Nyhedsoversigt

         


Ringmærker har sat ringe på 164.000 danske fugle

onsdag 30. januar 2019
I disse dage har den 86-årige ornitolog William Carøe Aarestrup fra Pandrup i Nordjylland 60-års jubilæum som ringmærker. Og naturligvis fanger og ringmærker han fugle fra morgenstunden, hvis vejret ellers er til det. Den pensionerede skorstensfejermester har altid været i øjenhøjde med fuglene og været med til at afdække nogle af fugletrækkets gåder

Kobbersneppe på 26 år har fløjet mindst 127.000 kilometer

fredag 25. januar 2019
En farveringmærket lille kobbersneppe fundet forkommen på Læsø fortæller om en sej vadefugl, der kan leve længe og flyve langt, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

På ørnekig i alle afkroge af Danmark

torsdag 24. januar 2019
I den milde danske vinter opholder havørnene sig i disse uger meget spredt i landskabet. Derfor skal der spejdes grundigt, når den kommende weekends nationale midvintertælling af naturens største vingefang går over landet, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Hvem er grønnest – de røde eller blå? Se listen her!

fredag 18. januar 2019
Hvordan har skiftende regeringer siden 2001 ageret, hvad fugle- og naturbeskyttelse angår? Det har Dansk Ornitologisk Forening sammenstillet i nedenstående oversigt baseret for vores viden om, hvad der gavner eller skader natur og fugleliv.

Sjælden spætte spøger på ny i skovene ved Gråsten

tirsdag 15. januar 2019
I 1800-tallet var mellemflagspætten spredt ynglefugl over det meste af Danmark. I 1959 ynglede den for foreløbig sidste gang i den danske natur. Men nu er den tilbage. Siden 2011 er der adskillige dokumenterede fund af mellemflagspætter i den sydlige del af Jylland. Og den seneste uge er den sjældne spætte set i Gråstenskovene. Mellemflagspætter indvandret fra Nordtyskland kan være på vej til at etablere sig i grænselandets gamle løvskove, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Glenterne legede gemmeleg i weekenden

fredag 11. januar 2019
Mange af Danmarks røde glenter er tilsyneladende trukket sydpå før denne vinter. I hvert fald mangler der i midvinteren næsten halvanden hundrede glenter i forhold til en tilsvarende tælling i januar 2018

Sociale rovfugle skal tælles i deres sovegemakker

fredag 4. januar 2019
Den kommende weekend er det tid at sætte tal på den danske vinterbestand af rød glente. Der skal spejdes ekstra i år, for flere glenter har tilsyneladende skiftet overnatningsplads siden sidste sæson

Grønne organisationer går mod DF’s opgør med naturfredninger

fredag 21. december 2018
Danmarks Naturfredningsforening (DN) skal ikke fratages retten til at rejse fredningssager på egen hånd, lyder det fra grønne organisationer i åbent brev til Miljø- og Fødevareministeren og Folketingets miljøordfører.

Færre fugle bliver dræbt i den danske trafik

onsdag 12. december 2018
Ny analyse viser, at der dør 76 procent færre fugle på Danmarks veje gennem landområder som følge af påkørsler sammenlignet med trafiksituationen i 1960’erne og 1970’erne. Forklaringen skal søges i, at der er blevet færre fugle i landbrugslandet, mens dem, der stadig er der, er blevet bedre til at passe på bilerne. Det kan man læse i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), der netop er sendt på vingerne

Færøske ornitologer kæmper for at få totalfredet lunden

fredag 7. december 2018
Mens andre lande bakker op om at totalfrede lunden på internationalt plan, støtter den danske regering Færøernes selvstyre i, at der fortsat kan fanges lunder i øernes sårbare ynglekolonier. Danmark gør sig medskyldig i en naturødelæggende praksis, mener de færøske ornitologer, der bakkes op af Dansk Ornitologisk Forening (DOF)/ BirdLife Danmark

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  160     NÆSTE