Trækfugletælling i Blåvand.

Du er altid velkommen til at besøge trækstederne og fuglestationerne, opleve fugletrækket sammen med de andre ornitologer og høre om fangst og ringmærkning af fugle.

På både Blåvand og Gedser Fuglestation er det muligt at overnatte på fuglestationen og på den måde være tæt på arbejdet, miljøet og samværet. En tilsvarende mulighed vil også blive etableret i Skagen. Se mere på den enkelte fuglestations hjemmeside.

Fuglestationerne har desuden behov for ringmærkere og trækfugletællere. Hvis du er interesseret, er du velkommen til at kontakte lederen af den enkelte fuglestation.