Nyhedsoversigt

         


Redetræ med havørneunger fældet

mandag 19. juli 2021
Sommerskovning i plantage har kostet to ørneunger livet. Sagen er meldt til politiet og Miljøstyrelsen.

Netfugl er flyvende  

tirsdag 13. juli 2021
Feltornitologernes længeventede samlingssted for nørderi, flotte fuglefotos og faglige diskussioner er nu luftbåren. Netfugl 2.0 har fået sit indhold og funktionerne er moderniseret - nu skal platformen bruges.

Høringssvar: Havbeskyttelse hilses velkommen men er utilstrækkelig

fredag 9. juli 2021
Regeringens udpegning af nye marine fuglebeskyttelsesområder og beskyttede havstrategiområder hilses meget velkommen af DOF BirdLife. Udpegningen er imidlertid ikke tilstrækkelig, men mangler specifikke vigtige områder og lavvandede og kystnære områder i almindelighed, skriver DOF BirdLife i to høringssvar.

Halvblind havørn har udsigt til et kort og dårligt liv

tirsdag 6. juli 2021
Den overlevende ørneunge fra ØrneTV var knap 83 dage gammel, da den mandag fløj af reden. Med sig har den så at sige en blind passager. Den har nemlig en sygdom i sit venstre øje, som sandsynligvis vil gøre den uegnet som en effektiv jæger.

Sølvmågen er på retur efter lukningen af minkindustrien  

fredag 2. juli 2021
Lukningen af Danmarks minkfarme giver ringere ynglesucces i kystnaturens kolonier af sølvmåger på egne, hvor minkavl har været udbredt. De store måger har fra den ene ynglesæson til den næste mistet en let adgang til føde. Minkindustrien er tilsyneladende ved at tage sølvmågen med i faldet.

Rie og Nina er kommet i hovedbestyrelsen

torsdag 1. juli 2021
To unge DOF’ere har indtaget de ledige stole i DOF’s hovedbestyrelse. Det er godt at få yngre kræfter ind, de har deres afsæt i fuglestationerne og så er de biologer. Det kan næsten ikke være bedre, siger formand Egon Østergaard.

Sejr for truede gæs ved Viborg: DOF får medhold i vindmølleklage

mandag 28. juni 2021
Der må alligevel ikke bygges vindmøller ved Vinge og Tjele Langsø nær Viborg. Det har Planklagenævnet netop afgjort, og det er en rigtig god nyhed for de overvintrende og truede tajgasædgæs i området.

Action-sport kan spolere oplevelsen af Grenens unikke natur

mandag 21. juni 2021
Kite-buggies, droner og modelfly skaber voksende frustrationer blandt ornitologer og naturglade gæster på Grenen, som kommer for at nyde den fredede natur og fugletrækket for enden af Danmark.

Fuglekolonier under pres: Ræve er flyttet ind på fugleø i Vadehavet

mandag 21. juni 2021
For anden ynglesæson i træk kommer der ingen unger på vingerne af skestork og flere andre af Vadehavets sjældne fuglearter fra øen Langli i Ho Bugt ved Esbjerg. En rævefamilie har slået sig ned på Vadehavets vigtigste ø for jordrugende fugle.

Åbent brev: Kalundborgs fortsatte indvinding af vand fra Tissø skader naturen  

torsdag 17. juni 2021
Indvinding af vand fra Tissø til industrien i Kalundborg Kommune har store negative konsekvenser for naturen. Og det bliver meget værre, hvis kommunen gør alvor af ambitionen om at øge indvindingen af vandet fra det værdifulde og beskyttede naturområde, skriver DOF BirdLife, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund i et åbent brev.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  188     NÆSTE