Hvornår blev æggene lagt og klækket?

Tid fra æg nr. 1 blev lagt: 00 dage
Tid fra første æg klækkede: 00 dage

 

Hjælp UgleTV imod sort skærm 

Vores udstyr er gammelt, og det volder desværre problemer for vores transmission. Tilmed mangler UgleTV finansiering for, at vi i fremtiden kan sikre dig unikke oplevelser med livetransmission fra Danmarks mest kendte uglerede. Oplevelserne er store, men det gælder også arbejdet bag den daglige produktion. Til gengæld ved vi også, at seerskaren er stor, og det er derfor, vi beder om din hjælp til DOFS UgleTV. På forhånd tak for din støtte.

 

 

 

 

UgleTV er tilbage 

Foråret og familielivet er i fuld gang hos de store hornugler i den sønderjyske grusgrav, der siden 1998 har huset et ynglepar af Europas største ugle.

I syv år har de store hornugler spillet hovedrollerne i DOF’s reality-tv fra grusgraven, hvor nattelivet repræsenterer den største aktivitet, men hvor der kan ske noget uventet døgnet rundt. Man ved aldrig med ugler.

”Uglehunnen har lagt sit første æg i begyndelsen af uge 9, og derpå vil der gå 30-32 dage, før det klækker. Det er rekordtidligt, at uglefamilien har gjort klar til æglægning og udrugning”, siger Klaus Dichmann, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) ekspert i ugler og manden bag opsætningen af video-kameraet, som sørger for levende billeder døgnet rundt.

”Normalt lægger stor hornugle æg mod slutningen af marts, men den milde vinter og de høje temperaturer i både januar og februar har formentlig sat ekstra skub i yngleforberedelserne hos uglerne. Jeg har aldrig tidligere oplevet så yngleklare hornugler i slutningen af februar, som parret i grusgraven med web-kameraet, Også sidste år var uglerne rekordtidligt på færde. Vi skal sikkert til at justere vores fortælling om stor hornugle, så det hedder sig, at den yngler allerede i februar”, siger ugleeksperten.

SE VIDEOER:

Ringmærkning af unger 2019:

Så tæt på kom vi i 2018:


Se flere spændende videoer fra sæsonerne 2014 - 2017

Stor hornugle - fakta:

• Stor hornugle er Danmarks største ugle med et vingefang som en velvoksen mand, op mod 180 cm. og en højde på 70 cm.
• Stor hornugle graver ”reden” i jorden eller lægger æg direkte i skovbunden. De kan også flytte ind i reder lavet af ravn, duehøg eller fiskehejre.
• Kun hunnen ruger. Hannen skaffer føde til hende i rugetiden, og mens ungerne er små. 
• Han afleverer som regel byttet, når det er mørkt. Hunnen lægger som regel to - fire æg og ruger på dem omkring 32 dage.
• Den sluger sit bytte helt. Knogler kan den ikke fordøje, men gylper dem op som andre ugler. 
• Den er en fænomenal rottefænger, hvilket vi har set adskillige eksempler på i UgleTV, når den ene døde rotte efter den anden hjembringes til reden og sluges hel.
• Ugleunger flyver ikke hjemmefra, men går hjemmefra. Derefter finder forældrene dem via deres stemme og fodrer dem, til de kan klare sig selv.
• Bestanden af stor hornugle er genindvandret fra Tyskland og har spredt sig op til Limfjorden. Den yngler kun i Jylland med op til 130 par.
• Engang levede stor hornugle i hele Danmark, men bestanden blev udryddet i Danmark på grund af jagt og forgiftning
• Vi håber, mange er enige med DOF i, at stor hornugle skal bevares i Danmark.
• Ungerne i reden bliver ringmærket, når de er cirka 30 dage gamle.
• Siden 1999 er der ringmærket 34 unger i reden i den sønderjyske grusgrav.
• De fleste år er der blevet ringmærket to unger i reden, men både i 2011 og 2012 var det hele fire unger, der blev ringmærket. I 2017 blev ungerne taget af en ræv.
• Ni af de 34 ringmærkede unger er genmeldt. Fire i Danmark og fem i Slesvig Holsten i Tyskland.
• Otte af de genmeldte ugler blev fundet døde, mens en blev sat fri efter ophold på plejestation.
• Dødsårsagerne fra de genmeldte ugler var blandt andet trafikdrab, kollision med mast og indsmurt i olie.
• Læs mere om stor hornugle på www.dof.dk/storhornugle

 


Skriv en kommentar
-> skriv en kommentar
Kommentarer
-> kommentarer