Fuglene i fokus

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er en naturbeskyttelsesorganisation med særligt fokus på fuglene. DOF samler viden og oplevelser med alle slags fugle – både hverdagsfuglene på foderbrættet og de sjældne og truede fugle. Foreningen har lidt over 17.500 medlemmer, fordelt i 13 lokalafdelinger over hele Danmark. 

Lokalafdelingerne arrangerer godt 500 lokale ture og møder hvert år. Desuden laver frivillige fugleentusiaster lokalt naturbeskyttelsesarbejde, som f.eks. at afskærme rovfuglereder, optælle truede ynglefugle, påvirke lokale myndigheder og sætte redekasser op for slørugler.

DOF har, via sit mangeårige virke og en meget høj kvalitet i naturbeskyttelsen, en meget stor indflydelse på naturbeskyttelse i Danmark. DOF har indgået to samarbejdsaftaler med Miljøministeriet, som bruger DOF’s data i sine naturplaner.

En medlemsorganisation

DOF har grundlæggende fire typer tilbud til medlemmerne:

  • oplevelser med fugle i naturen
  • viden om fuglene
  • beskyttelse af naturen og fuglene
  • deltagelse i naturprojekter

Tilbuddene formidles til medlemmerne via medlemsblade, hjemmeside, nyhedsbreve, ture, møder og service i sekretariatet.

DOF's medlemmer er hjørnestenen i DOF's store vidensbase. De sjældne fugle overvåges løbende og via et netværk over hele landet overvåges alle Danmarks vigtigste fugleområder. Herudover registrerer mere end 2000 ornitologer løbende deres fugleobservationer i DOFbasen. 

DOF i udlandet 

DOF er dansk partner i BirdLife International, et globalt netværk af fugle- og naturbeskyttelsesorganisationer. DOF's arbejde er derfor som BirdLife’s fokuseret på at redde fuglearter, beskytte deres lokaliteter, bevare levesteder og skabe gode levevilkår for mennesker.

DOF gennemfører, med støtte fra Danida, i øjeblikket projekter i Indonesien og Uganda, der har til formål at styrke opmærksomheden på naturbeskyttelse, bæredygtig forvaltning af naturressourcer og forbedrede levevilkår for befolkningerne. I 2014 har vi fået støtte til en såkaldt partnerskabsaktivitet sammen med vores BirdLife partnere i Kenya, Uganda og Burma. Hovedformålet er at udvikle et fælles program. Læs mere under internationalt engagement.

DOF tilbyder også medlemmerne længere naturrejser til uudforskede rejsemål. Alt fra korte besøg i vore nabolande til flerugers rejser til eksotiske afkroge af kloden.