DOF har et fildelingsforum, hvor aktive med tillidsposter i DOF kan dele relevante dokumenter. Der kræves kodeord for at få adgang.

Henvendelse om adgang til fildelingen kan ske til Stefan Stürup eller Kirsten Marie Haugstrup.

Log in