Fuglekursusgruppen er en ny gruppe, som blev oprettet i 2018.

Mange lokalafdelinger har afholdt fuglekurser for DOF's medlemmer gennem årene, men vi har savnet at kunne udvikle disse kurser i fællesskab og muligheden for at motivere inspirere hinanden både fuglefagligt, pædagogisk og metodisk.

Derfor har vi som undervisere på DOF's fuglekurser samlet os i en gruppe, som er oprettet formelt med godkendelse af Hovedbestyrelsen.

Alle medlemmer af DOF, som underviser i lokalafdelingerne på vegne af DOF kan være medlemmer af gruppen. Det vil være rigtig fint, hvis alle lokalafdelinger er repræsenterede med undervisere i gruppen.

Fuglekursusgruppen mødes én gang om året på Fyn, som er centralt for deltagerne.

Du kan læse vores kommissorium her