Nyhedsoversigt

         


Danmarks fugle skal tælles med nye metoder

lørdag 9. maj 2020
Punkttællinger af fugle har siden 1975 været rygraden i den systematiske indsamling af data om Danmarks almindelige fuglearter. Nu udvides projektet, blandt andet med såkaldte spontantællinger og tællinger om natten.

Hjælpepakke til grønne organisationer: En vigtig håndsrækning

fredag 8. maj 2020
En støtteordning på 2,5 millioner kroner skal hjælpe DOF og andre grønne organisationer med at dække tab af indtægter under coronakrisen.

Over 600 rovfugle sidder i bure i Danmark

torsdag 7. maj 2020
Siden den forrige regering tillod jagt med rovfugle i Danmark, er antallet af fugle af udenlandske rovfuglearter bag lås og slå steget voldsomt. Der sidder nu 644 rovfugle fordelt på 25 arter i bur, viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen til Vildtforvaltningsrådet, oplyser Fugle & Natur, medlemsblad for Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

Færre kuk i foråret: Gøgen er gået markant tilbage i Danmark

fredag 1. maj 2020
Forringede levevilkår i vinterkvartererne i tropisk Afrika og færre små naturområder i det danske agerland har gjort det sværere at være gøg. Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) fugletællinger dokumenterer, at bestanden af gøge i Danmark er blevet tyndere.

Sprøjte- og gødeforbud er et stort skridt i den rigtige retning

torsdag 30. april 2020
I et notat, der netop er sendt til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, støtter DOF op om regeringens lovforslag om bedre beskyttelse af enge, der allerede i dag er beskyttede af Naturbeskyttelsesloven. 

Klage: Vindmøller ved Tjele Langsø kan koste truede gæs livet

søndag 26. april 2020
Viborg byråd har set bort fra lovgivning om beskyttelse af både gæs og naturområder, da man vedtog vindmøllebyggeri, mener DOF, der nu har klaget over beslutningen.

Sejr for rødben og vibe: Det bliver forbudt at pløje og sprøjte beskyttet natur

fredag 24. april 2020
Det er rigtig godt, at det endelig bliver forbudt at ødelægge beskyttet natur, men indfasningen af forbuddet er alt for lang, mener DOF.

Første tilføjelse i 72 år: Rig natur skal være en menneskeret

onsdag 22. april 2020
Dansk Ornitologisk Forening og resten af BirdLife International beder FN tilføje et helt nyt punkt til menneskerettighederne. Naturen og miljøet skal beskyttes for at beskytte mennesket.

Stort antal døde suler skyllet op på jyske strande

tirsdag 21. april 2020
Strandgæster på strækningen fra Rødhus over Blokhus og videre nordpå har på kort tid fundet flere end 100 døde suler på kysten. En af sulerne vil blive sendt til obduktion, så man kan få et fingerpeg om dødsårsagen.

Next stop Skagen: Sjælden høgeørn fra Sydeuropa sender GPS-signaler fra Nordjylland

mandag 20. april 2020
En af Europas mest sjældne rovfugle, høgeørnen, ventes mandag ved middagstid at vise sig i luftrummet over Skagen. Fuglen bærer en GPS-sender, som den fik på i Sydfrankrig. Derfor kender ornitologerne ørnens præcise position. Den strejfende ørn har overnattet to gange på Mors og senest syd for Frederikshavn

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  171     NÆSTE