Alex Rosendal er uddannet arkitekt, men har altid interesseret sig for fugle. Han har været aktiv i DOF siden 1978 som bl.a. stortursleder, formand for DOF-København (1989-2002), medlem af repræsentantskabet, siddet i diverse udvalg samt nuværende medlem af DOF Travel Fonden, Trækfuglegruppen og Intud. Alex har rejst i bl.a. Asien, Afrika og Sydamerika og har de sidste 10 år specielt interesseret sig for naturbeskyttelse.Alex er INTUD`s repræsentant i Trækfuglegruppen og har været 3 gange i Ghana på hhv. forskningstur, privat fugletur og som leder for DOF Travel i 2013.

Birgit Madsen er kultursociolog, Mag. Art. og tidligere seniorkonsulent i Udenrigsministeriet. Birgit har mange års erfaring med forsknings- og projektarbejde på landsbyniveau i flere afrikanske lande og Indien, hvor hun har arbejdet med kvinder i udvikling og folkelig deltagelse med primær fokus på vandsektoren og landbrugssektoren. Interessen for fugle stammer fra aktivt medlemskab af Birdlife Zimbabwe i 1980’erne. I INTUD, hvor Birgit har været med siden september 2010, arbejder hun med udvikling af den internationale strategi, kulturmødet for udsendte DOF frivillige og projekter i Afrika.

Finn Danielsen er cand. scient. og økolog i Nordisk Fond for Miljø og Udvikling. Han arbejder med at integrere bevarelse af naturressourcer og lokal udvikling, både i Arktis og i den tredje verden. Igennem en årrække har Finn særligt arbejdet med brug af lokale observationer og viden til at forvalte naturressourcer. Tidligere aktiv i DOFs lokalafdeling i Vestsjælland og i flere af DOFs faglige grupper, bl.a. Havfuglegruppen og DAFIF.

Henriette Tøttrup Hansen har været medlem af INTUD siden september 2010. Fugleinteressen har altid været en vigtig del af livet, og hun er en aktiv feltornitolog. Henriette har været med i Caretakerprojektet fra start til slut. Derfor var hun en af de 2 aktive som var på Flores i Indonesien i 2009, for at følge DOF’s projekt med besøg rundt i landsbyerne. Efterfølgende havde hun også indonesere på et lærerigt besøg hjemme. Henriette lider af kronisk rejsefeber, og har stor interesse i den spændende natur, som findes verden rundt.

Jon Fjellså er ornitolog, Dr. Scient. og professor tilknyttet Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Zoologisk Museum, Københavns Universitet. Jon har lang erfaring med forskningsaktiviteter i alle verdensdele, især i Andesbjergene og Afrikas bjergregnskove. Forskningen fokuserer på at forstå baggrunden for den globale variation i biologisk artsrigdom, med fokus på samspillet mellem evolutions-processer og aktuelle økologiske forhold. Feltarbejdet har skabt grundlag for mange projekter med naturbevarelse i Sydamerika og Afrika, og Jon deltog i arbejdet omkring etableringen af organisationen BirdLife International, og var med til at sætte den internationale fuglebeskyttelse på DOFs dagsorden.

Jørgen Stubgaard, naturvejleder, medlem af DOF siden 1955 og af DOF’s hovedbestyrelse 1976-2001, herunder også af INTUD. Ringmærker for Zoologisk Museum 1956-1961 (Langesø, Fyn) og 1978-1988 (Hjørring). Har arbejdet som freelance journalist, forlagsredaktør og folkeskolelærer, og derefter som naturvejleder ved Hjørring Kommune 1986-2007. Har afholdt workshops i naturvejledning i Finland, Rusland og Grækenland. Fast på det daglige naturvejleder-indslag i P1-Morgen (DR), 2004-2011. Ugentligt naturprogram i Hjørring Nærradio 1985-95. Administrativ koordinator ved Chipata Nutrion Group, Zambia, 1982-84 for Mellemfolkeligt Samvirke. Blandt mange rejser også en 8 måneders studie- og reportagerejse i 1997 til Sydøstasien, Indonesien, Australien og New Zealand. Besøgte bl.a. DOF-projekt i Thailand og CARE-projekter i Vietnam. Tidligere mangeårigt DOF-medlem af Friluftsrådets oplysningsudvalg og internationale udvalg, samt af det rådgivende naturvejlederudvalg under Miljøministeriet. T.o.m. 2015 mangeårigt medlem af DN’s og CARE-Danmarks repræsentantskaber og af DN-Hjørrings bestyrelse Siden 2001 DOF’s medlem i bestyrelsen for The Society for the Protection of Prespa, Grækenland (www.spp.gr). Klik på INTERNATIONALE PROJEKTER og GRÆKENLAND, PRESPA-SØERNE og se artiklen ’Tyve år med DOF i Prespa’ plus BILLEDSERIE PRESPA.

Michael Køie Poulsen er uddannet biolog og arbejder forskning og rådgivning der relaterer til lokal udvikling og naturbeskyttelse. Han har arbejdet for BirdLife International i både Cambridge og i Indonesien og har arbejdet for Nordeco i en lang række lande i Afrika, Asien og Latinamerika. Han har i den forbindelse været bosat i mindst et halvt år i følgende lande: Fransk Polynesien, Ecuador, Indonesien, Filippinerne, Laos og Tanzania. Han har gennem 45 år været aktiv i først Salomonøerne og Zoologisk Museums efterfølgende ekspeditioner til Buru og Seram i det østlige Indonesien. Han er en meget aktiv feltornitolog både i Danmark og ude i Verden. Han mener at DOF bør gøre en indsats for at sikre fuglearternes overlevelse ligegyldigt hvor i Verden de er truede.

My Størup er skolelærer, naturvejleder, kunst- og antikhandler, miljøunderviser, og amatør ornitolog. Det internationale aspekt har altid fyldt meget i hendes politiske virke i DOF, som startede i 1988, da hun blev medlem af lokalbestyrelsen i DOF Bornholm. Derefter fulgte 19 år i DOF`s Hovedbestyrelse. Vi er privilegerede i Danmark, hvor fugle og natur er en integreret del af den danske kulturarv. Selvom vi også har uvidenhed at kæmpe imod, er de trusler, vi oplever i Danmark minimale sammenlignet med de forfærdelige overgreb på fugle og natur, der finder sted i alt for mange lande i resten af verden.Fordi jeg har denne viden og indsigt i mange af disse uacceptable forhold, har jeg et ansvar for at gøre noget ved det. Derfor er jeg medlem af INTUD.

Ole Brauer har været aktiv i DOF Nordsjællands bestyrelse siden afdelingens start i 2006. Har arbejdet med mange forskellige ting i Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde i over 25 år og gør det stadig. Har i den forbindelse boet i det sydlige Afrika i et par år, og i øvrigt rejst vidt og bredt i 30-35 lande, mest i Afrika og Latinamerika. Er ikke meget mere end en middelmådig feltornitolog (om end ivrig), men har rigtig godt kendskab til praktisk udviklingssamarbejde mellem private organisationer (civilsamfund, NGO’er), organisationsudvikling og den slags. Punkttæller, caretaker, atlaskvadratansvarlig m.m. Uddannet som cand.scient.pol.

Niels Riis har i over 30 år arbejdet med naturbeskyttelse og naturgenopretning både i Danmark og udlandet. Han blev medlem af INTUD i 1997, hvor han i en del år har været næstformand. I de sidste 5 år har Niels været med til at lede DOFs trækfugleprogram i Ghana. Niels er samtidig medlem af hovedbestyrelsen og foreningens næstformand. Privat er han uddannet biolog og driver et rådgivende ingeniørfirma med speciale i naturgenopretning.