Man kan sige at havfuglegruppen startede som en oliefuglegruppe. Det skete med de første landsdækkende optællinger af olieramte fugle i 1984. Fra starten var det Henrik Skov, Finn Danielsen og Jan Durinck der organiserede dette arbejde i DOFs regi.

Af Jan Durinck

Herfra udviklede gruppen sin interesse til fugle på havet og optællinger blev organiseret fra færgeruter og statslige havundersøgelsesskibe. Dette arbejde skete i koordination med den Skandinaviske Havfuglegruppe, som eksisterede dengang. Olieselskaber som Texaco og Mærsk fik hurtigt interesse for vores resultater og Havfuglegruppen fik et øget økonomisk grundlag og mulighed for at sejle på mange flere ruter.


Tejster, foto: Jan Skriver

Med dannelsen af Ornis Consult i 1986 kom de fleste af Havfuglegruppens aktiviteter med derover. I 1987-1988 gennemførtes en kortlægning af havfugle i hele det Danske søterritorium i samarbejde med DMU. Finn forlod gruppen i 1990 og siden blev arbejdet drevet videre af Henrik, Jan og senere Jørn Lennart Larsen, med deltagelse af mange frivillige i DOF.

Siden den gang er der udført talrige havfuglestudier, bl.a. kortlægning, økologiske undersøgelser, sårbarhedsstudier mm i Østersøen, Nordsøen, Nordatlanten, Sydkinesiske Hav samt ved Sydpolen og Grønland. Resultaterne findes i snesevis af rapporter og videnskabelige artikler.

Kommissorium for Havfuglegruppen

Formål

  • indsamle og publicere viden om havfugles forekomster i Danmark
  • bidrage til at følge udviklinger i disse
  • bidrage til overvågning af dødelighed for havfugle, herunder olieforurening


Arbejdsområde

Havfuglegruppen forestår overvågning af effekten af olieforurening på havfugle ud for Danmarks kyster, Projekt Ilanddrevne Fugle (PIF). Der udføres 1 årlig optælling af ilanddrevne fugle i slutningen af februar på kyster i alle dele af landet ved hjælp af et netværk af lokalkoordinatorer og frivillige optællere. Data herfra opbevares af projektets centrale koordinator (Jørn Lennart Larsen) og bruges i udarbejdelsen af en summerende rapport over olieforureningens udvikling ca. hvert 5 år.

Medlemmer

Henrik Skov, Jan Durinck og Jørn Lennart Larsen (sekretær), Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.