Nyhedsoversigt

         


UgleTV: Forældreløse ugleunger får nødhjælp

torsdag 23. juni 2022
Ugleungerne i UgleTV får ikke føde og væske nok efter uglemorens formodede død. De nødstedte unger er bragt til en vildtplejestation, der vil tage sig af dem, til de kan genudsættes i naturen.

Skarver og splitterner dør i tætte kolonier

tirsdag 21. juni 2022
Der er konstateret massedød i skarvkolonier på fugleøerne Malurtholm og Tyreholm ved Møn. Og fra Holland, Tyskland og Frankrig lyder der alarmerende meldinger om tusinder af døde splitterner. Også danske splitterne-kolonier er ramt af ekstraordinært store antal døde fugle.

Fugleinfluenza forårsager massedød blandt suler i Nordsøen

mandag 20. juni 2022
Strandgæster på Vestkysten har de seneste dage fundet store antal af døde suler fra Blåvand til Skagen. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) / BirdLife får dagligt henvendelser om døde havfugle på de vest- og nordjyske strande. Årsagen til dødsfaldene er fundet: Fugleinfluenzaen hærger i sulekolonier i Skotland.

Udstilling: DOF Birdlifes internationale naturbeskyttelse indtager ZOO

søndag 19. juni 2022
’Folkeskovene’ fra DOF Birdlifes internationale naturbeskyttelse er stillet til skue i ZOO i København. Gennem 17 billeder fra naturfotograf Kurt Rodahl Hoppe viser DOF BirdLife indtryk og stemninger fra foreningens internationale program for skovbevarelse og samarbejde i Kenya, Uganda og Nepal.

Varmere klima sender flere fuglearter nordpå til Danmark

lørdag 18. juni 2022
De kommende år vil et stigende antal sydlige fuglearter udvide deres yngleområder hundreder af kilometer mod nord i takt med klodens klimaændringer. Indflytningen er allerede i gang.

Havmåge på landgang: Danmarks bestand af sildemåger fordoblet

søndag 12. juni 2022
I løbet af de seneste årtier er den danske bestand af sildemåger vokset til næsten 5.000 ynglepar. Fra de traditionelle kolonier i Kattegat har sildemågen bredt sig vestpå i landet, og sydfra er flere sildemåger rykket nordpå til Vadehavet og Sønderjylland. Engang blev sildemågen betragtet som en klassisk marin måge, en rigtig havmåge. Men nu er den gået i land flere steder, for naturen og landskabet ændrer sig, og sildemågen tilpasser sig.

Gråand ruger i første sals højde i elmetræ

mandag 6. juni 2022
På en ø i Storebælt har en gråand bosat sig fire meter oppe i et elmetræ, hvor æggene vil klække i en gammel kragerede. Foråret er højsæson for fund af fuglenes spøjse redesteder.

Svag fremgang for storken: Udsigt til otte par storke i Danmark

mandag 30. maj 2022
I en årrække så det sort ud for den hvide stork som dansk ynglefugl. Men de senere år er det lysnet for den folkekære flyver. I år er der otte etablerede storkepar, et mere end sidste år. Ikke alle får dog unger på vingerne.

Sjælden ugleunge lemlæstet under skovfældning i yngletiden

fredag 27. maj 2022
Et redetræ med to unger af den fredede og sjældne stor hornugle er blevet ødelagt i Gludsted Plantage i Midtjylland. En af ungerne måtte aflives på grund af voldsomme skader fra fældningen. Dansk Ornitologisk Forening er vrede over hændelsen og kræver stop for fældning af træer i yngletiden.

Havørn fundet skudt på Lolland

tirsdag 24. maj 2022
En havørn er fundet død på Lolland. Den fredede rovfugl havde hagl i kroppen. Sagen er meldt til politiet.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  196     NÆSTE