Michael Fink

Medarbejder i Naturfaglig afdeling

+45 3328 3821
michael.fink@dof.dk

Har været ansat i DOFs sekretariat siden efteråret 1997. Mine primære arbejdsområder er sekretær for direktør og souschef, samt administrator af medlemsdatabasen og general medlemsservice. Derudover arbejder jeg med DOFcall, mødearrangør - samt en masse andre vidt forgrenet opgaver! Fugle har været en stor del af mit liv siden teenageårene. Blåvand, Skagen og Christians Ø var i en årrække mine foretrukne opholdssteder, specielt ringmærkning på Chr. Ø var en god tid… 

Nu er det primært Saltholm jeg besøger og har her talt ynglefugle siden 1987 - og været DOFs Caretaker siden projektets start. Store fugleoplevelser er der rigtig mange af og nævnes skal fx kongeørn over mosen i Blåvand; den 15. maj 1992 ved Nordstrandsbunkeren; Uglenætterne på Christians Ø – og nyklækkede ryleunger på Saltholm.