Fuglestationerne i Blåvand, Gedser og Skagen ligger ved fyrtårne og ses også af DOF som fyrtårne for registrering og formidling om fugletræk i Danmark.

På disse tre såkaldte A-fuglestationer laves:

  • Mærkning af rastende fugle
  • Optælling af trækkende fugle
  • Formidling om fugletræk

En gærdesanger undersøges. Foto: Bo Kayser 

Gedser Fuglestation blev officielt indviet i 2001, men der har været aktiviteter i gang i området siden 1970’erne. Der ringmærkes ved fuglestationen forår og efterår fra solopgang og mindst fem tider frem. Desuden forsøges de visuelle fugletræk ved Gedser Odde registreret i de vigtigste perioder.

Skagen Fuglestation har været længe undervejs. Mere systematisk registrering af forårstrækket startede i 1970’erne. I 2008 forsøgte DOF at skaffe lokaler til en fuglestation, men først med den store satsning om etablering af en fuglestation i Det Grå Fyr fra 2017, får fuglestationen faste lokaler og skal opbygge standardiseret ringmærkning og tælling af trækkende fugle.

Formidling ved Gedser. Foto: Bo Kayser

Ved alle de tre fuglestationer foregår der formidling til besøgende om fugletrækket.

Personerne tilknyttet fuglestationerne er altså bl.a. med til at:

  • Indsamle og videregive data om trækkende fugle.
  • Videregive deres viden og engagement til besøgende.
  • Skabe et fuglestationsmiljø, hvor DOF’s medlemmer og andre kan få nogle gode oplevelser.