Nyhedsoversigt

         


Grønne organisationer går mod DF’s opgør med naturfredninger

fredag 21. december 2018
Danmarks Naturfredningsforening (DN) skal ikke fratages retten til at rejse fredningssager på egen hånd, lyder det fra grønne organisationer i åbent brev til Miljø- og Fødevareministeren og Folketingets miljøordfører.

Færre fugle bliver dræbt i den danske trafik

onsdag 12. december 2018
Ny analyse viser, at der dør 76 procent færre fugle på Danmarks veje gennem landområder som følge af påkørsler sammenlignet med trafiksituationen i 1960’erne og 1970’erne. Forklaringen skal søges i, at der er blevet færre fugle i landbrugslandet, mens dem, der stadig er der, er blevet bedre til at passe på bilerne. Det kan man læse i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), der netop er sendt på vingerne

Færøske ornitologer kæmper for at få totalfredet lunden

fredag 7. december 2018
Mens andre lande bakker op om at totalfrede lunden på internationalt plan, støtter den danske regering Færøernes selvstyre i, at der fortsat kan fanges lunder i øernes sårbare ynglekolonier. Danmark gør sig medskyldig i en naturødelæggende praksis, mener de færøske ornitologer, der bakkes op af Dansk Ornitologisk Forening (DOF)/ BirdLife Danmark

Fugle flygtet fra en af Danmarks fuglerige fjorde

fredag 30. november 2018
Trækfugle i tusindtal haster videre mod andre græsgange, fordi de mangler føde af ålegræs i Odense Fjord. 25.000 knortegæs, svaner, ænder og blishøns har forladt fjorden sammenlignet med for 25 år siden. Desuden er bestande af ynglefugle på øerne i Odense Fjord kollapset, viser tællinger lavet af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) afdeling på Fyn.

Ulv set på Danmarks nordligste punkt

fredag 23. november 2018
Naturvejleder fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) fik tirsdag morgen i denne uge øjenkontakt med en ulv, da han så på fugletræk ved Skagen Nordstrand .

Flere fugle i Danmark foretrækker byer fremfor natur 

fredag 23. november 2018
12 almindelige og vidt udbredte danske fuglearter vil hellere leve i bymæssig bebyggelse, end de vil bygge og bo i skove, agerland, enge, heder, klitter eller vådområder. Det viser de såkaldte punkttællinger, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har lavet hvert år i næsten et halvt århundrede.

Læs BirdLifes positioner til globalt topmøde for biodiversitet

onsdag 14. november 2018
BirdLife deltager med omkring 30 deltagere fra partnere i hele verden i det globale topmøde for biodiversitet, CBD COP 14, der afholdes i Ægypten den 13-29 november. DOF's internationale programpartnere Nature Kenya, Nature Uganda og Bird Conservation Nepal er med.

Fugleforkæmpere klager til EU: Vil stoppe regeringens overgreb på beskyttet natur og fugleområder

tirsdag 13. november 2018
Dansk Ornitologisk Forening har klaget til EU over, at regeringen vil ophæve beskyttelsen af store arealer EU-beskyttet natur. Foreningen vil have EU til at stoppe planerne, som rammer tusindvis af fugle, og som ikke er set lignende i EU. Danmark mister beskyttet natur, selv om regeringen har udpeget andre områder, fremhæver foreningen.

Sorte udsigter for solsorte

mandag 12. november 2018
En dødelig fuglevirus har i år bredt sig hurtigt nordpå gennem Europa. Især solsorte er udsat, og sygdommen frygtes at nå til Danmark næste år, skriver bladet Fugle & Natur.

Når flyrejser gavner naturen

mandag 12. november 2018
Flyrejser skader klimaet, men er samtidigt grundlaget for en voksende naturturisme, som har helt afgørende betydning for naturbeskyttelsen verden over. Dansk Ornitologisk Forening har nu i ti år haft en klimafond, hvor rejsende kan kompensere deres CO2-udslip ved skovplantning i troperne, skriver bladet Fugle & Natur.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  159     NÆSTE