Har du set en ynglende fugl kan du nemt og hurtigt blive en del af Danmarks nye fugleatlas ved at indtaste den i atlasbasen.

  1. Opret dig som bruger i DOFbasen www.dofbasen.dk/opretmig.php
  2. Klik på fanebladet Atlas og vælg Indtast/ret observationer.

  3. Vælg det kvadrat din(e) observation(er) stammer fra, og indtast din(e) observation(er).

Husk, at når du observerer ynglefugle er det vigtigt, at du noterer hvilken yngleadfærd de udøver.
Du kan se de forskellige yngleadfærdstyper her.