Nyhedsoversigt

         


VIDEO: Miljøminister roser DOF

tirsdag 1. december 2020
Miljøminister Lea Wermelin roser DOF's arbejde for fuglene og den danske natur i en videohilsen i anledning af den nye samarbejdsaftale mellem DOF og Miljø- og Fødevareministeriet.

Udsigt til mindre faunaforurening: Farvel til minkavl er en fordel for fugle og natur

mandag 30. november 2020
I årtier har undslupne mink fra pelsfarme udgjort en trussel mod jordrugende fugle i den danske kystnatur og i indlandets vådområder. Minkavlen har lokalt givet kragefugle og måger et tilskud af foder, så disse fugle er blevet unaturligt talrige i nærheden af farmene. Desuden har forurening med ammoniak fra minkproduktionen skadet natur og vandmiljø. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) glæder sig over, at en epoke med produktion af pels fra nordamerikanske mink i Danmark er forbi.

Flere, men mindre skarvkolonier: Havørne stresser skarven til at ændre vaner

lørdag 28. november 2020
2020 har budt på en beskeden fremgang for skarven på knap 1.500 ynglepar til en samlet dansk bestand på 31.964 par. Havørne gør dog livet sværere og mere ustabilt for skarven, som kommer senere i gang med sit familieliv og får ringere ynglesucces. Ørnene får skarverne til at sprede sig mere og etablere flere nye, men mere fåtallige kolonier.

Har du mistanke om fugleinfluenza: Sådan gør du

torsdag 26. november 2020
Har du fundet en død fugl? Måske er det fugleinfluenza. DOF opfordrer til at man følger myndighedernes anvisninger. Se her.

Slap straf for forgiftning af musvåge

torsdag 26. november 2020
Straffen på 40 dages betinget fængsel for at forgifte en musvåge med carbofuran er alt for vattet, mener Dansk Ornitologisk Forening efter en 72-årig mand fra Køge er dømt for giftdrab på den fredede rovfugl.

DOF-medlem har klaget til statsadvokaten: Politiet opgav at efterforske illegal rovfuglefælde

onsdag 25. november 2020
Der var ikke tale om seriøs politiefterforskning, da Nordjyllands Politi undlod at finde ud af, hvem der stod bag en ulovlig fælde med en levende due og en fredet duehøg, der sad fanget. Det mener den nordjyske ornitolog Peter Toubøl, som har klaget til statsadvokaten i Viborg i forventning om, at sagen bliver genoptaget

Det grå guld skal gøre de kommende generationer rige på natur

fredag 20. november 2020
Glæden og interessen for naturen skal styrkes hos børn, og det er bedsteforældrene, der skal stå for formidlingen. De er nemlig de bedste. Og potentialet for naturformidling fra den ældre generation er uforløst.

Skovfugle har indtaget Vestjylland

torsdag 19. november 2020
Spætmejsen, hulduen og natuglen var sjældne ynglefugle i det vestlige Jylland for tyve år siden. Nu har de sammen med en række andre løvskovsfugle indtaget betydelige dele af Vest- og Nordjylland. Det viser resultaterne fra den hidtil største kortlægning af Danmarks ynglefugle, skriver bladet Fugle & Natur.

Danmarks mest udbredte ynglefugl: Tornsangeren

onsdag 18. november 2020
Mange danskere vil nok gætte på solsorten eller sanglærken som Danmarks mest udbredte ynglefugl. Men det er faktisk den lille sangfugl tornsangeren, som løber med æren i den hidtil største kortlægning af Danmarks fugleliv. Solsort og sanglærke er henvist til anden- og tredjepladsen, skriver bladet Fugle & Natur.

Rovfugle forgiftes især på godser og slotte

tirsdag 17. november 2020
To tredjedele af de ulovlige giftdrab på rovfugle sker på godser og slotte. Det viser en opgørelse fra Dansk Ornitologisk Forening, skriver bladet Fugle & Natur.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  179     NÆSTE