Nyhedsoversigt

         


Grønne organisationer i fælles kamp mod kystnær havvindmøllepark ved Omø

mandag 15. oktober 2018
Energistyrelsens planer om at etablere en kystnær havvindmøllepark ved Omø møder nu massiv modstand fra tre grønne organisationer, som vil komme fuglene til undsætning i et vigtigt internationalt rasteområde. Det svenske Naturvårdsverket er også imod placeringen.

Følg danske havørne på deres livs togter

torsdag 11. oktober 2018
Det vælter ind med data, der giver ny viden om danske havørnes færden, efter at 6 unge jyske og 1 sjællandsk havørn i sommers blev udstyret med GPS-sendere. Den sydsjællandske havørn Gunhild, som sidste år fik en sender på, giver fortsat signal. Nogle af de unge danske ørne er yderst rejselystne.

100 miljøorganisationer bag ny vand-kampagne

tirsdag 9. oktober 2018
Sammen med 100 fremtrædende miljøorganisationer deltager DOF BirdLife i kampagnen #ProtectWater, som vil bevare EU’s vandramme-direktiv intakt og ambitiøs til gavn for både mennesker, natur og millioner af vandfugle.

Tranen tordner frem som dansk ynglefugl

torsdag 4. oktober 2018
Danmark nærmer sig 500 par ynglende traner, viser nye tal fra Dansk Ornitologisk Forening. For godt 150 år siden forlod Europas højeste fugl ellers Danmark som yngleområde på grund af forstyrrelse og efterstræbelse. Omkring 1980 ynglede kun et par traner i landet. I 1990’erne begyndte en epoke med flere danske tranepar, og efter årtusindskiftet tog ynglebestanden for alvor et spring fremad. 

Miljøminister skærer også i vigtige vandfugleområder i strid med regler

tirsdag 25. september 2018
Miljø- og fødevareministerens naturbeskærende kniv, der fjerner Natura 2000-områder i strid med EU-regler, svinges også i vigtige vandfugleområder, som Danmark har forpligtet sig til at beskytte ifølge Ramsar-konventionen om beskyttelse af internationalt vigtige vådområder, der er levesteder for store mængder svømme- og vadefugle. Dansk Ornitologisk Forening kritiserer ministerens beskæringerne kraftigt.

Miljø- og fødevareminister risikerer EU-sag om beskyttet natur

tirsdag 25. september 2018
Dansk Ornitologisk Forening er klar til at gå til EU-Kommissionen for at bremse miljøminister Jakob Ellemann-Jensens planer om at droppe beskyttelsen af internationalt vigtige fugle- og naturområder, der er beskyttet af EU som Natura 2000-områder. Miljø- og fødevareministeren risikerer derfor at få en EU-sag på halsen for at overtræde EU-lovgivning.

Amerikansk fugl blev skudt ud af Europa

fredag 21. september 2018
Takket være en målrettet indsats er det lykkedes at bekæmpe den invasive amerikanske skarveand, der er fredløs i den europæiske natur. Amerikansk skarveand er stort set forsvundet fra Danmark, fortæller Dansk Ornitologisk Forening.

Skarven er gået tilbage i Danmark

fredag 14. september 2018
1.600 færre skarvpar har i år ynglet i den danske natur sammenlignet med sidste år. Facit for 2018 siger 31.605 reder. Det svarer til en tilbagegang på næsten 5 procent. Danmarks bestand af skarver er fordelt på 76 kolonier. I Sydøstdanmark har skarven haft en nedtur. Måske fordi et stigende antal havørne jager og forstyrrer. DOF mener, det er på tide at skære ned i den kraftige bekæmpelse af skarvbestanden i Danmark.

Havvindmøller ved Omø truer dykænder

fredag 24. august 2018
Havvindmøller skal væk fra fuglerige farvande, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF), som vil have stoppet aktuelle planer om fuglefarlige vindmølleparker nær Sjællands vestvendte kyster.

Smuk rovfugl med stærkt comeback til Danmark

tirsdag 14. august 2018
Den røde glente fortsætter sin glædelige genkomst i Danmark. I den aktuelle Atlas III-undersøgelse over Danmarks fugleliv er den registreret i hele 624 kvadrater, skriver bladet Fugle & Natur.

1  |  2  |  3  |  ...  |  156     NÆSTE