Medarbejdere

Personalet omfatter en direktør og en stab på knap fyrre ansatte og et antal frivillige medarbejdere. De forestår den daglige medlemsadministration, bogholderi, fundraising, bladproduktion, informations- og oplysningsarbejde, fredning, fugle- og naturbeskyttelse, uddannelse og organisatorisk arbejde på nationalt og internationalt plan samt styring og udførsel af faglige, videnskabelige og naturbeskyttende projekter i ind- og udland.

Direktør

Direktør

+45 2420 2742
+45 3328 3848
sigrid.andersen@dof.dk

Medlemsservice, Økonomi og Sekretariat

Chef for Medlemsservice, Økonomi og Sekretariat

+45 3328 3812
lars.engmark@dof.dk
Økonomimedarbejder

+45 3328 3825
christian.sagnotti@dof.dk
Økonomimedarbejder

+45 3328 3829
june.sodergreen@dof.dk
Økonomimedarbejder

+45 3328 3824
samantha.pedersen@dof.dk
Medlemsservice og kontormedarbejder

+45 3328 3851
annbritt.andersen@dof.dk

DOF's Natur Afdeling

Leder af DOF's Naturafdeling

+45 2462 4990
+45 3328 3804
mark.desholm@dof.dk
Medarbejder i Naturfaglig afdeling

+45 3328 3821
michael.fink@dof.dk
Studentermedhjælper, Atlas og Punkttælling

nina.ali@dof.dk
Naturvejleder og stationsleder

+45 4021 7314
ssc@dof.dk
Biolog, programkoordinator og budgetansvarlig

+45 3328 3814
thomas.lehmberg@dof.dk
International naturpolitisk medarbejder & fundraiser

+45 3328 3852
toke.nyborg@dof.dk
Organisatorisk projektleder

+45 3328 3822
thomas.vikstroem@dof.dk
Ansvarshavende redaktør af Fugle & Natur

+45 2854 7591
+45 9799 3277
fugleognatur@dof.dk
Freelance naturjournalist og naturfotograf

+ 45 9835 2139 / 2160 6852
skrivernatur@gmail.com

Naturbutikken

Medarbejder

+45 3328 3836
franck.ishoej@dof.dk



Fugleværnsfonden

Fugleværnsfonden er en selvstændig økonomisk fond stiftet af Dansk Ornitologisk Forening for at beskytte og fremme fuglenes levevilkår, især de truede og sårbare arter. Fonden ejer og forvalter 22 naturområder på i alt knap 1000 hektar. Fugleværnsfondens sekretariat har 6 ansatte og to frivillige. Herudover er der ca. 225 frivillige i de arbejdsgrupper, som er tilknyttet fondens reservater