Projektbeskrivelse

Formål
Projektets formål er at vurdere status for de offshore IBA-områder Skagerrak & sydvestlige Norskerende, nordvestlige Kattegat og Lille Middelgrund. Endvidere er det formålet at opstarte monitering i samme områder.

Baggrund
De marine IBA-områder i Skagerrak og Kattegat er fourageringsområder for en stor andel af de nordeuropæiske bestande af mallemuk, alk, lomvie og ride. Havfuglegruppen har tidligere udført regelmæssige optællinger fra færger, der krydser Skagerrak og Kattegat samt fra forskningsskibe med base i de nordiske lande. Data fra disse tællinger udgjorde en stor del af grundlaget for udpegningen af områderne som IBA-områder. For at kunne følge udviklingen i populationerne af de nordeuropæiske havfuglearter er det vigtigt at udføre monitering i de pågældende områder. Desuden vil det være muligt at vurdere trends i populationerne ved sammenligning med eksisterende data indsamlet i perioden 1987-2005. Da der en gang er sket en grundlæggende kortlægning, kan man fra udvalgte skibsruter vurdere, om tæthederne er de samme som tidligere.


Lomvie, foto: John Larsen

Metoder
Projektet udføres som et samarbejde mellem Havfuglegruppen og Caretakerprojektet og rent praktisk som en kombination af tællinger fra færgeruter og tællinger fra forskningstogter. Havfuglegruppen har allerede deltaget på et togt med det svenske forskningsskib Argos i midten af september 2006.

Færgeruter, som tænkes at indgå i projektet, er for Skagerrak: Hanstholm-Egersund, Hirtshals-Kristiansand, Hirtshals-Larvik og Frederikshavn-Oslo, og for Kattegat: Grenå-Varberg og Frederikshavn-Göteborg.

Tidsmæssigt lægges tællingerne i Skagerrak i august-september med henblik på optælling af mallemuk og lomvie mens tællingerne i Kattegat lægges i december-februar hvor store koncentrationer af alkefugle overvintrer i dette område.

Forskningsstationen Flødevigen gennemfører en langvarig månedlig moniteringstransekt mellem Hirtshals og Arendal, og desuden er færgen på ruten Hirtshals-Larvik udstyret med ferrybox (http://www.ferrybox.com), hvilket muliggør indsamling af synoptiske fugle-, hydrografi- og planktondata. En mulig udvidelse af projektet vil omfatte en korrelation af havfugledata med data for byttedyr og fysiske parametre.

Publikation af data
Resultater fra projektet vil blive publiceret i et videnskabeligt tidsskrift som DOFT og/eller i DOFs øvrige publikationer.

For yderligere information om projektet, kontakt Havfuglegruppen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.