Medarbejdere

Personalet omfatter en direktør og en stab på knap fyrre ansatte og et antal frivillige medarbejdere. De forestår den daglige medlemsadministration, bogholderi, fundraising, bladproduktion, informations- og oplysningsarbejde, fredning, fugle- og naturbeskyttelse, uddannelse og organisatorisk arbejde på nationalt og internationalt plan samt styring og udførsel af faglige, videnskabelige og naturbeskyttende projekter i ind- og udland.

Brug for et pressefoto? Se mere her.

 

Direktør

Direktør

+45 2420 2742
+45 3328 3848
sigrid.andersen@dof.dk

Medlemsservice, Økonomi og Sekretariat

Vicedirektør

+45 3328 3812
lars.engmark@dof.dk
Økonomimedarbejder

+45 3328 3851
annbritt.andersen@dof.dk
Økonomimedarbejder

+45 3328 3825
christian.sagnotti@dof.dk
Medlemsservice

+45 3328 3830
mia@dof.dk
Økonomimedarbejder

+45 3328 3824
samantha.pedersen@dof.dk

DOF's Naturafdeling

Leder af DOF's Naturafdeling

+45 5122 8595
+45 3328 3804
jacob.jensen@dof.dk
Studentermedhjælper

ass@dof.dk
Journalist

+45 2156 9038
al@dof.dk
Projektmedarbejder

+45 2720 0553
jbf@dof.dk
Studentermedhjælper

jm@dof.dk
Softwareudvikler

+45 3328 3827
jk@dof.dk
Medlemskommunikation

+45 3328 3807
jbj@dof.dk
Biolog

+45 2124 2275
+45 3328 3833
knud.flensted@dof.dk
Medarbejder i Naturfaglig afdeling

+45 3328 3821
michael.fink@dof.dk
Naturvejleder og stationsleder

+45 4021 7314
ssc@dof.dk
Biolog, programkoordinator og budgetansvarlig

+45 3328 3814
thomas.lehmberg@dof.dk
International rådgiver

+45 3328 3852
toke.nyborg@dof.dk
Organisatorisk projektleder

+45 3328 3822
thomas.vikstroem@dof.dk
Ansvarshavende redaktør af Fugle & Natur

+45 2085 8969
karina.demuth@dof.dk
Freelance naturjournalist og naturfotograf

+ 45 9835 2139 / 2160 6852
skrivernatur@gmail.comFugleværnsfonden

Fugleværnsfonden er en selvstændig økonomisk fond stiftet af Dansk Ornitologisk Forening for at beskytte og fremme fuglenes levevilkår, især de truede og sårbare arter. Fonden ejer og forvalter 22 naturområder på i alt knap 1000 hektar. Fugleværnsfondens sekretariat har 6 ansatte og to frivillige. Herudover er der ca. 225 frivillige i de arbejdsgrupper, som er tilknyttet fondens reservater