Medarbejdere

Personalet omfatter en direktør og en stab på knap fyrre ansatte og et antal frivillige medarbejdere. De forestår den daglige medlemsadministration, bogholderi, fundraising, bladproduktion, informations- og oplysningsarbejde, fredning, fugle- og naturbeskyttelse, uddannelse og organisatorisk arbejde på nationalt og internationalt plan samt styring og udførsel af faglige, videnskabelige og naturbeskyttende projekter i ind- og udland.

Brug for et pressefoto? Se mere her.

 

Direktør

Direktør

+45 2420 2742
+45 3328 3848
sigrid.andersen@dof.dk

Medlemsservice, Økonomi og Sekretariat

Økonomimedarbejder - barselsorlov

+45 3328 3851
annbritt.andersen@dof.dk
Økonomimedarbejder- barselsvikar

+45 3328 3851
Hanne.tarp@dof.dk
Økonomimedarbejder

+45 3328 3825
kristine.hansen@dof.dk
Økonomimedarbejder

+45 3328 3824
samantha.pedersen@dof.dk

DOF's Naturafdeling

Leder af DOF's Naturafdeling

+45 5122 8595
+45 3328 3804
jacob.jensen@dof.dk
Biolog, projektleder

+45 3328 3850
dpe@dof.dk
Biolog

+45 2124 2275
+45 3328 3833
knud.flensted@dof.dk
Medarbejder i Naturfaglig afdeling

+45 3328 3821
michael.fink@dof.dk
Naturvejleder og stationsleder

+45 4021 7314
ssc@dof.dk
Biolog, programkoordinator og budgetansvarlig

+45 3328 3814
thomas.lehmberg@dof.dk
International rådgiver

+45 3328 3852
toke.nyborg@dof.dk
Biolog, projektleder

+45 3328 3822
thomas.vikstroem@dof.dk

DOF’s Kommunikationsafdeling

Freelance naturjournalist og naturfotograf

+ 45 9835 2139 / 2160 6852
skrivernatur@gmail.com
Kommunikationsmedarbejder og projektleder

+45 3328 3807
jbj@dof.dk
Ansvarshavende redaktør af Fugle & Natur

+45 2085 8969
karina.demuth@dof.dk

Naturbutikken

Butikschef

+45 3328 3835
tobias.hjorth@dof.dk
Salg / Indkøb

+45 3328 3837
ew@dof.dk
Salg / Indkøb / SoMe

+45 3328 3838
mcl@dof.dk
Salg

+45 3328 3838
ol@dof.dk
Salg / Markedsføring / SoMe

+45 3328 3838
ssa@dof.dk
Salg / Indkøb

33283838
tf@dof.dk
Salg og logistik

+45 3328 3838
naturbutikken@dof.dk
Salg og logistik

+45 3328 3838
naturbutikken@dof.dkFugleværnsfonden

Fugleværnsfonden er en erhvervsdrivende, almennyttig fond, der køber, forvalter og formidler naturområder for at værne om fuglelivet og biodiversiteten. Fonden har 25 naturreservater på i alt 1200 ha spredt over hele landet. Sekretariatet i Fugleværnfonden består af 9 ansatte og 2 frivillige. Herudover er der godt 250 frivillige, der hjælper med at passe godt på naturen i fondens reservater. Læs mere på fondens hjemmeside www.fuglevaernsfonden.dk