aarsmoede20132 096

Atlas-teamet (Projektets medarbejdere fra Fuglenes Hus)

Lokalkoordinatorer (Ansvarlige for lokalafdelingernes kvadrater)

Lokale validatorer (Ansvarlige for validering af lokalafdelingernes kvadrater)

Artsvalidatorer (Ansvarlige for validering af udvalgte arter)

Specialteams