DOF’s internationale udvalg, i daglig tale INTUD, har som hovedopgave at rådgive de ansatte i den Internationale Sektion og Hovedbestyrelsen.

Kommissorium for Internationalt Udvalg

  1. Udvalgets navn er INTERNATIONALT UDVALG, i daglig tale INTUD. Udvalget er nedsat af DOF's repræsentantskab og hovedbestyrelsen som fast rådgivende udvalg i henhold til DOF's vedtægter.
  2. Udvalgets ansvars- og arbejdsområder
  • Udvalget følger og vurderer den internationale udvikling indenfor fugle- og naturbeskyttelse.
  • Udvalget giver, med udgangspunkt i denne udvikling samt medlemmernes engagement, rådgivning og oplæg til DOFs strategier og politiske såvel som projektrettede satsninger.
  • Udvalget formidler faglig rådgivning.
  • Udvalget støtter mindre initiativer til fremme af international fuglebeskyttelse, herunder forvaltning af "frie midler".
  • Udvalget aflægger årligt beretning til repræsentantskabet.

Udvalgets placering i DOF's organisation giver naturlige grænseflader med hovedbestyrelsen, fuglestationsudvalget, videnskabeligt udvalg, ungdomsudvalget og naturpolitisk udvalg, idet sidstnævnte dækker BirdLife-samarbejdet ift EU. Udvalget mødes mindst to gange årligt.

Udvalget har følgende medlemmer: Udvalget har følgende medlemmer: Jon Fjeldså, formand, Alex Rosendal, næstformand, Finn Danielsen, Michael Køie Poulsen, Ole Friis Larsen, Lars Smith, Steen Asbirk, Lene Smith og Andreas Winding.

Sekretær: Thomas Lehmberg. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Link til DOF's internationale engagement