Alex Rosendal. L1280521

Alex Rosendal er uddannet arkitekt, men har altid interesseret sig for fugle. Han har været aktiv i DOF siden 1978 som bl.a. stortursleder, formand for DOF-København (1989-2002), medlem af repræsentantskabet, siddet i diverse udvalg samt nuværende medlem af DOF Travel Fonden, Trækfuglegruppen og Intud. Alex har rejst i bl.a. Asien, Afrika og Sydamerika og har de sidste 10 år specielt interesseret sig for naturbeskyttelse. Alex er INTUD`s repræsentant i Trækfuglegruppen og har været 3 gange i Ghana på hhv. forskningstur, privat fugletur og som leder for DOF Travel i 2013.

Finn Danielsen. L1280499

Finn Danielsen er dr. scient. og medstifter af Nordisk Fond for Miljø og Udvikling (Nordeco). Nordeco er spydspids indenfor udvikling af kapacitet i redskaber, der kan fremme demokratisk borgerinddragelse i ressource-forvaltning. Finn har gennem mange år arbejdet med integration af lokal udvikling og naturbevarelse, både internationalt og herhjemme. I Grønland har han hjulpet Departementet for Fiskeri og Fangst med at opbygge Pisuna-programmet. Pisuna kan ’åbne dørene’ for bruger-viden i forvaltningen af de levende ressourcer. Pisuna blev tildelt Nordisk Råds Miljøpris 2018.  For tiden leder Finn et nyt tematisk netværk ”Collaborative Resource Management” for University of the Arctic. Desuden er han medredaktør af tidsskrifterne Citizen Science: Theory and Practice, og Conservation Letters. Tidligere aktiv i DOFs lokalafdeling i Vestsjælland og i flere af DOFs faglige grupper, bl.a. Havfuglegruppen og DAFIF (DOFs Arbejdsgruppe for International Fuglebeskyttelse).

INTUD Jon Fjeldsa

Jon Fjeldså er ornitolog, Dr. Scient. og professor tilknyttet Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Zoologisk Museum, Københavns Universitet. Jon har lang erfaring med forskningsaktiviteter i alle verdensdele, især i Andesbjergene og Afrikas bjergregnskove. Forskningen fokuserer på at forstå baggrunden for den globale variation i biologisk artsrigdom, med fokus på samspillet mellem evolutions-processer og aktuelle økologiske forhold. Feltarbejdet har skabt grundlag for mange projekter med naturbevarelse i Sydamerika og Afrika, og Jon deltog i arbejdet omkring etableringen af organisationen BirdLife International, og var med til at sætte den internationale fuglebeskyttelse på DOFs dagsorden.

Michael Koie foto

Michael Køie Poulsen er uddannet biolog. Han har arbejdet for BirdLife International i både Cambridge og i Indonesien. Han har gennem 25 år arbejdet forskning og rådgivning der relaterer til lokal udvikling og naturbeskyttelse for den socialøkonomiske virksomhed Nordeco i en lang række lande i Afrika, Asien og Latinamerika. Han har været bosat i mindst et halvt år i følgende lande: Fransk Polynesien, Ecuador, Indonesien, Filippinerne, Laos og Tanzania. Han har deltog på Galathea 3 ekspeditionens fugleprojekt i Salomonøerne og på Zoologisk Museums efterfølgende ekspeditioner til øerne Buru og Seram i det østlige Indonesien. Han er en meget aktiv feltornitolog både i Danmark og ude i Verden. Han mener at DOF bør gøre en indsats for at sikre fuglearternes overlevelse ligegyldigt hvor i Verden de er truede.

ole friis larsen

Ole Friis Larsen Lige siden, at jeg blev optaget som medlem i 1968, har DOF været en selvfølgelig del af min vej gennem livet. Det begyndte endnu tidligere med den mærkelige og sjældne sorte fugl, der sad på en bundgarnspæl en tåget dag ved Isefjorden og viste sig at være en skarv, og musvågerne, som var de menneskeædende ørne i mit drengelivs ekspeditioner i Nordskoven ved Jægerspris. Musvågerne førte ikke blot nysgerrigheden dybt ind i skoven, men også til biblioteket og ind i Vagn Holsteins bøger om netop Nordskovens rovfugle.

Især holder jeg af det langsomme kratluskeri med håndkikkerten en morgen med høj himmel over noget skov et eller andet sted i verden. Fuglene er friheden, det eventyrlige og det guddommelige. Tællingerne og alt det andet arbejde i DOF er betalingen for utallige store oplevelser - den tak, som fuglene fortjener og har brug for. Det er nødvendigt at kæmpe for deres eksistens, både for fuglene og for, at vores efterkommere kan opleve den samme fortryllelse.

I øjeblikket er jeg med i Projekt Ørn, DOF's internationale udvalg og fuglestationsudvalget. Jeg er også kontaktperson for hovedbestyrelsen til DOF Storstrøm og DOF Nordsjælland. I udlandet er jeg medlem af BirdLife Malta og NABU i Tyskland.

På Malta er jeg engageret i kampen mod illegal jagt på trækfugle og deltager nogle uger om året i BirdLife Maltas overvågning af trækket over Middelhavet. Det er en aktivitet, hvor jeg meget konkret oplever, at en feltornitologs evner er med til at sikre, at tusindvis af trækfugle kommer levende videre, og det giver et fantastisk sus at se en Lille Skrigeørn skrue sig højt op over øens krybskytter og stryge mod Afrika i høj fart ud over 350 kilometer åbent hav. Også på Sicilien deltager jeg årligt i overvågning og beskyttelse af rovfugletrækket.

Alle fugle er spændende, men ud over skarver og musvåger holder jeg især af rovfugle og spætter, som jeg ser rigtig mange af i skovene omkring Berlin, hvor jeg ofte bor, og de store havfugle, som jeg har mødt på mine sejlture over Stillehavet. Mine faste favoritområder at se på fugle er Nordskoven ved Jægerspris, Nakskov Fjord og skove og flodlandskaber langs Oder på grænsen mellem Polen og Tyskland.

Jeg er født i 1952 som nabo til Jægerspris Slot, hvor min far var slotsfoged og min mor oldfrue. Jeg er uddannet journalist og har mange års erfaring med kommunikation både i en faglig hovedorganisation (FTF) og i dagspressen.

Ud over fuglene holder jeg meget af at vandre, cykle, læse, fotografere og rejse – især i Europa – af Beethovens symfonier, Mozarts operaer, kometer og Formel 1.