Uglerne er tilbage2023 2

UgleTV er lukket

UgleTV har i mange år beriget seerne med nuttede ugleunger og voldsomt naturdrama. Men 2023 blev den sidste sæson med live-tv fra uglereden. 
DOF BirdLife har besluttet, at der ikke længere skal sendes UgleTV fra webkameraet ved reden med stor hornugle i en grusgrav i Sønderjylland.
Efter et par lidt ustabile ynglesæsoner for uglerne har DOF BirdLife besluttet, at det nu er tid til at afprøve nye muligheder for FugleTV.
Det handler blandt andet om at formidle viden om andre fuglearter med anderledes familieliv, andre fortællinger og budskaber.Hovedbestyrelsen i DOF BirdLife har besluttet, at der i 2024 skal satses på FugleTV om havørne (ØrneTV) og mursejlere.Årene med UgleTV har både været spændende og lærerige, og DOF BirdLife vil gerne takke Klaus Dichmann for hans store arbejde både som ugleekspert og hovedpersonen bag UgleTV.
 
Kommentarsporet på UgleTV er nu lukket. Spørgsmål om DOF's FugleTV kan sendes til dof@dof.dk
 
Tak for jeres engagement og tak for, at I fulgte med.