DOF's overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer: Mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv

Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt, hvor foreningen blandt andet arbejder for: Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder. Læs DOF's naturpolitik