Repræsentantskabet er DOF's øverste myndighed. Som foreningens øverste myndighed har repræsentantskabet til opgave at fastlægge hovedlinierne i DOF's nationale og internationale aktiviteter og bestemme foreningens overordnede økonomiske politik. 

Der er 60 delegerede som udgøres af hovedbestyrelsen og af repræsentanter for lokalafdelingerne.

Repræsentantskabet mødes to gange årligt.