Nyhedsoversigt

         


Verdens hurtigste fugl sætter ynglerekord i Danmark

fredag 7. august 2020
Vandrefalkens ynglesucces i Danmark når nye højder 19 år efter den genindvandrede til Danmark.

Terner til tælling på sandstrande og revler

torsdag 6. august 2020
Danmark er et af splitternens vigtigste lande i Nordeuropa, og både hollandske, tyske og britiske ynglefugle flyver i sensommeren til danske havområder for at styrtdykke efter fisk, inden deres træk går sydpå til tropiske kyster i Afrika. Nu skal splitternerne for første gang tælles i august, når de på strande og sandrevler raster og slår mave efter fiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen

Hundelufteres halvø blev forvandlet til fuglenes rovdyrsikre yngleø

fredag 31. juli 2020
Mindst 237 ynglepar fordelt på 13 arter har i 2020 haft en frugtbar ynglesæson på Krik Sandø nær østbredden af Agger Tange ved Limfjordens vestlige munding. Den tidligere halvø, der blev en ø i 2019, har i år fået sit gennembrud som fuglenes ø, hvor terner, vadefugle og ænder kan yngle i sikkerhed for ræve, mårhunde, hunde og deres ejere.

For første gang nogensinde: Skestorken yngler på Fyn

fredag 24. juli 2020
Den eksotiske skestork sætter i år rekord. Antallet er foreløbig opgjort til 452 ynglepar i Danmark. For få årtier siden var skestorken en sjælden fugl, der kun blev set fåtalligt hvert år på vores breddegrader. Nu har den i løbet af to årtier ynglet på 21 forskellige lokaliteter i den danske kystnatur og er tilsyneladende ved at rykke østpå i Danmark.

Vild konkurrence skal hjælpe landets fugle

mandag 20. juli 2020
Hvor mange fugle har du uden for vinduet? Fuglekonkurrencen Boligfugl skal inspirere til mere vilde og fuglevenlige haver og altaner.

Mangedobling af rørhøgebestand: Rørskovenes rovfugl er også flyttet ind i kornmarker

torsdag 16. juli 2020
Med vingerne i V-form flyver rørhøgen over det meste af Danmark som en af landets mest udbredte rovfugle. Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) fugletællinger dokumenterer, at bestanden af rørhøge i Danmark i dag er mange gange større, end den var i 1970’erne.

EU truer Danmark med sagsanlæg for manglende fuglebeskyttelse

onsdag 8. juli 2020
Mindst ni store havområder i Danmark er relevante at udpege som nye EU-fuglebeskyttelsesområder. Det viser en hemmeligholdt rapport, som EU-kommissionen har med i overvejelserne om et sagsanlæg mod Danmark.

Hemmeligholdt rapport: Placering af enorm vindmøllepark i konflikt med vigtigt fugleområde

mandag 6. juli 2020
Den katastrofale placering af en havvindmøllepark i et betydningsfuldt fugleområde nord for Lolland er baseret på mangelfulde og hemmeligholdte oplysninger.

Hegn kan sikre truede eng- og kystfugles ynglesucces

tirsdag 30. juni 2020
I Tyskland og Holland er man begyndt at indhegne større engområder for at beskytte engens ynglefugle mod ræve, mink og mårhunde. Flere hegn til værn mod rovdyr og forstyrrelser kan blive en større del af fremtidens forvaltning af fuglerige danske områder med truede ynglefugle.

Elhegn redder koloni af kystfugle fra sultne ræve

tirsdag 30. juni 2020
Ved nordspidsen af Fanø er et indhegnet område på størrelse med en fodboldbane blevet en livsforsikring for et større antal terner, klyder og præstekraver. Øens bestand af ræve har i mange år ædt æg og unger hos de jordrugende fugle, men hvis rovdyrene kommer for tæt på rederne i hegnet, får de stød. Afskrækkelsen virker og har givet fuglene et fristed

1  |  2  |  3  |  ...  |  172     NÆSTE