årsrapport 2016. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nielsen, J.T. 2018: De danske Kongeørnes fødevalg i yngletiden 2005-16. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 112: 11-18.

Novrup, L. 2018: To Fiskeørnehunner i samme rede i Vestjylland. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 112: 59-60.

Skelmose, K., E. Ehmsen & O.F. Larsen 2018: Projekt Ørn – Årsrapport 2017. – Dansk Ornitologisk Forening.

Skelmose, K. & O.F. Larsen 2019: Projekt Ørn – Årsrapport 2018. – DOF BirdLife Danmark.

Rasmussen, L.U. 2019: Aspekter af livet på en havørnerede i rugetiden, Saksfjed Inddæmning, Lolland 2014. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 113: 113-122.

 

Punkttællingsprogrammet

[rimelig komplet]

Møller, H.S. 1976: Vinterfugletællingen 1975/76. – Feltornithologen 18: 152-154.

Møller, H.S. 1978: Ændringer i forekomsten af vinterfugle 1975/76 til 1977/78. – Feltornithologen 20: 190-192.

Braae, L. & K. Laursen 1979: Populationsindex for danske ynglefugle 1975-78. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 73: 311-316.

Braae, L. og K. Laursen 1980. Populationsindex for danske ynglefugle 1978-79. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 74: 141-145.

Asbirk, S. 1983: Environmental monitoring by bird census programmes in physical planning in Denmark. Pp. 129-131 in F.J. Purroy (ed): Proceedings VII Int. Bird Census IBCC and V Meeting EOAC, León, Espana 8-12 IX 1981. Universidad de León.

Nøhr, H. 1983: The Danish pointcount programme – a survey. Pp. 132-135 in F.J. Purroy (ed): Proceedings VII Int. Bird Census IBCC and V Meeting EOAC, León, Espana 8-12 IX 1981. Universidad de León.

Nøhr, H., L. Braae & B. Klug-Andersen 1983: Populationsindeks for danske ynglefugle 1979-1980. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 77: 95 – 106.

Klug-Andersen, B. 1984: Populationsindekser for danske ynglefugle 1980-81. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 78: 41-44.

Asbirk, S. 1985: Landscape monitoring by bird census programmes in Denmark. Pp. 145-154 in , K. Taylor, R.J. Fuller & P.C. Lack (eds): Proceedings of the VIII International Conference on Bird Census and Atlas work. BTO, Tring.

Braae, L. & H. Nøhr 1985: An examination of the reliability of the Danish point count method. Pp. 91-99 in K. Taylor, R.J. Fuller & P.C. Lack (eds): Proceedings of the VIII International Conference on Bird Census and Atlas work. BTO, Tring.

Nøhr, H. & L. Braae 1986: The Danish breeding bird censuses 1976-1983. – Vår Fågelv. Suppl. 11: 165-170.

Brøgger-Jensen, S., L. Braae & H.E. Jørgensen 1988: Overvågning af skovenes fugleliv 1987. Skov- og Naturstyrelsen.

Ornis Consult 1989: Evaluering 1981-1989 – naturovervågning ved hjælp af fugleoptællinger. – Naturovervågningsrapport nr. 81, Hovedstadsrådet.

Jørgensen, M. 1991: Fuglelivet på indre Vesterbro. – Skov- og Naturstyrelsen.

Jacobsen, E.M. 1992: Populationsindeks for danske vinterfugle 1975-1990. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: 243-252.

Jacobsen, E.M. 1992: Overvågning af fuglelivet i byområder 1991. – Skov- og Naturstyrelsen.

Petersen, B.S. & S. Brøgger-Jensen 1992: Bestandene af almindelige danske skovfugle 1976-1990 belyst ved punktoptællinger. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: 137-154.

Jacobsen, E.M. 1994: Overvågning af fuglelivet i engområder 1992. – Skov- og Naturstyrelsen.

Jacobsen, E.M. 1994: Danske vinterfugles forekomst 1975/76-1992/93 i relation til skovtræernes frøsætning. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 88: 79-84.

Jacobsen, E.M. 1995: Byfugles bestandsændringer og -tætheder 1976-1994, belyst ved hjælp af punktoptællinger. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89: 111-118.

Jacobsen, E.M. 1996: Engfugles bestandsændringer og -tætheder 1976-1995, belyst ved hjælp af punktoptællinger. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 90: 115-118.

Jacobsen, E.M. 1996: Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1995. – Danmarks Miljøundersøgelser.

Jacobsen, E.M. 1997: Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1996. – Danmarks Miljøundersøgelser.

Jacobsen, E.M. 1997: Hvor mange fugle yngler i Danmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 93-100.

Petersen, B.S. & E.M. Jacobsen 1997: Population trends in Danish farmland birds. – Pesticides Research No. 34, Danish Environmental Protection Agency.

Jacobsen, E.M. 1998: Bestandsindeks for ynglende danske skovfugle 1976-1997. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: 275-282.

Jacobsen, E.M. 1998: Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1997. – Arbejdsrapport nr. 75. Danmarks Miljøundersøgelser.

Petersen, B.S. 1998: The distribution of Danish farmland birds in relation to habitat characteristics. – Ornis Fennica 75: 105-118.

Jacobsen, E.M. 1999: Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1998. – Arbejdsrapport nr. 106. Danmarks Miljøundersøgelser.  ***)

Jacobsen, E.M. 2000: Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1999. – Arbejdsrapport nr. 125. Danmarks Miljøundersøgelser.

Jacobsen, E.M. 2001: Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 2000. – Arbejdsrapport nr. 153. Danmarks Miljøundersøgelser. ***)

Jacobsen, E.M. 2002: Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 2001. – Arbejdsrapport nr. 169. Danmarks Miljøundersøgelser.

Fox, A.D. 2004: Has Danish agriculture maintained farmland bird populations? – J. Appl. Ecol. 41: 427-439.

Heldbjerg, H. 2005: De almindelige fugles bestandsudvikling i Danmark 1975-2004. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 99: 182-195.

Heldbjerg, H. 2006: Udviklingstendenser for bestande af almindelige fuglearter i Danmark 1975-2004. – Dansk Ornitologisk Forening.

Grell, M.B., H. Heldbjerg, T. Nyegaard & T. Vikstrøm 2007: Voluntary-based Bird Monitoring in Denmark. – Bird Census News 20(1): 9-29.

Heldbjerg, H. 2007: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2005. – Dansk Ornitologisk Forening.

PECBMS 2007: State of Europe’s Common Birds, 2007. – CSO/RSPB, Prague.

Fox, A.D. & H. Heldbjerg 2008: Which regional features of Danish agriculture favour the corn bunting in the contemporary farming landscape? – Agriculture, Ecosystems & Environment 126: 261-269. **

Heldbjerg, H. & A.D. Fox 2008: Long-term population declines in Danish trans-Saharan migrant birds. – Bird Study 55: 267-279.

Heldbjerg, H. & A. Eskildsen 2008: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2007. – Dansk Ornitologisk Forening.

Heldbjerg, H. & A. Eskildsen 2009: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2008. – Dansk Ornitologisk Forening.

Heldbjerg, H. & A. Eskildsen 2010: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2009. – Dansk Ornitologisk Forening.

Heldbjerg, H., M. Lerche-Jørgensen & A. Eskildsen 2011: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2010. – Dansk Ornitologisk Forening.

Larsen, J.L., H. Heldbjerg & A. Eskildsen 2011: Improving national habitat specific biodiversity indicators using relative habitat use for common birds. – Ecological Indicators 11: 1459-1466. *)

Heldbjerg, H. & M. Lerche-Jørgensen 2012: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2011. – Dansk Ornitologisk Forening.

Heldbjerg, H., M. Lerche-Jørgensen & M.F. Jørgensen 2013: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2012. – Dansk Ornitologisk Forening.

Heldbjerg, H., N. Brandtberg & M.F. Jørgensen 2014: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2013. – Dansk Ornitologisk Forening.

Nyegaard, T., J.D. Larsen, N. Brandtberg & M.F. Jørgensen 2015: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014. – Dansk Ornitologisk Forening.

Heldbjerg, H. & A.D. Fox 2016: Regional trends amongst Danish specialist farmland breeding birds. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 110: 214-222.

Fenger, M., T. Nyegaard & M.F. Jørgensen 2016: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2015. Årsrapport for Punkttællingsprogrammet. – Dansk Ornitologisk Forening.

Lehikoinen, A., R.P.B. Foppen, H. Heldbjerg, Å. Lindström, W. van Manen, S. Piirainen, C.A.M. van Turnhout & S.H.M. Butchart 2016: Large-scale climatic drivers of regional winter bird population trends. – Diversity and Distributions 22: 1163-1173. *)

Stephens, P.A., L.R. Mason, R.E. Green, R.D. Gregory, J.R. Sauer, J. Alison, A. Aunins, L. Brotons, S.H.M. Butchart, T. Campedelli, T. Chodkiewicz, P. Chylarecki, O. Crowe, J. Elts, V. Escandell, R.P.B. Foppen, H. Heldbjerg, S. Herrando, M. Husby, F. Jiguet, A. Lehikoinen, Å. Lindström, D.G. Noble, J.-Y. Paquet, J. Reif, T. Sattler, T. Szép, N. Teufelbauer, S. Trautmann, A.J. van Strien, C.A.M. van Turnhout, P. Vorisek & S.G. Willis 2016: Consistent response of bird populations to climate change on two continents. – Science 352: 84-87. *)

Heldbjerg, H., P. Sunde & A.D. Fox 2017: Continuous population declines for specialist farmland birds 1987-2014 in Denmark indicates no halt in biodiversity loss in agricultural habitats. – Bird Conservation International *)

Moshøj, C.M., D.P. Eskildsen, T. Nyegaard, M.F. Jørgensen & T. Vikstrøm 2017: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2016. – Dansk Ornitologisk Forening.

Kayser, B. 2017: False decline in bird populations due to bird counters’ hearing loss? – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 111: 71-75.

Thorup, O., B.S. Petersen, J. Linnebjerg, I.H. Sørensen, H. Ettrup, J. Drachmann & A.P. Tøttrup 2018: Hvad ved vi om aldersrelateret høretab som fejlkilde ved fugleregistreringer? – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 112: 60-62.

Moshøj, C.M., D.P. Eskildsen, M.F. Jørgensen & T. Vikstrøm 2018: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2017. – Dansk Ornitologisk Forening.

Moshøj, C.M., D.P. Eskildsen, K.S. Jørgensen, M.F. Jørgensen & T. Vikstrøm 2019: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2018. – Dansk Ornitologisk Forening.

Eskildsen, D.P., T. Vikstrøm, M.F. Jørgensen & C.M. Moshøj 2020: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2019. – Dansk Ornitologisk Forening.

D.P. Eskildsen, T. Vikstrøm & M.F. Jørgensen (2021): Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2020. - Dansk Ornitologisk Forening.

T. Vikstrøm, D.P. Eskildsen, M.F. Jørgensen & N.Y. Ali, (2022): Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2021. - Dansk Ornitologisk Forening.

Brlík, V., E. Šilarová, J. Škorpilová, H. Alonso, M. Anton et al. 2021: Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds. – Scientific Data 8: 21

 

Rovfuglegruppen

[rimelig komplet, men der er mange flere små artikler i Accipiter]

Eskildsen, J. (ed.) 1971: Beretning vedrørende rovfuglesymposiet i Ganløse 3.-4. oktober 1970. – Dansk Ornithologisk Forening.

Hald-Mortensen, P. 1974: Spurvehøgens Accipiter nisus rede og redeplacering – og sammenligninger med Duehøgen Accipiter gentilis. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 68: 91-115.

Henriksen, H.S. 1976: Ynglesucces hos Musvåge Buteo buteo i Midtjylland. – Accipiter 6: 1-5.

Dyck, J., J. Eskildsen & H.S. Møller 1977: The status of birds in Denmark 1975. Pp 91-95 i World Conference on Birds of Prey. – International Council for Bird Preservation.

Bomholt, P. 1983: Population trend in Danish raptors since 1970. Side 39-44 i J. Fjeldså & H. Meltofte (eds.): Proceedings of the Third Nordic Congress of Ornithology, 1981. – Dansk Ornitologisk Forening & Zoologisk Museum.

Jørgensen, H.E. 1983: Ynglebestanden af Hedehøg Circus pygargus i Danmark 1968-1982. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 77: 81-94.

Storgård, K. & F. Birkholm-Clausen 1983: En status over Duehøgen i Sydjylland. Side 59-64 i J. Fjeldså & H. Meltofte (eds.): Proceedings of the Third Nordic Congress of Ornithology, 1981. – Dansk Ornitologisk Forening & Zoologisk Museum.

Jørgensen, H.E. 1985: Bestandsudvikling, habitatvalg og ungeproduktion hos Rørhøg. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 79: 81-102.

Bang, J. 1986: Erfaringer med opsætning af redekasser for Tårnfalk Falco tinnunculus. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 80: 23-28.

Frimer,O. 1989: Breeding performance in a Danish suburban population of Sparrowhawks Accipiter nisus.- Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83:151-156

Frimer,O. 1989: Food and predation in suburban Sparrowhawks Accipiter nisus during the breeding season.- Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83:35-44

Jørgensen, H.E. 1989: Danmarks Rovfugle – en statusoversigt. – Frederikshus.

Rasmussen, L.U. & K. Storgård 1989: Ynglende rovfugle i Sydøstjylland 1973-1987. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: 23-34.

Laursen, J.T. 1993: Ynglefund af Rød Glente. – Gejrfuglen 29: 27-29.

Rasmussen, L.U. 1994: Martstemperaturens indvirkning på Musvågens æglægning. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 88: 185-186.

Rasmussen, L.U. 1994: Nogle unge Musvågers føde. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 88: 157-160.

Bomholt, P. 1995: Glentebestanden i et censusområde i det Sydøstlige Jylland 1980-1994. – Accipiter 8: 17-25.

Bomholt, P. 1995: Fiskeørnen i Danmark – en revurdering af ynglebestanden. – Accipiter 8: 10-16.

Bomholt, P. 1995: Rød Glente i Danmark 1977-1994. Pp. 58-64 i M. Grell & M. Nielsen (eds): Feltornitologisk symposium på Mandø 1994. – Dansk Ornitologisk Forening.

Christensen, H. 1995: Duehøgen Accipiter gentilis i SV-jylland 1993. – Accipiter 8: 26-27.

Jensen, B. 1995: Nordsjællandske Musvågers Buteo buteo ungeproduktion, spredning og dødsårsager. – Accipiter 8: 3-7.

Laursen, J.T. 1995: Lærkefalken i Århus Amt. – Accipiter 8: 8-12.

Sørensen, B.S., P. Bomholt & B. Jacobsen 1995: Blå Kærhøg Circus cyaneus som dansk ynglefugl efter 1990. – Accipiter 8: 3-9.

Bomholt, P. 1997: Bestanden af Rød Glente Milvus milvus i et cencusområde i det sydøstlige Jylland, 1980-1995. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 53-58.

Jørgensen, H.E. 1998: Status for de danske rovfuglebestande. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: 299-306.

Jørgensen, H.E. 1998. Rovfuglene i nogle sydøstdanske undersøgelsesområder 1977-1997. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: 307-317.

Nielsen, J.T. & J. Drachmann 1999: Prey selection of Goshawks Accipiter gentilis during the breeding season in Vendsyssel, Denmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: 85-90.

Nielsen, J.T. & J. Drachmann 1999: Dispersal of Danish Goshawks Accipiter gentilis as revealed by ringing recoveries. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: 235-240.

Nielsen, J.T. & J. Drachmann 1999. Development and productivity in a Danish Goshawk Accipiter gentilis population. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: 153-161.

Storgård, K. 2000: Rovfugleundersøgelser i Sydøstjylland 1999. – Accipiter 11: 12-17.

Drachmann, J. & Nielsen, J.T. 2002: Danske duehøges populationsøkologi og forvaltning. – Faglig rapport fra DMU, nr. 398.

Nielsen, J.T. 2003: Duehøgens Accipiter gentilis byttevalg udenfor yngletiden. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 97: 193-198.

Nielsen, J.T. & J. Drachmann 2003: Age-dependent reproductive performance in Northern Goshawks Accipiter gentilis. – Ibis 145: 1-8.  *)

Nielsen, J.T. 2004: Spurvehøgens Accipiter nisus bestandsudvikling, ynglehabitat, alders­sammensætning og ungeproduktion i Vendsyssel 1977-97. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: 147-162.

Nielsen, J.T. 2004: Spurvehøgens Accipiter nisus byttedyr i Vendsyssel 1978-1997. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: 163-173.

Bang, J., B. Jensen & P. Sunde 2005: Woodpigeons Columba palumbus breeding in open land associate with Kestrel Falco tinnunculus nests. – Bird Study 52: 93-95.

Nielsen, J.T. 2005: Yngletidspunktets betydning for produktionen af unger og deres overlevelse hos Spurvehøgen Accipiter nisus i Vendsyssel 1977-1997. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 99: 107-114.

Nielsen, J.T. 2005: Alders- og livstidsproduktion hos Spurvehøgen Accipiter nisus i Vendsyssel 1977-97. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 99: 209-217.

Nielsen, J.T. & A.P. Møller 2006: Effects of food abundance, density and climate change on reproduction in the sparrowhawk Accipiter nisus. – Oecologia 149: 505-518.

Nielsen, J.T. 2008: Kønsspecifik spredning hos Spurvehøgen Accipiter nisus i Vendsyssel Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 102: 280-288.

Andreasen, N.P. 2008: Genindvandring af Vandrefalk Falco peregrinus som dansk ynglefugl. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 102: 309-318.

Nielsen, J.T. 2009: Kønsspecifik dødelighed hos unge Spurvehøge Accipiter nisus i Vendsyssel 1977-1997. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 103: 53-62.

Tofft, J. 2009: Lærkefalken Falco subbuteo som ynglefugl i Danmark, med særligt henblik på perioden 1998-2008. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 103: 41-52.

Nielsen, J.T. 2011: Kungsörnens födoval i Danmark. – Kungsörnen 2011: 27.

Nielsen, J.T. 2011: Duehøge Accipiter gentilis og fasanudsætning: et forsøg med fangst og flytning af Duehøge ved fasanudsætningspladser i Vendsyssel 1998-2009. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 105: 167-178.

Storgaard, K. uden år: Duehøgen Accipiter gentilis i Sydøstjylland i 2008, 2009 & 2010. – Rapport til AA. V. Jensens Fonde.

Storgaard, K. uden år: Duehøgen Accipiter gentilis i Sydøstjylland / 2 2011-2015. – Rapport til AA. V. Jensens Fonde.

Nielsen, J.T. 2019: Føderesursernes betydning for bestand og reproduktion hos Duehøg i Vendsyssel 1977-2016. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 113: 123-131.

 

Rørvig Fuglestation

[komplet]

Braae, L. & E.V. Rasmussen uden år: Rørvig Fuglestation 1973. – Dansk Ornitologisk Forening.

Braae, L. & E.V. Rasmussen uden år: Rørvig Fuglestation 1974. – Dansk Ornitologisk Forening.

Braae, L. 1975: Rørvig Fuglestation 1976. – Dansk Ornitologisk Forening.

Braae, L. & E.V. Rasmussen 1977: Rørvig Fuglestation 1976. – Dansk Ornitologisk Forening.

Braae, L. & E.V. Rasmussen 1978: Rørvig Fuglestation 1977. – Dansk Ornitologisk Forening.

Braae, L. & E.V. Rasmussen 1979: Rørvig Fuglestation 1978. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, E.V., L. Braae, J. Bech, J.H. Christiansen & P.K. Knudsen uden år: Rørvig 1979. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, E.V., L. Braae, K. Bjerre, J.H. Christiansen & P.K. Knudsen uden år: Rørvig 1980. – Dansk Ornitologisk Forening.

Petersen, S., E.V. Rasmussen, L. Braae, K. Bjerre, J.H. Christiansen, P.K. Knudsen & J. Bech 1982: Rørvig 1981. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L., K. Bjerre, J. Bech, J.H. Christiansen, P.K. Knudsen, S. Petersen & E.V. Rasmussen 1983: Rørvig 1982. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L., E.V. Rasmussen, P.K. Knudsen, L. Lindgren, J. Bech, K. Bjerre, J.H. Christiansen, B.B. Pedersen & S. Petersen 1984: Rørvig 1983. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L., E.V. Rasmussen, J.H. Christiansen, J. Bech, K. Bjerre, B.B. Pedersen & L. Lindgren uden år: Rørvig 1984. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L., K. Bjerre, E.V. Rasmussen, L. Lindgren, J.H. Christiansen, S. Petersen, J. Bech & H.V. Rasmussen uden år: Rørvig Fuglestation 1985. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L., K. Bjerre, E.V. Rasmussen, L. Lindgren, S. Petersen & H.V. Rasmussen 1988: Rørvig 1986. – Rørvig Fuglestation.

Rasmussen, E.V., K. Bjerre, J.H. Christiansen, L. Lindgren, J. Bech, H.V. Rasmussen, B.B. Pedersen, B. Valeur & P. Rasmussen 1988: Rørvig 1987. – Foreningen Rørvig Fuglestation.

Bech, J., E.V. Rasmussen, K. Bjerre, J.H. Christiansen, L. Lindgren, J. Bech, H.V. Rasmussen, B.B. Pedersen, B. Valeur & P. Rasmussen 1989: Rørvig 1988. – Foreningen Rørvig Fuglestation.

Rasmussen, E.V.,  K. Bjerre, L. Braae, J.H. Christiansen, H.V. Rasmussen, B.B. Pedersen, P. Rasmussen, L. Lindgren & B. Valeur 1990: Rørvig 1989. – Foreningen Rørvig Fuglestation.

 Bech, J., K. Bjerre, L. Braae, B.B. Pedersen, P. Rasmussen, E.V. Rasmussen, H.V. Rasmussen & B. Valeur uden år: Rørvig Fuglestation 1990. – Rørvig Fuglestation.

 Bech, J., K. Bjerre, L. Braae, B.B. Pedersen, P. Rasmussen. E.V. Rasmussen, H.V. Rasmussen & B. Valeur uden år: Rørvig Fuglestation 1991. – Rørvig Fuglestation

 Bech, J.,  K. Bjerre, L. Braae, B.B. Pedersen, J.H. Christiansen, P. Rasmussen, E.V. Rasmussen, H.V. Rasmussen, B. Valeur & K.E. Strange uden år: Rørvig Fuglestation 1992. – Rørvig Fuglestation.

 Bech, J., K. Bjerre, L. Braae, B.B. Pedersen, J.H. Christiansen, P. Rasmussen, E.V. Rasmussen, H.V. Rasmussen, B. Valeur & K.E. Strange uden år: Rørvig Fuglestation 1993. – Rørvig Fuglestation.

 Bech, J., L. Braae, B.B. Pedersen, J.H. Christiansen, P. Rasmussen, E.V. Rasmussen, H.V. Rasmussen, B. Valeur, K.E. Strange & A. Tøttrup 1994: Rørvig Fuglestation 1994. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L. uden år: Ynglefugletællinger i Nykøbing-Rørvig kommune 1994. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L. uden år: Ynglefugletællinger i Nykøbing-Rørvig kommune 1995. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L., J. Bech, B.B. Pedersen, J.H. Christiansen, P. Rasmussen, E.V. Rasmussen, H.V. Rasmussen, B. Valeur, K. Strange & A. Tøttrup 1996: Rørvig Fuglestation 1995. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L., J. Bech, B.B. Pedersen, J.H. Christiansen, P. Rasmussen, H.V. Rasmussen, B. Valeur & K. Strange 1997: Rørvig Fuglestation 1996. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L., K. Bjerre, P.C. Christensen, J.H. Christiansen, Palle Graubæk, B.B. Pedersen, P. Rasmussen, H.V. Rasmussen, K. Strange, A. Tøttrup & B. Valeur 1998: Rørvig Fuglestation 1997. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L., J. Bech, P.C. Christensen, B.B. Pedersen, P. Rasmussen, E.V. Rasmussen, A. Tøttrup, K. Strange & B. Valeur 1999: Rørvig Fuglestation 1998. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L., J. Bech, P.C. Christensen, B.B. Pedersen,  P. Rasmussen, E.V. Rasmussen, H.V. Rasmussen, A. Tøttrup, K. Strange & B. Valeur 2000: Rørvig Fuglestation 1999. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L., J. Bech, P.C. Christensen, B.B. Pedersen, P. Rasmussen, E.V. Rasmussen, K. Strange & B. Valeur 2001: Rørvig Fuglestation 2000. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L., J. Bech, P.C. Christensen, B.B. Pedersen, P. Rasmussen, E.V. Rasmussen, K. Strange & B. Valeur 2002: Rørvig Fuglestation 2001. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L., J. Bech, P.C. Christensen, B.B. Pedersen, E.V. Rasmussen, S. Sparvath, K. Strange & B. Valeur 2003: Rørvig Fuglestation 2002. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L., J. Bech, P.C. Christensen, B.B. Pedersen, C. Nordstrøm, E.V. Rasmussen, K. Strange, A. Tøttrup & B. Valeur 2004: Rørvig Fuglestation 2003. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L., J. Bech, B.B. Pedersen, C. Nordstrøm, E.V. Rasmussen, K. Strange, A. Tøttrup & B. Valeur 2005: Rørvig Fuglestation 2004. – Rørvig Fuglestation.

Tøttrup, A., J. Bech, L. Braae, J.H. Christiansen, B.B. Pedersen & E.V. Rasmussen 2006: Rørvig Fuglestation 2005. – Rørvig Fuglestation.

Tøttrup , A., J. Bech, L. Braae, J.H. Christiansen, B.B. Pedersen & E.V. Rasmussen 2007: Rørvig Fuglestation 2006. – Rørvig Fuglestation.

Tøttrup , A., J. Bech, L. Braae, J.H. Christiansen, B.B. Pedersen & E.V. Rasmussen 2008: Rørvig Fuglestation 2007. – Rørvig Fuglestation.

Strange, K., J. Bech, L. Braae, J.H. Christiansen, B.B. Pedersen & A. Tøttrup 2009: Rørvig Fuglestation 2008. – Rørvig Fuglestation.

Strange, K., J. Bech, L. Braae, J.H. Christiansen, B.B. Pedersen & A. Tøttrup 2010: Rørvig Fuglestation 2009. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L., J. Bech, J.H. Christiansen, B.B. Pedersen & K. Strange 2011: Rørvig Fuglestation 2010. – Rørvig Fuglestation.

Braae, L., J. Bech, J.H. Christiansen, B.B. Pedersen & K. Strange 2012: Rørvig Fuglestation 2011. – Rørvig Fuglestation.

Bech, J., L. Braae, J.H. Christiansen & K. Strange 2013: Rørvig Fuglestation 2012. – Rørvig Fuglestation.

Bech, J., L. Braae, J.H. Christiansen & K. Strange 2014: Rørvig Fuglestation 2013. – Rørvig Fuglestation.

Bech, J., L. Braae, J.H. Christiansen & K. Strange 2015: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2014. – Rørvig Fuglestation.

Bech, J., L. Braae, J.H. Christiansen og K.E. Strange 2016: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2015. – Rørvig Fuglestation.

Bech, J., J.H. Christiansen & K.-E. Strange 2017: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2016. – Rørvig Fuglestation.

Bech, J., L.Braae, J.H. Christiansen & K.E. Strange 2018: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2017. – Rørvig Fuglestation.

Bech, J., L. Braae, J.H. Christiansen & K.E. Strange 2019: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2018. – Rørvig Fuglestation.

 

Sjældenhedsudvalget

[komplet]

Dyck, J., J.R. Jacobsen, E. Kramshøj & J. Rabøl 1970: Rapport fra sjældenhedsudvalget med oversigt over godkendte forekomster 1965-1969. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 64: 126-151.

Jacobsen, J.R., B.P. Nielsen & J. Rabøl 1971: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1970. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 65: 133-139.

Bruun, J.B., J.R. Jacobsen, E. Kramshøj & B.P. Nielsen 1972: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1971. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 66: 123-131.

Andersen, T., J.B. Bruun & B.P. Nielsen 1973: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1972. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 67: 139-144.

Hansen, E., P.S. Hansen & B.P. Nielsen 1974: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1973. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 68: 138-144.

Hansen, E. & B.P. Nielsen 1975: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1974. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 69: 135-139.

Hansen, P.S. 1976: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1975. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 70: 131-138.

Hansen, P.S. 1977: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1976. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 71: 139-144.

Pedersen, B.B. 1980: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1977 og 1978. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 74: 127-140.

Pedersen, B.B. 1982: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1979 og 1980. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 76: 111-122.

Pedersen, B.B. 1984: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1981. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 78: 81-92.

Boertmann, D., K.M. Olsen & B.B. Pedersen 1986: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i årene 1982, 1983 og 1984. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 80: 35-57.

Olsen, K.M. 1987: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1985. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 81: 109-120.

Olsen, K.M. 1988: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1986 og 1987. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 81-100.

Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1988. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: 131-150.

Olsen, K.M. 1991: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1989. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: 20-34.

Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1992: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1990. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: 107-122.

Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1993: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1991. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 87: 231-241.

Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1994: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1992. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 88: 99-110.

Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1995: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1993. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89: 101-110.

Rasmussen, P.A.F. 1996: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1994. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 90: 141-152.

Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og 1996. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 133-150.

Rasmussen, P.A.F. 1998: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1997. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: 253-267.

Rasmussen, P.A.F. 1999: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1998. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: 127-140.

Thorup, K. & H.H. Nielsen 2000: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: 157-170.

Nielsen, H.H. & K. Thorup 2001: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: 153-166.

Ortvad, T.E., K. Pedersen & K. Thorup 2002: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2001. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 96: 147-160.

Klein, S., K. Pedersen & K. Thorup 2003: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2002. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 97: 289-302.

Amstrup, O., A.S. Frich, K. Pedersen & K. Thorup 2004: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2003. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: 174-188.

Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, K. Pedersen & K. Thorup 2005: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 99: 169-181.

Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, H.H. Nielsen, K. Pedersen & K. Thorup 2006: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 100: 359-371.

Kristensen, A.B., O. Amstrup & T.E. Ortvad 2007: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2006. – Fugleåret 1: 99-113.

Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvad & M. Schwalbe 2008: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2007. – Fugleåret 2: 117-135.

Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvad & M. Schwalbe 2009: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2008. – Fugleåret 3: 122-143.

Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvad & M. Schwalbe 2010: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2009. – Fugleåret 4: 131-151.

Neergaard, R.S., A.S. Frich, A.B. Kristensen, K. Pedersen, T.E. Ortvad, M. Schwalbe & R. Strack 2011: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2010. – Fugleåret 5: 125-144.

Neergaard, R.S., A.S. Frich, A.B. Kristensen, K. Pedersen, T.E. Ortvad, K. Pedersen, M. Schwalbe & R. Strack 2012: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2011. – Fugleåret 6: 97-122.

Neergaard, R.S. 2013: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2012. – Fugleåret 7: 103-130.

Ortvad, T.E., S.S. Christiansen, S. Klein, A.B. Kristensen, K. Pedersen & R. Strack 2014: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2013. – Fugleåret 8: 114-140.

Ortvad, T.E., J.H. Christensen, T.H. Hansen, A.B. Kristensen, K. Olsen, K. Pedersen, P.A.F. Rasmussen & M. Schwalbe 2015: Revision af den danske fugleliste pr. 2013. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: 24-35.

Christensen, J.S. & P.A.F. Rasmussen 2015: Revideret status for sjældne fugle i Danmark før 1965. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: 41-112.

Ortvad, T.E., S.S. Christiansen, O.Z. Göller, A.B. Kristensen, R.S. Neergaard, K. Olsen, K. Pedersen & R. Strack 2015: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2014. – Fugleåret 9: 111-137.

Jørgensen, M.F. & M. Jørgensen 2015: Sølvhejre ynglende på Saltholm 2014 – første ynglefund i Danmark. – Fugleåret 9: 139-140.

Rønnest, S. 2015: Første fund af tyndnæbbet måge (Chroicocephalus genei) i Danmark. – Fugleåret 9: 141-142.

Nielsen, A.O.W. & S.S. Christiansen 2015: Første fund af gråstrubet drossel (Turdus obscurus) i Danmark. – Fugleåret 9: 143.

Olsen, K., S.S. Christiansen, M.B. Hansen, O.Z. Göller, R.S. Neergaard, R.D. Nielsen, K. Pedersen & R. Strack 2016: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2015. – Fugleåret 10: 111-135.

Olsen, K., S.S. Christiansen, O.Z. Göller, M.B. Hansen, S. Kauppinen, R.S. Neergaard, H.H. Nielsen, R.D. Nielsen & K. Pedersen 2017: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2016. – Fugleåret 11: 119-148.

Olsen, K., O.Z. Göller, M.B. Hansen, S. Kauppinen, A.B. Kristensen, R.D. Nielsen & K. Pedersen 2018: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2017. – Fugleåret 12: 138-164.

Olsen, K., O.Z. Göller, M.B. Hansen, S. Kauppinen, A.B. Kristensen, H.H. Nielsen, R.D. Nielsen & K. Pedersen 2019: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2018. – Fugleåret 13: 141-167.

Olsen, K., M.B. Hansen, S. Kauppinen, A.B. Kristensen, A.O.W. Hansen, H.H. Nielsen, R.D. Nielsen & T.E. Ortvad 2020: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2019. – Fugleåret 14: 138-176.

Olsen, K., S. Kauppinen, A.B. Kristensen, A.O.W. Hansen, H.H. Nielsen, O. Nisson & T.E. Ortvad 2020: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2020. – Fugleåret 15: 117-161.

 

Skagen Fuglestation

[komplet]

Bertel, B., D. Boertmann & O.B. Jensen ikke dateret: Skagen Fuglestation 1972 & 73. – Dansk Ornithologisk Forening.

Bertel, B., D. Boertmann & O.B. Jensen ikke dateret: Skagen Fuglestation 1974. – Dansk Ornithologisk Forening.

Pedersen, K. & B. Bertel ikke dateret: Skagen. Ornithologiske observationer 1979, 1980, 1981. – Privat tryk.

Bertel, B. & K. Pedersen ikke dateret: Skagen. Ornitologiske observationer 1982. – Privat tryk.

Christophersen, E., J. Pedersen & K. Pedersen (red.) ikke dateret: Fugle i Skagen 1983. Ornitologiske observationer i Skagen kommune. – Privat tryk.

Andersen, T., B. Bertel, E. Christophersen, J. Pedersen, K. Pedersen, K. Prentow, P. Rasmussen & D. Wileman (red.) ikke dateret: Fugle i Skagen – 1984/85. Ornitologiske observationer i Skagen kommune. – Privat tryk.

Andersen, T., S. Christensen, E. Christophersen, J. Pedersen, K. Pedersen & P. Rasmussen (red.) ikke dateret: Fugle i Skagen – 1986/87. – Privat tryk.

Hansen, M.J. 2019: Ringmærkning ved Skagen Fuglestation 2018. Pp. 31-41 i S. Skov et al. (red.): Skagen Fuglestation – Det Grå Fyr – Årsskrift for 2018. – Det Grå Fyrs Venner.

Pedersen, K. 2019: Observationer ved Skagen Fuglestation 2018. Pp. 51-70 i S. Skov et al. (red.): Skagen Fuglestation – Det Grå Fyr – Årsskrift for 2018. – Det Grå Fyrs Venner.

Pedersen; K. 2020: Observationer ved Skagen Fuglestation 2019. Pp. 12-24 i Kristensen, P. (red.): Skagen Fuglestation - Årsskrift 2019. Udgiver ikke oplyst.

Ettrup, H. & S.S. Christiansen 2020: Ringmærkning ved Skagen Fuglestation. Pp. 43-50 i Kristensen, P. (red.): Skagen Fuglestation – Årsskrift 2019. Udgiver ikke oplyst.

 

Skudtællingsprojektet

[komplet]

Meltofte, H., A. Schäffer & J. Nielsen 1996: Jagtintensiteten i fuglerige vådområder i Danmark 1985-1994. – Dansk Orn. Foren. Tids­skr. 90: 159-174;

med appendiks i Dansk Orn. Foren. Tids­skr. 93: 62-64, 1999.

 

Storkegruppen (inkl. de forudgående DOF-artikler om storkene)

[rimelig komplet]

Dybbro, T. 1970: Bestanden af Stork (Ciconia ciconia) i Danmark 1961-1969. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 64: 78-84.

Dybbro, T. 1972: Population studies on the White Stork Ciconia ciconia in Denmark. – Ornis Scand. 3: 91-97.  **)

Dybbro, T. 1972: Storkebestanden i Danmark. – Feltornithologen 14: 150.

Dybbro, T. 1979: Storken. – Skarv Naturforlag.

Dybbro, T. 1980: Kan vi redde storken i Danmark. – Dansk Ornitologisk Forening.

Skov, H. 1989: Bolderslev storkenes fourageringsområder og fødevalg. – Dansk Ornitologisk Forening.

Skov, H. 1992: The ecology of the White Stork Ciconia ciconia in Denmark. Pp. 31-36 in J.-L. Meriaux et al. (ed.): Les Cigognes D’Europe. – Actes du Colloque International, Metz 3-5 Juin 1991.

Skov, H. 1992: Todesursachen beim Weißstroch Ciconia ciconia in Dänemark 1975-1991. Pp. 279-281 in J.-L. Meriaux et al. (ed.): Les Cigognes D’Europe. – Actes du Colloque International, Metz 3-5 Juin 1991.

Skov, H. 1999: The White Stork (Ciconia ciconia) in Denmark. – Pp. 111-131 in H. Schulz (ed.): Weißstorch im Aufwind? – White Stork on the up? – Proceedings, International White Stork Symposium Hamburg 1996.

Skov, H. 1999: Nogle resultater af ringmærkningen af Hvid Stork i Danmark 1901-98. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: 230-234.

Skov, H. 2000: The White Stork (Ciconia ciconia) in Denmark – history, status and conservation. Pp. 126-139 in I. Dorner (ed.): Naturschutz mit dem Storch – die Wiederbesiedlung des westlichen Europa durch den Weißstorch (Ciconia ciconia) mit Hilfe von Wiederansiedlungsprojekten. – Tagungsband Internationales Symposium Bad Dürkheim, 8-10 März 1998. Pollichia-Sonderdruch 6.

Grell, M. 2000: Forvaltningsplan for Hvid Stork Ciconia ciconia i Danmark. – Dansk Ornitologisk Forening.

Skov, H. 2001: Einige Ergebnisse der Beringung des Weißstorch (Ciconia ciconia) von 1901 bis 1999 in Dänemark. – 2. Jubiläumsband Weißstorch. 8. und 9. Storchentag 1999/2000. Tagungsbandreihe des Storchenhofes Loburg: 262-266.

Skov, H. 2003: Storken. En kultur- og naturhistorie. – Gads Forlag, København.

Skov, H. 2007: Hvid Stork Ciconia ciconia. – Fugleåret 1: 124-125.

Skov, H. 2008: Hvid Stork Ciconia ciconia. – Fugleåret 2: 143-145.

Skov, H. 2008: Zur Kulturgeschichte des Stroches. Die späte Einwanderung des Storches nach Norddeutschland und Dänemark. 3. Jubiläumsband Weissstorch 10. Bis 15. Storchentag 2001-2006. – Tagungsbandreihe des Storchenhofes Loburg: 100-106.

Skov, H. 2009: Hvid Stork Ciconia ciconia. – Fugleåret 3: 159-160.

Skov, H. 2010: Hvid Stork Ciconia ciconia. – Fugleåret 4: 162.

Tolsgaard, S., J.T. Laursen & H. Skov 2010: En analyse af gylp fra hvid stork (Ciconia ciconia) i Danmark. – Rapport, Naturhistorisk Museum (31 pp.).

Skov, H. 2011: Hvid Stork Ciconia ciconia. – Fugleåret 5: 154-155.

Skov, H. 2012: Hvid Stork Ciconia ciconia. – Fugleåret 6: 129

Skov, H. 2013: Hvid Stork Ciconia ciconia. – Fugleåret 7: 38-39.

Skov, H. 2013: White Stork Census 2004/2005 in Denmark. In: K.-M. Thomsen & L. Lachmann (ed.): White Stork populations across the world – Weissstörche in aller Welt. – NABU-Bundesverband, Berlin.

Skov, H. 2014: Hvid Stork Ciconia ciconia. Pp 11-14 i: T. Nyegaard, H. Meltofte, J. Tofft & M.B. Grell 2014: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 108: 1-144.

Skov, H. 2014: Hvid Stork Ciconia ciconia. – Fugleåret 8: 38-39.

Skov, H. 2015: Hvid Stork Ciconia ciconia. – Fugleåret 9: 38-39.

Skov, H. 2016: Sort Stork Ciconia nigra. – Fugleåret 10: 48-49.

Skov, H. 2016: Hvid Stork Ciconia ciconia. – Fugleåret 10: 49-51.

Skov, H. 2016: Denmark – once a classic storkcountry. Pp. 9-18 i: L. Jerzak, J. Shepard, J.I. Aguirre, J. Shamoun-Baranes & P. Tryjanowski (eds): The White Stork: Studies in Biology, Ecology and Conservation. – Zielona Gora.

Skov, H. 2017: Sort Stork Ciconia nigra. – Fugleåret 11: 48-49.

Skov, H. 2017: Hvid Stork Ciconia ciconia. – Fugleåret 11: 49-51.

Skov, H. 2018: Sort Stork Ciconia nigra. – Fugleåret 12: 55-56.

Skov, H. 2018: Hvid Stork. Ciconia ciconia. – Fugleåret 12: 56-58.

Thellesen, P.V. 2020: Ynglebestanden af Hvid Stork i Danmark 1900-2018 med et historisk tilbageblik. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 114: 33-41.

 

Uglegruppen

[rimelig komplet]

Boertmann, D. & S. Aastrup 2008. Er perleuglen Aegolius funereus ved at etablere sig i Jylland? – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 102: 301-302. (Sidste artikel)

Huffeldt, N.P., I.N. Aggerholm, N.H. Brandtberg, J.H. Jørgensen, K. Dichmann & P. Sunde 2012: Compounding effects on nest-site dispersal of Slørugler Tyto alba. – Bird Study 59: 175-181.

Antoniazza, S., R. Burri, L. Fumagalli & A. Roulin uden år: Clinal Color Variation in European Barn Owls: A Role for Local Adaptation? – Université de Lausanne.

Nielsen, M.L., K. Dichmann, C.M. Dahl, M. Lerche-Jørgensen, V. Settepani & J. Erritzøe 2014: Winter starvation in Danish Barn Owls. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 108: 164-170.

Nielsen, J.S., J.W. Lassen, T.B. Larsen, H. Overgård, I.H. Sørensen, K. Dichmann & P. Sunde 2015: Video som metode til undersøgelser af fødebiologi hos Stor Hornugle. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: 161-166.

Østergaard, E., O. Olesen, K. Dichmann, D. Nestved & H. Tøttrup 2019: Perleuglens status som ynglefugl i Danmark. – Dansk Orn. Foren. Tids­skr. 113: 15-22.

 

Vadefuglegruppen

[rimelig komplet]

Braae, L. & H. Meltofte 1976: Rapport fra Vadefuglegruppen 1975. – Rapport, Dansk Ornithologisk Forening.

Meltofte, H. & S. Rønnest 1976: Vadehavet 1974-1975. – Rapport, Dansk Ornithologisk Forening (24 pp.).

Meltofte, H., J. Sørensen & K. Hansen 1976: Rapport fra Vade­fuglegruppen 1974, samt: Vadefugletællinger på Skallingen 1963-1974. – Dansk Ornithologisk Forening.

Meltofte, H. 1977: Rapport fra Vadefuglegruppen 1976. – Rap­port, Dansk Ornithologisk Forening.

Meltofte, H. 1978: Rapport fra Vadefuglegruppen 1977. – Rap­port, Dansk Ornithologisk Forening.

Meltofte, H. 1978: The Danish wader stydy group. – Wader Study Group Bull. 23: 25-31.

Meltofte, H. 1979: Wader counts in Denmark 1978. – Wader Study Group Bull. 26: 16-18.

Meltofte, H. 1979: Rapport fra Vadefuglegruppen 1978. – Dansk Ornithologisk Forening.

Meltofte, H. 1980: Fugle i Vadehavet. Vadefugletællinger i Vadehavet 1974-1978. Lokalitetsrapport. – Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen.

Meltofte, H. 1981: Danske rastepladser for Vadefugle. Vadefug­letællinger i Danmark 1974-1978. – Mil­jøministeriet, Fred­ningsstyrelsen.

Rattenborg, N. 1983: Vadefugle på Mandø i Vadehavet 1975-1980. – Proc. Third Nordic Congr. Orn. 1981: 119-129.

Meltofte, H. 1993: Vadefugletrækket gennem Danmark. De invol­verede bestande, deres træktider og træk­strategier. – Dansk Orn. Foren. Tids­skr. 87: 1-180.

Meltofte, H., J. Blew, J. Frikke, H.-U. Rösner & C.J. Smit 1994: Numbers and distribution of waterbirds in the Wadden Sea. Results and evaluation of 36 simultaneous counts in the Dutch-German-Danish Wadden Sea 1980-1991. – IWRB Publication 34 / Wader Study Group Bull. 74, Special issue. Common Secretariat for the Cooperation on the Protection of the Wadden Sea.

Rattenborg, N. 1995: Fugleoptællinger på Mandø 1973-1991. Pp. 7-9 i M. Grell & M. Nielsen (eds): Feltornitologisk symposium på Mandø 1994. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rösner, H.-U., J. Blew, J. Frikke, H. Meltofte & C.J. Smit 1995: Anzahl und Verteilung von Wat- und Wasservögeln im Wattenmeer (Dänemark, Deutchland, Niederlande). – Natur und Landschaft 70: 412-419.

Meltofte, H., J. Blew, J. Frikke, H.-U. Rösner & C. Smit 1996: Wad- en watervogels in de Waddenzee: de resultaten van tellingen uit het Nederlands-Duits-Deens Waddengebied in de periode 1980-91. – Limosa 69: 136-137.

 

Øvrige publikationer

[der er givetvis flere]

Schiøler, E.L. 1927: Revideret Fortegnelse over Danmarks Fugle. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 21: 1-43.

Løppenthin, B. 1946: Fortegnelse over Danmarks Fugle. – Dansk Ornithologisk Forening. 

Løppenthin, B. 1956: Rettelser og tilføjelser til Fortegnelse over Danmarks Fugle. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 50: 234-245.

Nørrevang, A. & E. Meyer (red.) 1959: Jeg ser på fugle. – Politikens Forlag.

Ferdinand, L., T. Dybbro, J. Dyck, P. Hald-Mortensen, K. Hansen, B.P. Nielsen, H.S. Møller & L.H. Sørensen 1975: Kystfuglejagt og kystfuglebeskyttelse. – Dansk Ornithologisk Forening.

Dybbro, T. 1978: Oversigt over Danmarks fugle 1978. – Dansk Ornithologisk Forening, København.

Møller, A.P. 1981: Dansk Ornithologisk Bibliografi. – Dansk Ornithologisk Forening.

Fjeldså, J. & H. Meltofte (eds.) 1983: Proceedings of the Third Nordic Congress of Ornithology, 1981. – Dansk Ornitologisk Forening & Zoologisk Museum.

Woolhead, J. & S. Brøgger-Jensen 1984: Fuglebeskyttelse og fugleforskning. Symposium 1984. – Dansk Ornitologisk Forening.

Braae, L. & J. Woolhead 1986: Dansk Ornitologisk fugleovervågning – status og fremtidigt program. – Dansk Ornitologisk Forening.

Jacobsen, P. & L. Schack-Nielsen (red.) 1987: Se på fugle. – G.E.C. Gads Forlag.

Meltofte, H. & J. Fjeldså (red.) 1989: Fuglene i Danmark, bd. 1 & 2. – Gyldendal i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening.

Olsen, K.M. 1992: Danmarks Fugle – en oversigt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Meltofte, H. 1996: A new Danish hunting and wildlife manage­ment act: the result of mutual understanding and compromise between hunters and non-hunters. – Gibier Faune Sauvage, Game Wildl. 13: 1001-1021.

Novrup L. & E. Østergaard (red.) 1997: Sjældne ynglefugle – 25 år i Vestjylland. – DOF’s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Grell, M.B. 2000: Forvaltningsplan for hvid stork Ciconia ciconia i Danmark. – Dansk Ornitologisk Forening.

Grell, M.B., J. Hansen & B. Rasmussen 2000: Overvågning af den akut truede ynglefugl, Toplærken Galerida cistata – med en gennemgang og vurdering af Toplærkens danske ynglehabitater år 2000. – Dansk Ornitologisk Forening.

Østergaard, E. 2000: Pomeransfuglen (Charadrius morinellus) i Vestjylland. – DOF’s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Hansen, K. 2001: Millioner uden målsætning redder ikke Tøndermarskens natur. – BæreDygtighed (for Dansk Ornitologisk Forening).

Heldbjerg, H. & M.B. Grell 2002: Forslag til forvaltningsplan for den danske ynglebestand af Hjejle Pluvialis apricaria. – Dansk Ornitologisk Forening.

Meltofte, H. & J. Fjeldså (red.) 2002: Fuglene i Danmark (2. udgave). – Gyldendal i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening.

Grell, M.B. 2003: Forslag til en forvaltningsplan for bevarelsen af Rød glente Milvus milvus i Danmark. – Dansk Ornitologisk Forening.

Thorup, O. 2003: Truede engfugle. Status for bestande og forvaltning i Danmark. – Dansk Ornitologisk Forening.

Grell, M., H. Heldbjerg & T. Vikstrøm 2005: Danmarks fugleliv 2005 – Fra viden til handling. – Dansk Ornitologisk Forening.

Rasmussen, L.M. 2008: The Danish Wadden Sea as Breeding Ground and Crossroads for Birds. – Dansk Ornitologisk Forening, BirdLife Denmark.

Meltofte, H. (red.) 2010: Danmarks natur 2010 – om tabet af biologisk mangfoldighed. – Det Grønne Kontaktudvalg.

Meltofte, H. (red.) 2012: Danmarks natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed. – Det Grønne Kontaktudvalg.

Blæsbjerg, M., C. Abel, S.M. Andersen, K.N. Flensted, H.M. Jørgensen, H. Meltofte, C. Moshøj, S.V. Nicolajsen, S. Sveegaard, T. Vikstrøm & H.L. Winter 2012: Havets natur – et oplæg til handleplan for Danmarks marine biodiversitet. – Det Grønne Kontaktudvalg.

Meltofte, H. 2015: Bestemmelserne om at holde hunde i snor på strande og i skovene efterleves kun i begrænset omfang. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: 145-147.

Meltofte, H., L. Dinesen, D. Boertmann & P. Hald-Mortensen 2021: Danmarks fugle gennem to århundreder. Udviklingen i Danmarks yngle- og trækfuglefauna siden år 1800 i relation til landskabs-, klima- og samfundsændringerne. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 115: 1-184.