Europa-Parlamentets partier får point efter deres indsats på natur- og miljøfronten

onsdag 17. april 2024
Hvis partierne i Europa-Parlamentet de seneste fem år har stemt til fordel for klima, natur og miljø kan de få maksimumpoint 100 på et scorekort, som er udarbejdet af BirdLife International sammen med fire andre europæiske miljøorganisationer. DOF BirdLife er med i initiativet, hvor de folkevalgte får point efter deres naturvenlige indsats.
af Jan Skriver

 Af hensyn til klimaet skal EU ogsa taenke transport og energi ind i fremtidfen foto Jan Skriver
I kraft af scorekortet har man som vælger en større mulighed for at se, hvilke partier og grupperinger i Europa-Parlamentet, som trækker udviklingen i en grønnere retning. Foto: Jan Skriver.

Ungarns repræsentanter i Europa-Parlamentet får ikke nok point til at de med rette kan kalde sig beskyttere af den europæiske natur eller frontkæmpere i indsatsen mod klimaændringerne. Det samme er tilfældet med de folkevalgte EU-parlamentarikere fra Malta. Også de spanske EU-parlamentarikere hænger generelt i bremsen, hvad angår kampen for klima, natur og miljø.

Det kan man se, hvis man klikker sig ind til et nyt værktøj, der er med til at bedømme de europæiske politikeres indsatser på natur- og miljøfronten i den forgangne valgperiode fra 2019-2024.

Fem grønne organisationer, deriblandt BirdLife International, som DOF BirdLife er en del af, og WWF Verdensnaturfonden, har udarbejdet et såkaldt scorekort, hvor de giver de folkevalgte point eftersom de har stemt med tanke på kategorierne klima, natur og miljø.

Jo større indsats til fordel for de grønne interesser, desto flere point med 100 som det maksimale. Hvis man googler The EU Parliament Scoreboard og klikker sig ind på Danmark, kan man se, at Enhedslisten er topscorer, både hvad angår indsatsen for klima og natur og i kampen mod forurening. Derpå følger SF, Socialdemokratiet og Moderaterne. Dansk Folkeparti tager i alle kategorierne en bundplacering, når det handler om at have stemt til fordel for natur, miljø og klima.

Den 9. juni skal der stemmes til EU 

- Scorekortet er et fortrinligt værktøj, når man som vælger skal danne sig et overordnet indtryk af, hvilke partier som i praksis arbejder på at beskytte naturen og miljøet i Europa, og som gør en indsats for at forebygge klimaændringerne. Det er ikke nok med hensigtserklæringer, man skal også aktivt arbejde for sagen. Nu har man som vælger i kraft af scorekortet en mulighed for at se, hvilke partier og grupperinger i Europa-Parlamentet, som konkret trækker udviklingen i en mere grøn retning, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF BirdLife.

I perioden 6-9. juni afholdes der i de 27 medlemslande valg til Europa-Parlamentet. I Danmark finder valget sted 9. juni. Her skal der vælges 15 medlemmer til EU-parlamentet, der tæller 720 medlemmer. Tyskland, Frankrig og Italien er de store nationer i EU med henholdsvis 96, 81 og 76 medlemmer af parlamentet.

- Naturen i Europa er under stærkt pres, og særligt fuglene i landbrugslandet er i krise. Både af hensyn til biodiversiteten og den grønne omstilling imod en mere klimavenlig fremtid er det meget vigtigt at stemme til EU-valget. Ved at bruge scorekortet som pejlemærke har man som vælger fået en større mulighed for at stemme til gavn for fugle, natur, miljø og klima, siger Egon Østergaard, der er formand for DOF BirdLife.

Udover BirdLife International og WWF står CAN (Climate Action Network Europe), EEB (European Environmental Bureau) og TE (Transport & Environment) bag EU Parliament Scoreboard.

Læs BirdLife Internationals pressemeddelelse om pointsystemet her 

Yderligere oplysninger: 

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Egon Østergaard, formand DOF BirdLife
Tlf. 31 16 20 30

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) 
Tlf. 33 28 38 00