Væsentlige dele af DOF’s naturpolitiske linje og aktiviteter udspringer af arbejdet i Naturpolitisk Udvalg, der tidligere hed fredningsudvalget. Udvalgets arbejde består i langt mere end egentligt fredningsarbejde, og derfor blev det i 2003 besluttet at udvalget skal ændre navn til Naturpolitisk Udvalg. Naturpolitisk Udvalg har blandt andet som opgave at udmønte den indsamlede viden om fuglenes og naturens tilstand i konkrete initiativer til målrettet bevarelse af fuglene og deres levesteder.