Nyhedsoversigt

         


Vintertælling ved sengetid: Grøn vinter giver rekord af røde glenter

lørdag 11. januar 2020
Landet over blev der i den forgangne weekend talt 432 røde glenter i Danmark. Aldrig tidligere er der observeret så mange af de røde rovfugle i den danske midvinter. Også sort glente er at finde i den vintermørke januar.

Fugleværnsfonden: Det haster med at handle, hvis vi skal mårhunden til livs

lørdag 11. januar 2020
Hvis ikke der sættes massivt ind med en bekæmpelse af den invasive mårhund, vil det om ganske få år blive meget dyrt og besværligt at få styr på den vildtvoksende bestand, frygter Fugleværnsfonden, der ejer 23 fuglereservater landet over.

Vintertælling af glenter: Røde rovfugle skal registreres ved sengetid

mandag 30. december 2019
I weekenden 4-5. januar er det tid at drage i felten for at tælle røde drager. Den danske vinterbestand af rød glente skal skrives i mandtal. Der vil også være mulighed for at se sort glente på enkelte overnatningspladser. Denne normalt sydlige art er set på flere lokaliteter i Danmark de seneste måneder.

Handleplanen halter: Bestanden af mårhunde er ved at løbe løbsk i Danmarks bedste fugleområder

mandag 30. december 2019
Der er akut brug for en national strategi med klare mål for bekæmpelsen af den invasive mårhund i den danske natur. Naturstyrelsen bør oprette et korps af professionelle mårhundejægere, der fra 2020 skal have til opgave helt at udrydde mårhunden i alle fuglebeskyttelsesområder i Jylland og på Fyn, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Gode tider for Danmarks smukkeste fugl: Den flyvende juvel, isfuglen, er i fremgang

onsdag 18. december 2019
På trods af sit navn har isfuglen svært ved at overleve lange perioder med frost, der lægger låg på den lille spydfiskers spisekamre. Derfor er udsigten til flere milde, grønne vintre vand på isfuglens mølle. Den eksotiske isfugl har de senere år bredt sig til det meste af landet.

DOF’s ØrneTV afslører: Mutter havørn tager altid nattevagten i ørnehjemmet

onsdag 11. december 2019
Havørne dyrker ikke ligefrem millimeterdemokrati på kønsrollefronten. Når der er æg i reden, ruger ørnehannen 29 procent af tiden, mens hunnen klarer de hjemlige pligter resten af rugeperioden. Det viser studier af 533 timers videooptagelser, som DOF har lavet.

Danmarks smukke, lyssky ugle har kurs mod ny fremgang

onsdag 4. december 2019
Med udsigt til en mild vinter tegner den nære fremtid lysegrøn og lovende for sløruglen, der er sart over for langvarige vintre med sne og is, der lægger låg over de natlige jægeres spisekammer af mus.

Uro i skovens dybe stille ro: Terrængående cykelsport truer fuglenes fristeder

tirsdag 26. november 2019
Engang var kuperede skovterræner naturens stillezoner, hvor sky fugle kunne yngle i fred. I dag er mange af disse områder i fare for at blive forvandlet til stærkt trafikerede cykelruter for mountainbikeryttere. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer Naturstyrelsen og kommunerne til at tage større naturhensyn, når de planlægger nye ruter for cykelmotionister i skovene

Mountainbikere skal ud af fredet natur: Fugle får fred for cykler i fredet bakkeland

tirsdag 26. november 2019
Det skal være slut med fræsende cykelhjul og forstyrrende tohjulede ryttere døgnet og året rundt i det naturskønne og fuglerige terræn omkring Poulstrup Sø og Lundby Bakker i Himmerland syd for Aalborg. Fredningsnævnet har pålagt Aalborg Kommune af afvikle to mountainbikeruter, som kommunen selv har anlagt i de to fredede områder. Ruten både skæmmer og skræmmer.

Havørnen sætter rekord i antal unger: Danmarks natur har nu fostret flere end 1.000 havørneunger på to årtier

onsdag 20. november 2019
2019 har budt på 85 danske ynglepar af havørne. Knap 80 af disse par har haft ynglesucces og tilsammen fået 130 unger ud at flyve. Det er det højeste antal udfløjne unger i løbet af én ynglesæson, oplyser Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  168     NÆSTE