Alex Rosendal. L1280521

Alex Rosendal er uddannet arkitekt, men har altid interesseret sig for fugle. Han har været aktiv i DOF siden 1978 som bl.a. stortursleder, formand for DOF-København (1989-2002), medlem af repræsentantskabet, siddet i diverse udvalg samt nuværende medlem af DOF Travel Fonden, Trækfuglegruppen og Intud. Alex har rejst i bl.a. Asien, Afrika og Sydamerika og har de sidste 10 år specielt interesseret sig for naturbeskyttelse.Alex er INTUD`s repræsentant i Trækfuglegruppen og har været 3 gange i Ghana på hhv. forskningstur, privat fugletur og som leder for DOF Travel i 2013.

Finn Danielsen. L1280499

Finn Danielsen er dr. scient. og medstifter af Nordisk Fond for Miljø og Udvikling (Nordeco). Nordeco er spydspids indenfor udvikling af kapacitet i redskaber, der kan fremme demokratisk borgerinddragelse i ressource-forvaltning. Finn har gennem mange år arbejdet med integration af lokal udvikling og naturbevarelse, både internationalt og herhjemme. I Grønland har han hjulpet Departementet for Fiskeri og Fangst med at opbygge Pisuna-programmet. Pisuna kan ’åbne dørene’ for bruger-viden i forvaltningen af de levende ressourcer. Pisuna blev tildelt Nordisk Råds Miljøpris 2018.  For tiden leder Finn et nyt tematisk netværk ”Collaborative Resource Management” for University of the Arctic. Desuden er han medredaktør af tidsskrifterne Citizen Science: Theory and Practice, og Conservation Letters. Tidligere aktiv i DOFs lokalafdeling i Vestsjælland og i flere af DOFs faglige grupper, bl.a. Havfuglegruppen og DAFIF (DOFs Arbejdsgruppe for International Fuglebeskyttelse).

INTUD Jon Fjeldsa

Jon Fjellså er ornitolog, Dr. Scient. og professor tilknyttet Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Zoologisk Museum, Københavns Universitet. Jon har lang erfaring med forskningsaktiviteter i alle verdensdele, især i Andesbjergene og Afrikas bjergregnskove. Forskningen fokuserer på at forstå baggrunden for den globale variation i biologisk artsrigdom, med fokus på samspillet mellem evolutions-processer og aktuelle økologiske forhold. Feltarbejdet har skabt grundlag for mange projekter med naturbevarelse i Sydamerika og Afrika, og Jon deltog i arbejdet omkring etableringen af organisationen BirdLife International, og var med til at sætte den internationale fuglebeskyttelse på DOFs dagsorden.

Jorgen Stubgaard. Portraet

Jørgen Stubgaard er naturvejleder. Medlem af DOF siden 1955, af DOF-Nordjylland’s bestyrelse 1974-82 (lokalbladet ’Riden’s første redaktør) og af DOF’s hovedbestyrelse 1976-2001, herunder også af INTUD. Ringmærker for Zoologisk Museum 1956-1961 (Langesø, Fyn) og 1978-1988 (Hjørring). Har arbejdet som freelance journalist, forlagsredaktør og folkeskolelærer, og derefter som naturvejleder ved Hjørring Kommune 1986-2007. Har afholdt workshops i naturvejledning i Finland, Rusland og Grækenland. Fast på det daglige naturvejleder-indslag i P1-Morgen (DR), 2004-2011. Ugentligt naturprogram i Hjørring Nærradio 1985-95. Administrativ koordinator ved Chipata Nutrion Group, Zambia, 1982-84 for Mellemfolkeligt Samvirke. Blandt mange rejser også en 8 måneders studie- og reportagerejse i 1997 til Sydøstasien, Indonesien, Australien og New Zealand. Besøgte bl.a. DOF-projekt i Thailand og CARE-projekter i Vietnam. Tidligere mangeårigt DOF-medlem af Friluftsrådets oplysningsudvalg og internationale udvalg, samt af det rådgivende naturvejlederudvalg under Miljøministeriet. T.o.m. 2015 mangeårigt medlem af DN’s og CARE-Danmarks repræsentantskaber og af DN-Hjørrings bestyrelse Siden 2001 DOF’s medlem i bestyrelsen for The Society for the Protection of Prespa, Grækenland (www.spp.gr). Klik på INTERNATIONALE PROJEKTER og GRÆKENLAND, PRESPA-SØERNE og se artiklen ’Tyve år med DOF i Prespa’ plus BILLEDSERIE PRESPA.

Michael Koie foto

Michael Køie Poulsen er uddannet biolog. Han har arbejdet for BirdLife International i både Cambridge og i Indonesien. Han har gennem 25 år arbejdet forskning og rådgivning der relaterer til lokal udvikling og naturbeskyttelse for den socialøkonomiske virksomhed Nordeco i en lang række lande i Afrika, Asien og Latinamerika. Han har været bosat i mindst et halvt år i følgende lande: Fransk Polynesien, Ecuador, Indonesien, Filippinerne, Laos og Tanzania. Han har deltog på Galathea 3 ekspeditionens fugleprojekt i Salomonøerne og på Zoologisk Museums efterfølgende ekspeditioner til øerne Buru og Seram i det østlige Indonesien. Han er en meget aktiv feltornitolog både i Danmark og ude i Verden. Han mener at DOF bør gøre en indsats for at sikre fuglearternes overlevelse ligegyldigt hvor i Verden de er truede.

Ole Brauer foto

Ole Brauer har været aktiv i DOF Nordsjællands bestyrelse siden afdelingens start i 2006. Har arbejdet med mange forskellige ting i Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde i næsten 30 år. Har i den forbindelse boet i det sydlige Afrika i et par år, og i øvrigt rejst vidt og bredt i 30-35 lande, mest i Afrika og Latinamerika. Er ikke meget mere end en middelmådig feltornitolog (om end ivrig), men har rigtig godt kendskab til praktisk udviklingssamarbejde mellem private organisationer (civilsamfund, NGO’er), organisationsudvikling og den slags. Punkttæller, caretaker, atlaskvadratansvarlig m.m. Uddannet som cand.scient.pol.

peter bonne eriksen foto

Peter Bonne Eriksen Jeg har haft en brændende interesse for fugle fra jeg var ca. 10 år og været medlem af DOF siden de tidlige teenageår hvor jeg boede i Næstved.

Jeg blev hurtigt involveret i lokalafdelingens arbejde og var leder af ture i Næstved området, arrangerede ungdomslejre på Feddet, og blev amtskoordinator for Storstrøms amt i den første Atlas undersøgelse.

Jeg har siden 1981 boet i Værløse i Furesø Kommune og været ansat i Novo Nordisk i en lang årrække. Her har jeg haft en række forskellige job indenfor forskning og udvikling, med ansvar for global produktudvikling og produktgodkendelser. Som medlem af R&D ledelsen har jeg været stærkt involveret i udvikling af strategi og forretningsplaner. Mine opgaver har i høj grad bestået i at forberede og gennemføre møder og forhandlinger med offentlige myndigheder verden over i forbindelse med udviklingsplaner og godkendelse af lægemidler.

Jeg har været på adskillige natur- og fuglerejser i Afrika, Asien og Amerika og har gennem en periode som konstitueret generalsekretær og siden bestyrelsesmedlem i WWF Danmark fået god indsigt i international naturbeskyttelse

Jeg er født i 1952, uddannet som civilingeniør med speciale i bioteknologi og har desuden en HD i ledelse og strategi. Er forfatter på en række videnskabelige artikler inden for klinisk kemi og kliniske undersøgelser.

ole friis larsen

Ole Friis Larsen Lige siden, at jeg blev optaget som medlem i 1968, har DOF været en selvfølgelig del af min vej gennem livet. Det begyndte endnu tidligere med den mærkelige og sjældne sorte fugl, der sad på en bundgarnspæl en tåget dag ved Isefjorden og viste sig at være en skarv, og musvågerne, som var de menneskeædende ørne i mit drengelivs ekspeditioner i Nordskoven ved Jægerspris. Musvågerne førte ikke blot nysgerrigheden dybt ind i skoven, men også til biblioteket og ind i Vagn Holsteins bøger om netop Nordskovens rovfugle.

Især holder jeg af det langsomme kratluskeri med håndkikkerten en morgen med høj himmel over noget skov et eller andet sted i verden. Fuglene er friheden, det eventyrlige og det guddommelige. Tællingerne og alt det andet arbejde i DOF er betalingen for utallige store oplevelser - den tak, som fuglene fortjener og har brug for. Det er nødvendigt at kæmpe for deres eksistens, både for fuglene og for, at vores efterkommere kan opleve den samme fortryllelse.

I øjeblikket er jeg med i Projekt Ørn, DOF's internationale udvalg og fuglestationsudvalget. Jeg er også kontaktperson for hovedbestyrelsen til DOF Storstrøm og DOF Nordsjælland. I udlandet er jeg medlem af BirdLife Malta og NABU i Tyskland.

På Malta er jeg engageret i kampen mod illegal jagt på trækfugle og deltager nogle uger om året i BirdLife Maltas overvågning af trækket over Middelhavet. Det er en aktivitet, hvor jeg meget konkret oplever, at en feltornitologs evner er med til at sikre, at tusindvis af trækfugle kommer levende videre, og det giver et fantastisk sus at se en Lille Skrigeørn skrue sig højt op over øens krybskytter og stryge mod Afrika i høj fart ud over 350 kilometer åbent hav. Også på Sicilien deltager jeg årligt i overvågning og beskyttelse af rovfugletrækket.

Alle fugle er spændende, men ud over skarver og musvåger holder jeg især af rovfugle og spætter, som jeg ser rigtig mange af i skovene omkring Berlin, hvor jeg ofte bor, og de store havfugle, som jeg har mødt på mine sejlture over Stillehavet. Mine faste favoritområder at se på fugle er Nordskoven ved Jægerspris, Nakskov Fjord og skove og flodlandskaber langs Oder på grænsen mellem Polen og Tyskland.

Jeg er født i 1952 som nabo til Jægerspris Slot, hvor min far var slotsfoged og min mor oldfrue. Jeg er uddannet journalist og har mange års erfaring med kommunikation både i en faglig hovedorganisation (FTF) og i dagspressen.

Ud over fuglene holder jeg meget af at vandre, cykle, læse, fotografere og rejse – især i Europa – af Beethovens symfonier, Mozarts operaer, kometer og Formel 1.

Sten Asbirk foto

Sten Asbirk. Jeg er født i 1948 og har interesseret mig for fugle, siden jeg var 12 år gammel. Jeg er uddannet biolog med fugle som speciale. De første 4 måneder af mit arbejdsliv var jeg ansat som fredningsmedarbejder i DOF (i 1978), hvorefter jeg arbejdede i Hovedstadsrådet med naturovervågning, naturpleje, fredningsplanlægning og sagsbehandling i ca. 7 år (1979-1986). Fra starten af 1986 til min pensionering i 2013 arbejdede jeg i Miljøministeriets forskellige styrelser, der beskæftigede sig med naturbeskyttelse, i starten Fredningsstyrelsen, derefter Skov- og Naturstyrelsen og senest Naturstyrelsen. Jeg har i sær arbejdet med overvågning af arter og beskyttede naturtyper, naturgenopretning, sagsbehandling, og i perioder med de internationale naturbeskyttelseskonventioner Ramsarkonventionen om vådområder, Bern-konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter og naturlige levesteder, Bonn-konventionen om trækkende arter og herunder Aftalen om beskyttelse af afrikansk-eurasiske migrerende vandfugle (AEWA) samt det Trilaterale Vadehavssamarbejde. I regi af Vadehavssamarbejdet fik jeg i 1992 startet et projekt om kortlægning, overvågning og beskyttelse af levestederne for de store bestande af vadefugle, der opholder sig i vinterhalvåret på vadefladerne ud for Vestafrikas kyst i Guinea-Bissau og som trækker igennem Vadehavet til ynglepladser i Sibirien. Privat har jeg interesseret mig for traditionel ghanesisk dans og musik ("jungletrommer") og været på besøg i Ghana i 1995 og 1997 og har mange gange fået besøg af ghanesiske musikere herhjemme i Danmark i forbindelse med deres optræden og koncerter her i landet, senest i 2018. 

AndersOdd

Anders Odd Wulff Nielsen. Jeg er født i 1994 og har haft interessen for fugle siden jeg var en lille dreng. I mine tidlige teenageår eskalerede interessen og i dag spiller fuglene en central rolle i mit liv.

Efter gymnasiet arbejdede jeg som ringmærker og observatør på DOFs fuglestationer i Gedser og Skagen. I 2015 fik jeg muligheden for at deltage i DOF’s trækfugleprojekt i Ghana og efterfølgende har jeg arbejdet på Birdlife-partneres fuglestationer i Israel og Sverige. Mine natur- og fuglerejser har sidenhen været koncentreret om Vestafrika og Mellemøsten, men jeg har også tidligere kigget på fugle i bl.a. Sydøstasien og Australien. Mine udlandsrejser og i særdeleshed mit frivillige arbejde i Birdlife-regi har åbnet mine øjne for vigtigheden af, at beskytte vore trækfugle også på tværs af landegrænser.

Jeg har siden 2012 (og fra 2018 som formand) siddet i DOF UNG hvor jeg har nydt at arrangere og lede fugleture for unge ligesindede i både ind- og udland. Tidligere har jeg desuden siddet i DOF’s Feltornitologiske Udvalg og i bestyrelsen i Danmarks Ringmærkerforening.