Nyhedsoversigt

         


Tocifrede kuldegrader sender skovsnepper til Danmark

fredag 25. november 2022
Skandinaviske og russiske skovsnepper i tusindtal på flugt fra frosthårde skovbunde er de senere uger landet i danske skove. Mange trækker videre, men hvis vinteren er mild, bliver en del af de nordlige skovsnepper i Danmark. I en tid med klimaændringer til det mildere, ser vi flere skovsnepper i længere tid i den danske vinter.

Kongeørn i nærkontakt med drone, der skulle tælle harer

fredag 25. november 2022
De første fotos nogensinde af en dansk kongeørn i sit rette element, den høje himmel, blev fornyligt taget over ørnens nordjyske jagtmarker.

Havets grønne enge skal tilbage som knortegåsens græsgange

onsdag 16. november 2022
Knortegæs, svaner, pibeænder og blishøns har ét til fælles. De har ålegræs som en af deres livretter. Men i årtier har ålegræsset været i krise i de fuglerige, lavvandede danske kystområder. I disse år trives kun få procent af tidligere tiders undersøiske enge af ålegræs. I Voerså på Vendsyssels nordlige Kattegatkyst hjælper borgere ålegræsset på vej ved at etablere stenrev, der giver læ, så havets slanke plante igen kan få rodfæste til gavn for vandfuglenes vegetarer.

Politiet skal have dyredetektiver

søndag 13. november 2022
Forbrydelser mod naturen har brug for sin helt egen politienhed. Opklaringer af faunakriminalitet er stort set ikke-eksisterende, og det er ikke godt nok, mener DOF BirdLife. Forslaget om et naturpoliti er på ny blevet aktuelt, efter et nyt DR-program har kastet sig over sagen om de fem giftdræbte havørne på Tåsinge i efteråret 2020.

Lunt efterår og sydlige vinde giver sene svaler i Danmark

fredag 11. november 2022
De seneste dage er der set landsvaler flere steder landet over fra Gedser til Skagen. Nær Grenen holder en lille flok landsvaler fortsat til. Forleden i selskab med en sjælden sydlig art, nemlig en rødrygget svale.

Så er der stort rykind af silkehaler

lørdag 5. november 2022
Sidste sæson var der meget få silkehaler på vinterophold i Danmark. Netop nu bliver der rapporteret om silkehaler i flokke over det meste af landet, om end Østdanmark og østvendte kystbyer er de mest gæstfri områder for de bærædende fugle.

Skovspurven er blevet bybo, og har overhalet gråspurven

fredag 4. november 2022
Mens gråspurven er gået markant tilbage i antal som landsbyboernes og landmændenes nære nabo, er skovspurven i fremgang som byfugl og en af Danmarks mest almindelige havefugle.

Øresundsbron dæmper lyset for at redde trækfugle fra at flyve i døden

onsdag 26. oktober 2022
Hvert efterår bliver der skruet ned for lysene på de 204 meter høje pyloner på Øresundsbron, når sigtbarheden kommer under 200 meter. Det sker for at forebygge massedrab på trækkende småfugle, som tiltrækkes af lys.

Nyt håb for agerlandsfuglene: Sådan laver du som landmand fuglevenlig brak

tirsdag 25. oktober 2022
Brak er en vigtig håndsrækning til de trængte agerlandsfugle. Derfor præsenterer DOF BirdLife en guide med seks gode anbefalinger til braklægning, der både er i fuglenes interesse, men som også må være i tråd med økonomiske interesser i landbruget.

Skiftende regeringers gode og dårlige gerninger for naturen siden 2001. Se listen her!

torsdag 20. oktober 2022
Hvordan har skiftende regeringer siden 2001 ageret, hvad fugle- og naturbeskyttelse angår. Det har vi i Dansk Ornitologisk Forening sammenstillet i nedenstående oversigter. 

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  200     NÆSTE