Hvordan går det med de danske ynglefugle? Fortsætter duehøgen med at øge sit udbredelsesområde? Skrumper bomlærkens fortsat, og søger nattergalen stadig mod nordvest?

Det og meget mere så vi nærmere på i Atlas III.

Er bomlærkens udbredelsesområde forsat med at skrumpe ind i det 21. århundrede? Dette og meget andet vil Atlas III give svar på. - See more at: http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=936&Itemid=992#sthash.eiRllkSV.dpu

Atlas III's formål var at levere helt opdateret dokumentation for den aktuelle udbredelse af alle ynglende fuglearter i Danmark, samt beregne tætheder og bestandsestimater for de mest almindelige fuglearter i ynglesæsonen og om vinteren. Resultaterne er blevet sammenlignet med arternes udbredelse i 1970'erne og 1990'erne og viser blandt andet arternes udviklingstendenser.

Projektet gik i gang den 1. marts 2014 og løb over fire år. Her på siden kan du blandt andet læse om feltundersøgelserne, finde viden om kvalitetssikring af data og om projektets fire stadier.

Aage V. Jensens Naturfond har bevilget midler til forberedelsen, gennemførelsen og afrapporteringen af Atlas III i årene 2012-2020.