Aktiviteter med DOF

Mandø
22. SEPTEMBER 2017 KL. 08:00
DOF Sydvestjylland

Seniortur til Ravnstrup Sø og Hørhaven ved Tystrup
22. SEPTEMBER 2017 KL. 10:00
DOF Storstrøm DOF Storstrøm

Fugletur til Geddal Enge
24. SEPTEMBER 2017 KL. 09:00
DOF Nordvestjylland

Find flere aktiviter