DOF’s Hæderspris uddeles hvert år til et medlem, som har ydet en enestående indsats i Danmark eller udlandet.
Hædersprisen har p.t. en værdi på 15.000 kr. Som modtager har du to muligheder for at anvende pengene:

  • Du kan vælge at få beløbet udbetalt kontant. I så fald er DOF forpligtet til at indberette beløbet til SKAT som skattepligtig indkomst.
  • Du kan vælge at bruge pengene på en studierejse. Rejsen skal være i DOF’s interesse, dvs. ligge inden for foreningens formål, og den må således ikke have karakter af en ferierejse. For at beløbet kan komme til udbetaling, skal modtageren inden rejsen fremsende beskrivelse af rejsens formål og program, og inden for 1 år efter hjemkomsten aflevere en studierapport, der kan offentliggøres på DOF’s hjemmeside eller i andre medier. Beløbet udbetales mod aflevering af den fornødne dokumentation for rejse, ophold, fortæring m.v.

Tidligere års hædersmodtagere