Hør, hvad deltagerne forventede at få ud af at være med i Atlas III 

Andreas Winding Mønsted, lokalvalidator for Østjylland
"Jeg har glædet mig til Atlas III, siden jeg så lyset (og fuglene) for 15 år siden. At kunne bidrage til et så vigtigt projekt bliver helt klart noget af det mest spændende i min ornitologiske karriere. Jeg passerer hver dag en del forskellige kvadrater og har nu endnu en god grund til at standse ved et levende hegn eller et lille vandhul på vejen. Glem alt om hits og dagslange, opslidende udflugter: Microbirding, her kommer jeg! Alle fugle tæller (og tælles)!" 

Liva Gerd Bonnesen, lokalkoordinator for DOF-Sønderjylland
"Jeg har valgt at blive lokalkoordinator i ATLAS III, fordi det giver mig en enestående mulighed for at lære noget om, hvordan et fuglefagligt projekt forløber. 
Det giver god mening for mig, at jeg som frivillig deltager i projektet er med til at gøre en forskel for fuglene og naturen i Danmark, og at de indsamlede data anvendes af forskningsinstitutioner og beslutningstagere til en bedre og mere effektiv fuglebeskyttelse i Danmark." 

Boris Schønfeldt, atlasdeltager 

"Jeg deltager i Atlas III, fordi det er vigtigt, at vi får ny viden om udbredelsen af vores fugle. Ændringer i udbredelsen kan nemlig fortælle noget om både den måde vi forvalter vores natur, men også noget om påvirkninger fra klimaforandringerne. Ved at gennemføre endnu en Atlasundersøgelse får vi mulighed for at vise ændringer i udbredelsen af de danske ynglefugle. Samtidig synes jeg det bliver meget interessant for første gang at lave undersøgelser af bestandsstørrelser. Hidtil har vi måttet nøjes med estimater af antallet af helt almindelige fugle. Men med en relativt lille indsats vil vi i Atlas III via de såkaldte TimeTælleTure blive i stand til at udtale os om bestandsstørrelser for de almindeligste ynglefugle i Danmark. Og hvem vil ikke gerne kunne sige lidt mere præcist, hvor mange bogfinker der findes i Danmark?"

Bo Kayser, atlasdeltager
"...Selvfølgelig vil jeg også gerne være med i Atlas III og jeg glæder mig til at se resultaterne af udvidelsen med vinterfugletællinger. Jeg var med i Atlas I i 1970’erne. Dengang var det noget helt nyt og spændende, der kom ud af det. Jeg var også med i Atlas II i 1990’erne. Det var interessant at se de overraskende store ændringer, der var sket på 20 år, og nyskabelsen med bestandstæthedsresultaterne... "