Nyhedsoversigt

         


Danmark har fået sin fugleart nummer 500

mandag 26. juni 2023
En kaspisk præstekrave er set i Margrethe Kog Syd i marsken. Det er første gang, at denne vadefugleart fra fjerne egne i Centralasien omkring Kaspiske Hav er observeret i Danmark, der hermed har en officiel artsliste på 500 fuglearter.

Grøn omstilling giver sorte udsigter for fuglerig fjord

torsdag 22. juni 2023
En udvidelse af Odense Havn og en ny sejlrende vil forringe levevilkårene for en af Danmarks største koncentrationer af ederfugle og en række fuglearter som toppet skallesluger, havterne, klyde og skestork, mener Dansk Ornitologisk Forenings afdeling på Fyn

En tredjedel af Danmarks ynglende splitterner er forsvundet

tirsdag 20. juni 2023
I Holland og Belgien er ynglebestanden af splitterne mere end halveret, efter at der i juni 2022 var massedød i kolonierne. Hvor der tidligere er talt 19.000 ynglepar i de to lande er bestanden i år kun opgjort til cirka 9.000 par. Også i Danmark er det gået hårdt ud over splitternerne. En tredjedel af parrene er forsvundet fra maj 2022 til i år.

Skriv under: Enormt havfugleområde mangler beskyttelse

tirsdag 13. juni 2023
Fem millioner fugle fra blandt andet Danmark, Færøerne og Grønland besøger årligt det nyligt beskyttede havområde NACES, men beskyttelsen er meget begrænset. Havbunden er ubeskyttet og det gør hele området, fødekæden og i sidste ende fuglene sårbare. Støt arbejdet for at beskytte havbunden – Skriv under.

Vildtforvaltningsrådet til miljøministeren: Stop udsætning af gråænder til jagt

lørdag 10. juni 2023
Et stort flertal i Vildtforvaltningsrådet anbefaler miljøministeren at stoppe udsætning af gråænder til jagt og samtidigt skrue op for kontrollen af industrien omkring skydefugle. Aftalen vækker glæde i Dansk Ornitologisk Forening.

DOF: Ny havplan giver mere plads til fuglebeskyttelse, men skuffer på flere områder

torsdag 8. juni 2023
Et nyt fuglebeskyttelsesområde ud for Esbjerg og ti procent strengt beskyttet hav bliver hilst velkomment af DOF BirdLife. Men Danmarks nye havplan præsenterer samtidig en ringe placering af mange af de strengt beskyttede havområder og åbner igen døren for en vindmøllepark i et internationalt vigtigt fugleområde.

Fugleinfluenza kræver massedød i kolonier af hættemåger

fredag 2. juni 2023
I maj og juni 2022 gik det ud over skarver og splitterner i den danske kystnatur, mens suler i Nordsøen døde i tusindvis på grund af virussygdommen H5N1. Netop nu hærger denne type fugleinfluenza kolonier af hættemåger i Nordvesteuropa. Særligt engelske, tyske og hollandske kolonier er hårdt ramt, men også danske hættemåger bukker under.

Detektiver i døde fugle og dyr

torsdag 1. juni 2023
I Faldvildtordningen kan borgere gratis indlevere døde fugle og dyr til obduktion hos fagfolk, der kan finde sygdomstegn og dødsårsager i alt fra havørne, viber, mårhunde over rådyr til oddere og hvaler.

Fra Limfjorden til Barentshavet: Ung havørn sætter dansk rekord i længdeflyvning

torsdag 25. maj 2023
En et år gammel havørn, der som redeunge i maj 2022 fik sat en GPS-sender på ryggen, er blevet sporet i Nordnorge på kanten af Barentshavet. Det er 1.760 kilometer fra ørnens hjemegn ved Vilsted Sø nær Limfjorden. GPS-forskning giver ny viden om danske havørnes spredning og adfærd i landskabet.

Fuglereder er fredet

tirsdag 23. maj 2023
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife minder om, at det er ulovligt at fjerne fuglereder. Hvert forår og hver sommer får DOF BirdLife henvendelser fra boligforeninger, viceværter og private med spørgsmål om især svalereder.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  207     NÆSTE