Nyhedsoversigt

         


Når flyrejser gavner naturen

mandag 12. november 2018
Flyrejser skader klimaet, men er samtidigt grundlaget for en voksende naturturisme, som har helt afgørende betydning for naturbeskyttelsen verden over. Dansk Ornitologisk Forening har nu i ti år haft en klimafond, hvor rejsende kan kompensere deres CO2-udslip ved skovplantning i troperne, skriver bladet Fugle & Natur.

DNA-analyser af ørnefjer har løst en mordgåde og kan snart tegne et stamtræ

torsdag 25. oktober 2018
Forskere fra Københavns Universitet er ved at DNA-analysere hundredvis af danske kongeørnefjer, der er samlet af den nordjyske ringmærker Jan Tøttrup Nielsen. DNA-analyserne kan gøre ornitologer til både detektiver og slægtsforskere, der kan bidrage til at afsløre forbrydelser i naturen og fortælle detaljer om ørnenes familieforhold og færden i landskabet.

Nordens ørneeksperter trækker til træf i Danmark

torsdag 25. oktober 2018
For første gang nogensinde holdes Skandinaviens årlige kongeørnesymposium i Danmark, der med sine fem ynglepar huser den mindste bestand i de nordiske lande. Nordmændene, svenskerne og finnerne skal høre om det flade og tæt befolkede Danmarks kongeørne, der er mere tillidsfulde end artsfællerne i bjergrige egne mod nord.

Havørne har ynglet med udsigt til København

fredag 19. oktober 2018
Kongelunden på Amager har i år huset et par havørne, som har fået en unge på vingerne. Ørnenes evne til at leve i tæt naboskab med mennesker og trafik forbavser de fleste med kendskab til de store rovfugle, der engang var sky og utilnærmelige

Grønne organisationer i fælles kamp mod kystnær havvindmøllepark ved Omø

mandag 15. oktober 2018
Energistyrelsens planer om at etablere en kystnær havvindmøllepark ved Omø møder nu massiv modstand fra tre grønne organisationer, som vil komme fuglene til undsætning i et vigtigt internationalt rasteområde. Det svenske Naturvårdsverket er også imod placeringen.

Følg danske havørne på deres livs togter

torsdag 11. oktober 2018
Det vælter ind med data, der giver ny viden om danske havørnes færden, efter at 6 unge jyske og 1 sjællandsk havørn i sommers blev udstyret med GPS-sendere. Den sydsjællandske havørn Gunhild, som sidste år fik en sender på, giver fortsat signal. Nogle af de unge danske ørne er yderst rejselystne.

100 miljøorganisationer bag ny vand-kampagne

tirsdag 9. oktober 2018
Sammen med 100 fremtrædende miljøorganisationer deltager DOF BirdLife i kampagnen #ProtectWater, som vil bevare EU’s vandramme-direktiv intakt og ambitiøs til gavn for både mennesker, natur og millioner af vandfugle.

Tranen tordner frem som dansk ynglefugl

torsdag 4. oktober 2018
Danmark nærmer sig 500 par ynglende traner, viser nye tal fra Dansk Ornitologisk Forening. For godt 150 år siden forlod Europas højeste fugl ellers Danmark som yngleområde på grund af forstyrrelse og efterstræbelse. Omkring 1980 ynglede kun et par traner i landet. I 1990’erne begyndte en epoke med flere danske tranepar, og efter årtusindskiftet tog ynglebestanden for alvor et spring fremad. 

Miljøminister skærer også i vigtige vandfugleområder i strid med regler

tirsdag 25. september 2018
Miljø- og fødevareministerens naturbeskærende kniv, der fjerner Natura 2000-områder i strid med EU-regler, svinges også i vigtige vandfugleområder, som Danmark har forpligtet sig til at beskytte ifølge Ramsar-konventionen om beskyttelse af internationalt vigtige vådområder, der er levesteder for store mængder svømme- og vadefugle. Dansk Ornitologisk Forening kritiserer ministerens beskæringerne kraftigt.

Miljø- og fødevareminister risikerer EU-sag om beskyttet natur

tirsdag 25. september 2018
Dansk Ornitologisk Forening er klar til at gå til EU-Kommissionen for at bremse miljøminister Jakob Ellemann-Jensens planer om at droppe beskyttelsen af internationalt vigtige fugle- og naturområder, der er beskyttet af EU som Natura 2000-områder. Miljø- og fødevareministeren risikerer derfor at få en EU-sag på halsen for at overtræde EU-lovgivning.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  158     NÆSTE