Placering af fuglestationer i Danmark

Hvert forår og efterår passerer millioner af fugle Danmark. Det er fugle, som yngler mod nord og overvintrer syd for landet. Landfuglene trækker helst over land og samles derfor ved nordvendte odder om foråret og sydvendte om efteråret. Vandfuglene trækker helst over vand. De følger derfor kysten til landet slutter, og de igen kan følge deres trækretning. Hvis du gerne vil opleve fugletræk, er det derfor godt at besøge sådanne udposter.

Fyret i Gedser.

Skagen i nord og Gedser i syd er ideelle træksteder for både land- og vandfugle, og ved Blåvand i vest følger fugle kysten på vej gennem landet. DOF har derfor valgt at placere en fuglestation hvert af disse steder. Desuden drives Keldsnor Fuglestation på sydspidsen af Langeland i DOF-regi. De øvrige fuglestationer i Danmark drives i privat regi eller af staten (Tipperne).

Læs mere om DOF’s fuglestationer: