Medarbejdere

Personalet omfatter en direktør og en stab på knap fyrre ansatte og et antal frivillige medarbejdere. De forestår den daglige medlemsadministration, bogholderi, fundraising, bladproduktion, informations- og oplysningsarbejde, fredning, fugle- og naturbeskyttelse, uddannelse og organisatorisk arbejde på nationalt og internationalt plan samt styring og udførsel af faglige, videnskabelige og naturbeskyttende projekter i ind- og udland.

Brug for et pressefoto? Se mere her.

 

Direktør

Direktør

+45 2420 2742
+45 3328 3848
sigrid.andersen@dof.dk

Medlemsservice, Økonomi og Sekretariat

Chef for Medlemsservice, Økonomi og Sekretariat

+45 3328 3812
lars.engmark@dof.dk
Medlemsservice og økonomi

+45 3328 3851
annbritt.andersen@dof.dk
Økonomimedarbejder

+45 3328 3825
christian.sagnotti@dof.dk
Økonomimedarbejder

+45 3328 3829
june.sodergreen@dof.dk
Medlemsservice

+45 3328 3830
mia@dof.dk
Økonomimedarbejder

+45 3328 3824
samantha.pedersen@dof.dk

DOF's Naturafdeling

Journalist

+45 2156 9038
al@dof.dk
Softwareudvikler

3328 3827
jk@dof.dk
Medarbejder i Naturfaglig afdeling

+45 3328 3821
michael.fink@dof.dk
Naturvejleder og stationsleder

+45 4021 7314
ssc@dof.dk
Biolog, programkoordinator og budgetansvarlig

+45 3328 3814
thomas.lehmberg@dof.dk
Programkoordinator & Naturpolitisk rådgiver

+45 3328 3852
toke.nyborg@dof.dk
Organisatorisk projektleder

+45 3328 3822
thomas.vikstroem@dof.dk
Ansvarshavende redaktør af Fugle & Natur

+45 2085 8969
karina.demuth@dof.dk
Freelance naturjournalist og naturfotograf

+ 45 9835 2139 / 2160 6852
skrivernatur@gmail.comFugleværnsfonden

Fugleværnsfonden er en selvstændig økonomisk fond stiftet af Dansk Ornitologisk Forening for at beskytte og fremme fuglenes levevilkår, især de truede og sårbare arter. Fonden ejer og forvalter 22 naturområder på i alt knap 1000 hektar. Fugleværnsfondens sekretariat har 6 ansatte og to frivillige. Herudover er der ca. 225 frivillige i de arbejdsgrupper, som er tilknyttet fondens reservater