DOF’s Hæderspris uddeles hvert år til et medlem, som har ydet en enestående indsats i Danmark eller udlandet. Hædersprisen har en værdi på 20.000 kr. DOF er forpligtet til at indberette beløbet til SKAT som skattepligtig indkomst.

Tidligere års hædersmodtagere