Vær med til DOF’s spontantællinger!

 - Det er nemt og helt uforpligtende

Fra 2023 kan du deltage i DOF’s nye projekt til fugleregistrering: Spontantællinger

  • Fem minutters varighed
  • Indtastes via https://spontan.dofbasen.dk
  • Hvor og hvornår du har lyst. Tidspunkt og placering registreres automatisk.
  • Alle sete og hørte fugle registreres
  • Mulighed for at dyste med sig selv og andre

 Spontantællinger er udviklet med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond. 

Om spontantællingerBillede1

Formålet med spontantællingerne
Spontantællingerne har til formål at indsamle data om de danske fuglebestande og skal anvendes i forbindelse med beskyttelse af Danmarks fugle og natur og i videnskabelige sammenhænge. Appen til indtastning gør det nemt og hurtigt at deltage!

Ligesom punkttællingerne handler spontantællingerne primært om de almindelige fuglearter med fokus på art og antal. Hvor punkttællingerne bruges til at belyse bestandsudviklingen fra år til år, anvender vi spontantællingerne, fx når vi ønsker at vide, hvordan bestandsudviklingen er for en enkelt art i løbet af året, eller hvordan det her og nu står til med fuglelivet i en bestemt naturtype eller landsdel.

Din indsats
Du kan udføre en spontantælling hvor og hvornår, du vil. En tælling finder sted på ét punkt, foretages af én observatør, og varer 5 minutter, hverken mere eller mindre.

Det er således enkelt og overkommeligt for den enkelte deltager, men tilsammen skaber tællingerne enestående viden om det danske fuglelivs aktuelle tilstand.

Du skal være bruger af DOFbasen. Er du ikke det, kan du oprette dig via https://dofbasen.dk/opretmig.php

Krav til fuglekendskab 
Spontantællinger kræver godt kendskab til landets fugle (dog ikke nødvendigvis de sjældne).  Kravet til fuglekendskab er således lidt højere end det grundlæggende kendskab, der kræves til f.eks. punkttællinger (www.dof.dk/fakta-om-fugle/punkttaellingsprogrammet). Det skyldes groft sagt, at enhver spontantælling sammenlignes med mange andre spontantællinger udført af andre tællere, mens punkttællinger sammenlignes med tidligere punkttællinger udført af samme deltager. Man behøver ikke have deltaget i Punkttællingsprogrammet for at blive spontantæller. Alle med et godt kendskab fugle opfordres til at deltage.

 

Praktisk udførelse af spontantællingBillede2

Valg af tællepunkt
Du må udføre spontantælling hvor og hvornår, du vil, men vi vil gerne have foretaget tællinger over hele landet, så vi opfordrer til, at man opsøger områder med ingen eller få tællinger. Du kan få overblik over, hvor der er få tællinger på det seneste ved at besøge dæknings-/pointkortet.

Vi ønsker tællingerne foretaget så bredt som muligt, så de repræsenterer hele Danmark, alle naturtyper, hele året og hele døgnet. Vi er eksempelvis meget interesseret i punkter i agerlandet, da det er landets mest udbredte landskabstype, men også i mere fåtallige naturtyper som f.eks. heder, der er en underrapporteret landskabstype, hvad fugle angår. Naturforholdene på punktet skal dog IKKE beskrives af tælleren.

Du kan udføre en spontantælling med eller uden kikkert, men undgå steder med meget begrænset udsyn. Punktet må dog gerne ligge i f.eks. by eller skov, selvom udsynet kan være begrænset her. Du kan som sagt altid tælle hvor og hvornår, du vil, men tællepunkter i rene naturtyper giver bedre muligheder for dataanalyse og mindsker desuden risikoen for, at man dækker flere DOFbaselokaliteter under spontantællingen.

Hvilke fugle skal tælles? 
Alle de fugle, der ses eller høres fra optællingspunktet, og som kan artsbestemmes, inden for ca. 1 km fra tællepunktet efter din bedste vurdering. Du må IKKE bruge teleskop. Du må ikke påbegynde en spontantælling foranlediget af en allerede opdaget fugl, f.eks. en sjælden art. Dette for at undgå, at usædvanlige arter bliver overrepræsenteret. Hvis det ikke er muligt at artsbestemme eller notere samtlige fugle du ser inden de fem minutter er gået, er det tilladt at fortsætte indtastning efter tiden er gået. Sørg så vidt muligt for kun at indtaste fugle, der blev registreret inden for de fem minutter. 

Om brugen af diverse bestemmelsesapps, fx Merlin
Du må ikke bruge apps som fx Merlin eller BirdNet, da disse apps alt for ofte bestemmer forkert. Hvis du synes, du har et stort behov for en sådan app, kan du fx i stedet foretage dine spontantællinger et sted i dit lokalområde, hvor du er mere fortrolig med fuglestemmerne. Husk, du også gerne må tælle alle pattedyr, padder, krybdyr og sommerfugle.”

Hvornår på døgnet kan spontantællinger foretages? 
Spontantællinger kan foretages hele døgnet. Fuglene er som regel mest aktive først på dagen, men du kan frit vælge at tælle på det tidspunkt, der passer dig bedst.

Vejrforhold 
Spontantællinger bør kun udføres i godt vejr. Regn og tæt tåge bør undgås. Vejrforholdene kan indtastes, men det er ikke obligatorisk at gøre det.

 

 

Indtastning af spontantælling

Indtastning 
Sker bedst ved brug af den særlige spontantællings-app, som findes på https://spontan.dofbasen.dk. Fra denne hjemmeside kan appen installeres på telefonen, så den også kan bruges offline.

Du kan lave indtastning direkte i felten via ”start ny tælling” eller indtaste tællinger efterfølgende via ”Indtast gennemført tælling”.

Ved live-indtastning vælges dato og starttid automatisk af app’en. Placeringen angives via telefonens GPS-signal eller ved at brugeren selv placerer ’nålen’. Nålen skal sættes der, hvorfra brugeren står stille og laver sin tælling.

Efter endt tælling vælger appen selv den mest præcise DOFbaselokalitet. Hvis der er mangler lokalitetsgrænser i området, eller der er begrænset forbindelse til internettet, vælger appen selv lokaliteten med den nærmeste centerkoordinat. Der er siden mulighed for at ændre den valgte lokalitet.

Det er muligt, men ikke nødvendigt, at indtaste detaildata såsom køn og alder. Disse detaildata må ikke tage fokus fra grunddata, dvs. art, antal og primær adfærd. Nye individer af samme art, der registreres i løbet af de 5 minutter, tilføjes blot til det allerede indtastede antal for arten.

Hvis en spontantælling ikke indtastes i appen under tællingen, men i stedet fx noteres i en notesbog, bør tællingen indtastes i appen snarest muligt efter tællingen. I så fald indtastes datoen og starttiden (sluttiden sættes automatisk til 5 min senere).

Varigheden af en spontantælling 
5 minutter, hverken mere eller mindre. Appen til spontantælling indeholder et stopur, der sikrer den korrekte varighed. Ved indtastning aktiveres der på skærmen et nedtællingsur, som holder styr på de 5 minutter. Efter 5 minutter starter alarmen, men uret fortsætter med at tælle ned, altså i minus. HUSK at slå lyd/vibration til på mobiltelefonen! Appen skal være åben og mobilen ulåst for at alarmen fungerer.

En tælling kan ikke afbrydes og derefter genoptages; hvis tællingen afbrydes, er den gået tabt og må slettes. Men start meget gerne forfra, det tager kun 5 minutter!

 

 

 

SpiltilstandBillede5

Spil-elementet i appen skal gøre det sjovere for brugeren at udføre spontantællinger og besøge områder, hvor der normalt ikke tælles fugle, og belønne denne indsats! Spiltilstand kan når som helst slås til/fra under menupunktet indstillinger.

Beregningen af antal point for en tælling tager udgangspunkt i antal tællinger i kvadratet i den seneste måned. Point gives kun for en tælling højst én gang i timen i samme kvadrat, og efter den første sådanne tælling gives der kun 10 point for øvrige tællinger samme dag i samme kvadrat. Der er desuden en tidsgrænse på syv dage for hvor længe efter en tælling, man må være om at indtaste den, hvis man vil have points for den. Du kan se dine point og din placering under menupunktet ’Min Statistik’ på forsiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælp til installation

Spontantællingsappen er udviklet som en såkaldt PWA, der kan fungere både i browser og installeres som en app på telefon eller computer.
Nedenfor finder du en kort guide til installation på hhv. android-telefon og iPhone. Har du problemer med at installere appen, er du velkommen til at kontakte projektledelsen.

Installation af appen på android-telefon
Ved besøg på siden http://spontan.dofbasen.dk trykker du på ”installer som app”. Spontantællinger kan nu tilgås som app på din telefon.

1

Installation af appen på iPhone
Til iPhone er det også let at installere, men lidt anderledes end til Android – du gør således:
Åben http://spontan.dofbasen.dk  i din Safari internetbrowser, og fra loginskærmen, klikker du på ”Dele” symbolet i bunden:

2

Herefter trykker du på “Føj til hjemmeskærm”.

3

Spontantællinger vil kort efter være tilgængelig som app på din iPhone.

Hvordan slår jeg geolokalisering til på min iPhone?

https://www.youtube.com/watch?v=xYjYzqZMP50 

https://www.youtube.com/watch?v=FsIajtof8nw 

Spørgsmål og kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte de projektansvarlige i Fuglenes Hus:

Thomas Vikstrøm (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)
& Daniel Palm Eskildsen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Fuglenes Hus
Vesterbrogade 140
1620 København V.
Tlf.: 3328 3800 (kl. 11-15)

© Dansk Ornitologisk Forening 2023