Her annonceres ledige job i DOF:

Dansk Ornitologisk Forening søger en studentermedhjælp til Naturafdelingen

DOF søger en studentermedhjælp (ca. 15 t/uge) til at assistere med forefaldende arbejde i DOF’s Naturafdeling (DNA) med tiltrædelse per 1. maj 2018.

DNA er en enhed i Dansk Ornitologisk Forening med 19 fuld- og deltidsansatte biologer og kommunikationsmedarbejdere mv. samt to studentermedhjælpere. Afdelingen beskæftiger sig med naturovervågning, naturpolitik og internationalt projektarbejde, hvor inddragelse af frivillige medlemmer i aktiviteterne spiller en hovedrolle. Vi er en velfungerende enhed der brænder for vores arbejde, har hovedvægt på teamwork og med en arbejdsdag, der ofte foregår i højt tempo.
Som en integreret del af bemandingen har vores studentermedhjælpere både egne ansvarsopgaver og assisterer løbende de fastansatte biologer.

Dit job vil bl.a. rumme følgende:

• Indgå i det daglige arbejde i Naturafdelingen med at vedligeholde, udvikle og afslutte foreningens to største overvågningsprojekter, kaldet hhv. Atlas III og Punkttællingsprogrammet
• Herunder medvirke til at forbedre vores præsentationer af data på digitale kort (Qgis), samt til løbende datakonvertering og indsamling af kortdata i forskellige formater
• Indtastning i og vedligeholdelse af databaser
• Forberede, udarbejde og udsende materialer primært relateret til overvågningsprojekter
• Bidrage til udarbejdelse af tekst og analyser til brug for publikationer i tryk og på internettet
• Afhængig af kvalifikationer ansvar for udarbejdelse af årsrapporter
• Bistå med at organisere møder, kurser og seminarer over hele landet
• Besvare henvendelser fra medlemmer såvel som andre borgere
• Blandt større aktuelle opgaver, som du kan forventes inddraget i, er bl.a. udvikling af fuglehabitat-indikatorer, analyse af atlas- og punkttællingsdata samt det kommende, afsluttende atlasårsmøde i 2019

Arbejdet fordrer stor selvstændighed, men vil altid foregå i tæt samarbejde med medarbejderne i Naturafdelingen, først og fremmest projektlederne for Atlas III og Punkttællingsprogrammet. Det er en fordel med et vist kendskab til fugle, men ikke noget krav.

Løn og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Magisterforening. Aflønning efter statens takster for timelønnede studerende (nyt lønsystem).

Der vil blive lagt vægt på ansøgere med en biologisk, men gerne tværfaglig baggrund, som gerne må have en bachelorgrad og desuden have et godt kendskab til GIS, rumlig modellering og præsentation af data samt programmering i R. Derudover må du gerne være stærk i det skrevne danske sprog, og du skal være pålidelig i dit fremmøde.

Ansøgning med CV stilet til undertegnede skal være modtaget senest mandag den 9. april kl. 12.

DOF er en grøn græsrodsorganisation, der arbejder for fugle og naturbeskyttelse. Vi har 35 ansatte i sekretariatet på Vesterbrogade og 16.000 medlemmer. www.dof.dk - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Yderligere oplysninger:
Biolog Charlotte Moshøj, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 3328 3853

DOF er en naturbeskyttelsesorganisation med fokus på fugle. Vi har 32 ansatte i sekretariatet og 16.000 medlemmer. Via en omfattende frivillig involvering skaber vi ny viden om Danmarks fugle og natur. DOF er den danske partner i BirdLife International, som er verdens største naturorganisation. Se mere på www.dof.dk