Se organisationsdiagram her

Dansk Ornitologisk Forening er en selvstændig dansk forening med stærke traditioner for medlemmernes aktive deltagelse og demokratiske indflydelse. Alle politiske organer samt udvalg og grupper arbejder ulønnet.

Repræsentantskabet, foreningens øverste myndighed, mødes to gange årligt. De 60 delegerede udgøres af hovedbestyrelsen og af repræsentanter for lokalafdelingerne.

Hovedbestyrelsen (og dens forretningsudvalg) udgør med sine 13 medlemmer foreningens daglige, politiske ledelse.

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening