Fuglestemmer - lyttetur – Esbjerg

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
LøRDAG 27. APRIL 2024
 KL. 06:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur

Vi har denne morgen lavet tre ture i vores område.
En morgentur for de friske, og forhåbentlig hører vi en masse fuglesang inden resten af Danmark vågner.

TILMELDING 

senest 24. april til Niels Knudsen, nk@esenet.dk, tlf. 4095 1537TURLEDER Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.dk)

KONTAKT Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.dk)

MØDESTED 

P-pladsen ved restaurant Parken, Vognsbølparken. Søvej 9, 6700 EsbjergGPS 55.4881, 8.44047
SE STORT KORT

TURRAPPORT

7 morgenfriske deltagere mødtes ved restaurant Parken. Vejret det meste af april har været koldt og vådt,men dagens vejr blev en undtagelse. Stille og klart vejr med sol. Helt ideelt for en tidlig morgenlyttetur i Vognsbølparken i Esbjerg.

Inden vi begyndte morgenvandringen, kom vi hver især med et bud på, hvor mange forskellige arter vi ville registrere på turen. Antallet blev skudt mellem 24 og 45 forskelllige arter.
Artsudbuddet i Esbjergskovene er normalt rimeligt stort. Det skyldes en meget varieret beplantning sammenholdt med mange forskellige biotopstyper. Der er løvskov, granbevoksninger, englignende artealer, fugtigt krat etc..

Udbuddet af registrerede fugle kunne have været større. En kold, våd april forud har givetvis lagt en vis dæmper på trækket sydfra. Af forårsbebudere som vi hørte og så var der - Gransanger (mange), Sangdrossel (mange), Gærdesanger (få stykker), en enkelt Løvsanger og en enkelt Rødstjert. Ikke specielt overvældende. Af stationære arter var der Korttået Træløber (en del), Spætmejse, Stor Flagspætte, Bogfinke, Dompap og diverse kragefugle.

Men det var ikke kun fugle, der krydsede vores vandring i dag. To egern og en enkelt ræv var også blandt de observede.
Af forventede arter, som ikke blev set/hørt, kan nævnes Hvid Vipstjert, Allike, Misteldrossel, Sumpmejse og Halemejse.

Efter et par timers vandring returnerede vi til P-pladsen, hvor en samlet optælling af sete/hørte arter lød på 30 arter – hvilket var det antal, Henrik havde skudt. Umiddelbart efter optælling og afgørelsen sås art nr. 31.

/Niels Knudsen