1)     Redebyggende fugl (B) 
2)     Rugende fugl (BRu) 
3)     Bevæger sig til/fra aktiv rede (BRr) 
4)     Med ekskrementsæk i næb (EN) 
5)     Brugt rede fra samme år (R) 
6)     Gammel fugl med føde til mage/unger (FU) 
7)     Rede med unger (RU)
8)     Rede med æg (RÆ)
9)     Nyudfløjne unger (UF)
10)   Dununger (DU)
11)   Tydelig afledningsadfærd på egnet ynglebiotop (AA)
12)   Ængsteligt kaldende (varslende) voksen fugl på egnet ynglebiotop (K)
13)   Parringsadfærd på egnet ynglebiotop (P)
14)   Syngende på egnet ynglebiotop i yngletiden (SY)
15)   Territoriehævdende fugl på egnet ynglebiotop i yngletiden (TH)
16)   Ventehan på egnet ynglebiotop i yngletiden (VH)
17)   Vogtermage på egnet ynglebiotop i yngletiden (VM)
18)   Samler redemateriale (RM)
19)   På egnet ynglebiotop i yngletiden uden anden yngleadfærd (V)
20)   Eftersøgt, men ikke fundet (Nul)