DOF BirdLife har gennem 30 år været internationalt engageret og aktiv partner i BirdLife International, et verdensomspændende partnerskab bestående af 122 naturorganisationer i 122 lande fordelt på seks regioner.

dof i verden topfoto 1400px
Hvidhalet rynkenæb (næsehornsfugl). Foto: Ondrej Prosicky

I nært samarbejde med nationale BirdLife-partnere bidrager DOF BirdLife til at beskytte vigtige naturområder uden for Danmarks grænser.

  • På EU-niveau arbejder vi for at påvirke udvikling, implementering og håndhævelse af en ambitiøs EU-biodiversitetspolitik og -lovgivning, der skal sikre beskyttelse af truede arter og mere plads til fri, sammenhængende natur med et særligt fokus på EU's fugle- og habitatdirektiver og Natura 2000-netværket. Arbejdet sker i koordination med BirdLife Europa & Centralasiens regionalkontor i Bruxelles og regionens 49 BirdLife-partnere.
     
  • I Afrika og Asien arbejder vi med skovbeskyttelse gennem styrkelse af civilsamfund i forvaltning, advocacy og forbedring af levevilkår i tæt samarbejde med lokale BirdLife-partnere og i koordination med BirdLife Afrikas regionalkontor. Læs mere om vores internationale skovbeskyttelse.

  • I Latinamerika opkøber vi degenereret tropisk skov med midler indsamlet via DOF's Klimafond. Opkøb sker så vidt muligt i koordination med BirdLife Amerikas regionalkontor og i områder, som forvaltes af nationale BirdLife-partnere.

DOF BirdLifes internationale arbejde baserer sig på erfaringer, organisationen har gjort sig gennem mere end 100 års indsats for fuglebeskyttelse. Arbejdet støttes af Internationalt Udvalg (INTUD), mens det internationale naturpolitiske arbejde støttes af Naturpolitisk Udvalg (NATUD). Begge udvalg består af frivillige.

Som del af BirdLife-partnerskabet læner vi os op ad de politikker og principper for det internationale arbejde, som BirdLife International løbende formulerer. Med 11 millioner medlemmer og 8000 ansatte indtager BirdLife-partnerskabet en nøglerolle i det globale arbejde med natur- og fuglebeskyttelse.

BirdLife Partnership 16 by 8 2014 05 1400px