- Du er vigtig for Danmarks fugle!  

Som atlasdeltager er du med til at kortlægge, hvilke fuglearter der yngler hvor i landet.

Du skal registrere alle ynglende arter du observerer med tilhørende yngleadfærd, f.eks. rugende eller syngende.

Du vælger dog frit, hvornår og hvor i landet, du ønsker at observere. Så er du på besøg hos nogle gode venner i Sønderjylland og observerer en solsort med en orm i næbbet, kan du til enhver tid registrere det. Du er således ikke fastlåst til udelukkende at udføre feltundersøgelser i et bestemt område af landet.

Forudsætninger for at være atlasdeltager: Grundlæggende kendskab til Danmarks ynglefugle samt mulighed for at indrapportere eller få indrapporteret observationerne elektronisk.

Se her, hvordan du kommer hurtigt i gang.


Foto: Solsort af Johanna Hart ©