Hvordan går det med de danske ynglefugle? Fortsætter duehøgen med at øge sit udbredelsesområde? Skrumper bomlærkens fortsat, og søger nattergalen stadig mod nordvest?

Det og meget mere kan du være med til at finde ud af ved at deltage i Atlas III.

Er bomlærkens udbredelsesområde forsat med at skrumpe ind i det 21. århundrede? Dette og meget andet vil Atlas III give svar på. - See more at: http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=936&Itemid=992#sthash.eiRllkSV.dpu

Atlas III's formål er at levere helt opdateret dokumentation for den aktuelle udbredelse af alle ynglende fuglearter i Danmark, samt beregne tætheder og bestandsestimater for de mest almindelige fuglearter i ynglesæsonen og om vinteren. Resultater vil blive sammenlignet med arternes udbredelse i 1970'erne og 1990'erne og blandt andet vise arternes udviklingstendenser.


Aage V. Jensens Naturfond har bevilget midler til forberedelsen, gennemførelsen og afrapporteringen af Atlas III i årene 2012-2019.