Grupper og udvalg

Udvalg
De faglige udvalg fungerer som rådgivere for bl.a. hovedbestyrelsen i faglige spørgsmål. Udvalgene er nedsat og valgt af repræsentantskabet og hovedbestyrelsen.
En liste over udvalgene kan ses i dropdownmenuen til venstre.

Grupper
En række lokale grupper forestår store dele af det faglige arbejde i foreningen. En liste over udvalgene kan ses i dropdownmenuen til venstre.