Imponerende træk med flere hundrede tusinde trækkende ederfugle, 15.000 rødstrubede lommer, 50.000 suler, og sjældne fugle som hvidnæbbet lom, sodfarvet skråpe, rødhalset gås, amerikansk sortand og blå glente. Ringmærkning med fangst af 10.-15.000 fugle, hvor 3.000 fuglekonger og 2.000 rødhalse topper listen, som krydres med hvidskægget sanger og fuglekongesanger. Det er noget af det, en sæson ved en af DOF’s fuglestationer kan byde på.

Fuglestationerne er lagt der, hvor fugletrækket koncentreres forår og efterår. De mange og de sjældne fugle tiltrækker også mange ornitologer, som får nogle store fugleoplevelser, masser af hyggeligt samvær og samtidig indsamler vigtige data om fugle og fugletræk.

Læs mere om: